Apr 02 2010


คือน้ำทิพย์ชโลมใจ จิตกรกวี อังคารฯ..+*

.

.

.


เป็นคลิปที่บันทึกภาพบรรยากาศช่วงค่ำเวลาประมาณทุ่มกว่า
ของวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓
เริ่มด้วยภาพโคลง “งานคอนเสิร์ตปัจฉิมวัย จิตรกรกวีอังคาร กัลยาณพงศ์”

ซึ่งถูกเขียนขึ้นโดย ลายมือของท่านอังคาร กัลยาณพงศ์
(มีผู้ขอเสนอเริ่มประมูลในราคา ๕,๐๐๐ บาท) เนื้อโคลงดังนี้
.
.

 
.. สมณะโพธิรักษ์ รักรุ้ง  … บารมี สุนทรีย์

คิดช่วย จิตรกรกวี ……….. ป่วยไข้

จัดคอนเสิร์ตอัญชลี ……… มัจจุราช ขอขมา

เอกราชวรรณศิลป์ไว้ ……. แว่นแก้ว สยามสวรรค์ ฯi..


.


.
.
นอกจากนั้นในคลิปนี้ ก็ได้รายงานการประมูลภาพอื่น ๆ ในงาน
จบท้ายด้วยการมอบเงินรายได้ ณ วันนั้น
โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เป็นตัวแทนทุกคนมอบให้แก่ท่านอังคารฯ

.

.
.
รวมบทความในหมวด “.. งานอังคารผู้ผ่านปัจฉิมวัย”
คลิก >> http://mblog.manager.co.th/chaba2550/category/th-1682/
.
.
...

http://www.boonniyom.net/vdoclip-824-0-0.html


.

.
 
 
 
การประมูลภาพวาดสีน้ำมัน “พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์”

ฝีมือคุณวสันต์ สิทธิเขตต์ ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท
 
 
ซีดีและเสื้อ คุณแหลม ผู้จัดกวน ราคาเริ่มต้นตั้งประมูล ๑ บาท

ผลประมูลที่ราคา ๒,๐๐๐ บาท
 
 
ภาพถ่ายพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ หมายเลข ๕ เสนอประมูลราคา ๕,๐๐๐ บาท

ภาพถ่ายพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ หมายเลข ๖ เสนอประมูลราคา ๗,๐๐๐ บาท
 
 
———————-*
 
 
พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ทำพิธีมอบเงินน้ำใจ

รายได้จากการประมูลและบริจาคทั้งหมด ณ วันงาน
 
 
ก่อนมอบพ่อท่านฯ ได้กล่าวว่า
 


“ได้เวลาที่เราจะได้รับซับซาบถึงน้ำใจที่หลังไหลมาช่วยกัน

อย่างนี้แหละน้ำใจแบบไทย ๆ มันร้างมันเรื้อมานานแล้ว

แต่ว่ามาถึงวาระ ณ ปัจจุบันนี้ อาตมาว่า

คนไทยเราได้สำนึก ได้มีน้ำใจ สังคหะ สามัคคียะ

ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้  ใน สาราณียธรรม

ที่อาตมาได้พยายามเอามาอธิบาย

 
 
จิตวิญญาณเราจะได้ลดโลภ โกรธ หลง ก็คือนั่นแหละเป็นเป้าหมายแท้

จะลดได้มากหรือน้อยก็แล้วแต่ เมื่อลดลงได้จริง ๆ แล้ว

การรวมกัน เป็นการระลึกถึงกัน รักกัน เคารพกัน

เอื้อเฟื้อเจือจาน เกื้อกูลกัน ไม่วิวาทกัน แล้วก็พร้อมพรั่งเป็นสามัคคี

เป็นเอกภาพ ..นี่เป็นพุทธพจน์ ๗ ใน สาราณียธรรม ๖

ตามที่อาตมาเอามาสาธยาย เป็นผลของสังคมมนุษย์
 
 
เมื่อเกิดคุณภาพของจิต จิตวิญญาณเกิดเป็นจริง มันก็จะได้

เป็นการพิสูจน์ อันนี้มันก็เป็นการพิสูจน์สังคมในชั่วระยะ ๆ

ซึ่งก็พิสูจนได้กันพอสมควร สำหรับงานนี้ มาถึงวาระนี้

เราก็รวมรวมได้ เท่าที่พอรวบรวมได้ ณ ขณะนี้ ก็ได้จำนวนเงิน

ที่จะได้มอบให้ท่านอังคารไป ณ วันนี้ก็คือ..ได้จำนวน

 ๑,๑๗๘,๗๒๙ บาท “
 
 
พร้อมทั้งเสียงสาธุการ ของเหล่าบรรดาผู้ร่วมงาน

อย่างปิติยินดี
 
 
ท่านอังคารฯ ได้กล่าวรับมอบทั้งน้ำตาว่า..
 
“… มีหมออีกคนที่จะมารับรักษาให้

คือที่ท่านให้นี่ไม่ใช่เงินทอง ที่พี่น้องท่านให้เนี่ย

แต่มันเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ ให้กำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่

ที่จะอยู่แต่งโคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่..”
 

————————*
 
สำหรับท่านที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชี ช่วยเหลือท่านอังคาร กัลยาณพงศ์

และครอบครัวก็ยังคงสามารถ โอนเข้าบัญชีภรรยาท่านได้
 
 
ชื่อบัญชี คุณอุ่นเรือน กัลยาณพงศ์

เลขที่บัญชี 009-2-60612-1

ธนาคารไทยพานิชย์ , บางกะปิ สาขาสุขุมวิท 45
 
————————————–*
 
 
ยอดเงินรายได้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2553

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ แจ้งในรายการ สงครามสังคม ธรรมะการเมือง
 
 
ว่ามียอดรับที่สันติอโศกรวม .. 1,551,068 บาท

ยอดเงินเข้าบัญชีคุณอุ่นเรือนฯ.. 478,815 บาท
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น……….2,298,883 บาท
 
..
 
ขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญ กับทุกท่านทุกฝ่าย

ที่มีส่วนช่วยศิลปิน จิตรกรกวีอังคาร กัลยาณพงศ์
..
ขอบคุณภาพประกอบจากข่าวเวป ASTV ผู้จัดการออนไลน์
 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.