CHAIYAN00

การเดินทางของข้าพเจ้า

CHAIYAN00

Archive for March, 2009

ประท้วง

one comment

ดูๆโลกเราในระบอบประชาธิปไตยในหลายๆมุมของโลกกว้างมันจะไม่ค่อยจะราบรื่นเสียเลย…การประท้วง เรียกร้อง ต่อต้านการเมืองใดการเมืองหนึ่ง จะมีให้เห็นอยู่ทุกๆวัน ตั้งแต่ ถุงยางจนถึง เสื้อ..จากการประท้วงเรียกร้องกำลังซื้อของชาวฝรั่งเศส การประท้วงประสัตปาปา เรื่องถุงยาอนามัย การเดินขบวน จี20 ที่อังกฤษ การเดินขบวนของพวกเสื้อแดงในบ้านเราแล้ว..วันนี้เป็นการเดินขบวนของชาวสเปนที่ต่อต้านการทำแท้ง..มองดูแล้วหลายคนคิดว่าจะเป็นพวกเสื้อแดง ไม่ใช่หลอกครับ….เป็นพวกหมวกแดง…นี่แหละครับประชาธิปไตยที่เราสามารถออกมาร้องแรกแหกกระเชิืงให้ผู้รับผิดชอบทางการเมืองได้ยินได้ฟังได้ ดูๆแล้วมันเหมือนความวุ่นวาย แต่ถ้าดูให้ดีให้ชัด การชุมนุมแต่ละครั้งจะมีกฏหมายรองรับอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะออกมาเดินก็เดิน..ในประเทศฝรั่งเศส ต้องทำเรื่องก่อนประท้วง 48 ชั่วโมงและต้องกำหนดวันในการที่จะเลิกลากันไป.. ไม่มีใครมานั่งกินนอนกินกันเป็นเดือนเป็นปี..พรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องออกไปทำงานในต่างประเทศ หลังจากพักเย็นมาเป็นเวลาสิบวัน..ทำให้เรารู้สึกว่าร่างกายมันค่อยๆปรับเข้าสู่สภาพปกติไม่ต้องสับเปลี่ยนสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา…แต่การหยุดพักนานๆทำให้เราไม่ค่อยกระตือรือร้นอะไรเท่าไรเพราะได้นั่งกินนอนกินอยู่หลายวันโดยไม่ต้องทำอะไร..นี่และครับชีวิตที่เป็นอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งในโลกกว้างที่ต้องบางครั้งเจะเจอสิ่งที่ดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต..

Written by chaiyan00

March 30th, 2009 at 2:04 am

เงินนอก

2 comments

ตาสีตาสายายมายายมี….คงจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องการเงินการทองอะไรเท่าไร?..มีก็กินไม่มีก็ไม่กินเป็นสภาพความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ..น้อยคนที่จะมีโอกาศได้รับรู้เรื่องราวความเป็นไปของทรัพย์สินในประเทศที่ถูกขั่วใดขั่วหนึ่งทางการเมืองเป็นผู้บริหารจัดการ..ความกระเหี้ยนกระหือรือทางการเมืองหรื่อการปลุกระดมกำลังทางการเมืองในระยะนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ข้องไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์และผลทางการเมืองที่จะตามมาไม่ว่าจะออกหัวออกก้อย..การต่อสู้แต่ละครั้งต้องใช้เงินจำนวนมากในการประกอบการ จะได้กำไรหรือขาดทุนมันก็อยู่ที่ผลที่จะออกมาจากการตอบสนองของกำลังการเมืองว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายได้มากน้อยอะไรเท่าไร?…เงิืนนอกระบบทีีในหลายๆประเทศกำลังหน้าไหว้หลังหลอกอยู่ในขณะนี้ส่วนมากได้ถูกนำมาใช้ในการเมืองและการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ครั้งหลังสุดหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสฉบับหนึ่งได้เอารายระเอียดเกี่ยวกับเงินนอกระบบของธนาคารในประเทศมาวิจัยออกมาว่ามีจำนวนมหาศาลในประเทศปลอดภาษีต่างๆในโลกตามแผนที่ข้างล่าง..เงินจำนวนนี้เป็นตัวการใหญ่ในการทำลายเศรษฐกิจในระบบหรือเราสามารถเรียกได้ว่า ผู้เป็นจำของสามารถชีนิ้วให้ออกหัวออกก้อยให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งในโลก….

เวลา ร้อน

leave a comment

วันเวลาได้ผ่านไป ตามที่เราพอจะเห็นได้อีกครั้งในยุโรป…ความหนาวเย็นค่อยๆเหือดหายไปจากธรรมชาติรอบๆตัวโดยมีความอบอุ่นเล็กๆน้อยๆเข้ามาแทนที่ วันนี้เป็นอีกวัีนหนึ่งที่เราต้องเคลื่อนเข็นนาฟิกาไปข้างหน้าอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อบงบอกว่าเวลาของหน้าร้อนได้เริ่มขึ้นแล้ว พระอาทิตย์ได้ยืดเวลาให้ยาวนานออกไปก่อนที่จะตกดิน เสียงนกเสียงกาได้กลับมาให้ได้ยินได้ฟังอีกครั้งในตอนเช้าตรู่หลังจากหดหายไปนาน ครับ…เวลาร้อนได้เริ่มขึ้นแล้วในปี2009 ที่หลายคนได้บอกว่าเป็นปีที่เจ็บปวดมากในชีวิตสืบเนื่องมาจากความตกต่ำทางเศรษฐกิจสังคมโลกที่ถูกกัดกร่อนจากซูนามิเศรษฐกิจมานานหลายปี..หลายคนบอกว่ามันจะผ่านไปในเร็ววัน แต่อีกหลายคนก็บอกว่ามันอาจจะยาวนานกว่าที่หลายคนคิด ทำให้ผู้คนออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้ผู้่บริหารออกมาแก้ปัญหาให้เป็นรูปเป็นธรรม..บ้านเรา..การออกมาเพิ่มกำลังชื้อให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลชุดนี้กระทำลงไปถึงแม้ว่าจะต้องออกไปกู้หนี้ยืมสินเขาเข้ามา…มันไม่ใช้ประเทศไทยประเทศเดียวที่ประสพปัญหา ทุกๆประเทศในโลกต่างก็ประสพปัญหากันไปตามๆกันไม่มากก็น้อย แต่ทว่าการแก้ปัญหามันจะแตกต่างกันออกไปเพราะแต่ละประเทศมีปัญหาที่ไม่เหมือนกัน..ปัญหาที่หลายๆประเทศประสพกันอยู่ในปัจจุบันนี้คื่อ..ไม่มีใครรู้ดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะจบลงเมื่อไหร่และอย่างไร?…การป้องกันไว้ล่วงหน้าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้..

Written by chaiyan00

March 29th, 2009 at 4:00 am

มาถูกทาง

one comment

ดูเหมือนคำว่า มาถูกทาง ระยะหลังๆเราจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆจากผู้หลักผู้ใหญ่และนักการเมืองในประเทศ…ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของสำนักใดที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะใดขณะหนึ่ง ต่างคนต่างก็บอกว่า มาถูกทาง…แต่ตามความเป็นจริงแล้วความไม่สงบในบ้านในเมืองขณะนี้มันมาจากการที่รัฐบาลหลายๆสมัย เดินมาไม่ถูกทาง..หาต้นตอเอามาแก้เอามาไขกันไม่ได้จนสภาพสังคมยุ่งเยิงล้มเลวตามที่เป็นที่อยู่ในปัจจุบัน..การแย้งชิงอำนาจในการบริหารประเทศเป็นต้นตอหลักของปัญหาภายในประเทศขณะนี้..ประชาธิปไตย การเมืองใหม่ การเมืองเก่า ผลประโยชน์ใหม่ผลประโยชน์เก่า ล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของความสับสนวุ่นวายในสังคมในแต่ละภูมิภาค.การไม่เคารพซึ้งกฏหมายรัฐธรรมนูณในการปกครองประเทศ โดยคิดแต่จะใช้กำลังเข้ัาห่ำหันกันเองเพื่อให้ได้มาซึ้งความชอบความธรรมเป็นแหล่งที่มาของปัญหาในบ้านในเมืองในยุคปัจจุบัน..สังคมที่เปลี่ยนไปกับปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ที่จะแก้จะไข้ที่มองการ์ณไม่ไกลจะไม่มีโอกาศมองเห็นหนทางที่ถูกทาง…

Written by chaiyan00

March 27th, 2009 at 1:16 pm

Posted in การเมือง

Tagged with

หนี้

leave a comment

หลายๆคนคงตั้งคำถามเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินของรัฐบาลต่างๆที่ถูพิษเศรษฐกิจโลกทำลายล้างอย่างหมดเนื้อหมดตัวว่าใครเป็นคนให้กู้และเขาเอาเงินจำนวนนี้มาจากแห่งหนตำบลใด?..เงินที่รัฐบาลต่างๆเข้าไปกู้ยืมส่วนใหญ่มาจาก ธนาคารโลก ธนาคารในประเทศร่ำรวยต่างๆ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และสถาบันการลงทุนอิสระที่ไม่ขึ้นต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง…เงินจำนวนมากมายเหล่านี้ได้ถูกเรียกเอาออกมาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่กำลังเผชิญวิบากกรรมกันอยู่โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน ถามว่าใครจะเป็นคนจ่ายหนี้..ตอบว่าประชาชนของแต่ละประเทศต้องรับผิดชอบต่อหนี้สาธาณะที่รัฐได้ไปกู้เข้ามาในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามข้อตกลง ในหลายๆประเทศในยุโรป ประชาชนต้องแบกหนี้สาธาณะเอาไว้เป็นจำนวนมากโดยที่รัฐบาลที่ถูกเลือกเข้ามาได้ไปก่อไปสร้างไว้ให้ชดใช้กันในวันต่อๆไปของชีวิต..ครับนี้คือคำตอบที่ทุกคนในชาติต้องแบกภาระหนี้สินของประเทศไว้จนถึงลูกถึงหลานเพราะความไม่พอไม่เพียง…

Written by chaiyan00

March 25th, 2009 at 4:26 am

Posted in Uncategorized

Tagged with

g20

leave a comment

อีกอาทิตย์กว่าๆ ….การประชุมทางด้านการเงินระหว่างประเทศในกลุ่ม20จะเริ่มขึ้นที่ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ.การประชุมจะออกหัวออกก้อยหรื่อมีการลงนามระหว่างกันอย่างไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดต้องตามเพราะครั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านการเงินการธนาคารระหว่างประเทศก็ได้..ฝรั่งเศสต้องการแก้ไข กฏเกณ์ระบบการเงินใหม่..จีน ต้องการให้เปลี่ยนแปลงสกุลเงินในการค้าระหว่างประเทศ คือต้องสร้างสกุลเงินขึ้นมาใหม่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกในการค้าระหว่างประเทศ ส่วนอังกฤษคิดว่าการประชุมครั้งนี้ก็เหมือนการประชุมทั่วๆไปโดยไม่มีการลงนามอะไรที่เป็นกอบเป็นกำ..สหรัฐอเมริกาเจ้าของต้นตำหรับ..จะยอมให้อำนาจการเงินระหว่างประเทศที่ตนกำเอาไว้ในมือเปลี่ยนไปหรือ?…ทั้งหลายทั้งปวงเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมันจะมีผลต่อการค้าการขายของประเทศมาก. นายกของเราได้รับเชิญเข้าร่วมงานด้วยก็เป็นผลดีของประเทศระดับหนึ่ง..แต่สิ่งที่น่าจับตามองในขณะนี้ก็คือ..จีนกับฝรั่งเศสที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะชื่นมืนเท่าไร เหตุเพราะทิเบธ จะทำให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จผลไปด้วยดีอย่างไร?

Written by chaiyan00

March 24th, 2009 at 3:21 pm

Posted in เศรษฐกิจ

Tagged with

ทำสวน

2 comments

วันนี้ทั้งวันไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเพราะจะต้องทำความสะอาดรอบๆบ้านที่ผ่านความหนาวเย็นมาเป็นเวลาหลายเดือน..ต้นไม้ผลในสวนหลังบ้านกำลังจะเริ่มผลิดอกออกใบให้เห็นเป็นรูปธรรมรอรับแสงแดดที่แจ่มจ้าทั่งวัน..กาฝากที่ขึ้นตามกิ่งกานสาขารู้สึกจะไม่ค่อยสะทกสะท้านกับความหนาวเย็นทีผ่านมาเท่าไร จนทำให้เราต้องปีนขึ้นไปกำจัดออกเพื่อผลผลิตของไม้ผลที่จะตามมาในวันข้างหน้า..หญ้ารอบๆบ้านพอเริ่มได้แดดได้ฝนดูเหมือนมันก็จะขึ้นได้รวดเร็วกว่าปกติ รถตัดหญ้าที่มีอยู่เบทเตอรีก็หมดต้องเอาไปเปลี่ยนใหม่ก่อนที่จะลงมือตัดตอนให้มันสวยงามตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นจะไป กว่าจะเสร็จเรียบร้อยพระอาทิตย์ก็ร่วมจะตกดิน เปิดน้ำแอปเปิลดองเหล้า(cidre)เอามานั่งดื่มให้มันหายเหนื่อยก่อนที่จะเข้าไปจุดไฟในเตาผิงเพื่อเพิ่มความอบอุนให้กับธรรมชาติรอบๆตัว

Written by chaiyan00

March 24th, 2009 at 4:07 am

Posted in ชีวิต-สังคม

Tagged with

เผาหลอกหรื่อหลอกเผา?

leave a comment

ในขณะที่ความไม่แน่นอนของโลกเศรษฐกิจในระบบที่กำลังปั่นป่วนอยู่ในขณะนี้..หลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่กำลังเอาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมาตอบแทนการทำงานกันอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไร้จิตรสำนึก..เอไอจี…เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สร้างความอับอายให้กับอเมริกันชนเป็นอย่างมากจนถึงต้องมีการออกมาประท้วงกันจนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต..ในประเทศฝรั่งเศสก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าชาวบ้านชาวช่อง..ประธานธนาคาร โซเซียเตเจเนราล ได้รับรางวัลในการจัดการให้ธนาคารพังพินาจ ด้วยสตอกค์ออฟชั่น จนเป็นที่กล่าวขานในสังคมจนตัวเองต้องออกมาปฏิเสธรางวัลในครั้งนี้..ดูๆ         แล้วแต่ละประเทศที่ถูกพิษเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้ร่วมทั้งประเทศไทยต้องออกไปกู้หนี้ยืมสินชาวบ้านเอาเข้ามากู้เศรษฐกิจในบ้านในเมืองหลายคนคงจะไม่ทราบว่าแหล่งที่มาของเงินเหล่งนี้อยู่ที่ไหน..ใครเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของโลกเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน คราวหน้าจะหารายละเอียดที่แท้จริงมาคุยให้ฟัง…ว่าซูนามิเศรษฐกิจในประบบที่กำลังเป็นอยู่ มันเผาจริงหรื่อเผาหลอก?……

Written by chaiyan00

March 23rd, 2009 at 3:50 pm

Posted in เศรษฐกิจ

Tagged with

ถอยหลัง

leave a comment

ในขณะที่โลกเศรษฐกิจของเรากำลังหมุนซ้ายหมุนขวาเปไปเปมาด้วยพิษซูนามิ…หลายๆรัฐบาลในยุโรปกำลังกระเหี้ยนกระหือรือปรับเปลี่ยนนโยบายในการบริหารประเทศกันแทบจะไม่ทัน การประชุมจี20ในเดือนหน้าคงจะทำให้หลายๆประเทศได้เข้าอกเข้าใจว่าจะหมุนไปทางไหนแต่เท่าที่ทราบๆ ประเทศร่ำรวยต่างๆที่มีกำลังการลงทุนสูงในต่างประเทศกำลังเรียกร้องให้ทุนกลับคืนเข้ามาในประเทศจนมีการเว้นภาษีให้เป็นกำลังใจ..ประเทศฝรั่งเศสเริ่มดึงการลงทุนในยุโรปตะวันออกเข้ามาแล้วเช่นการผลิตรถยนต์ คิดว่าต่อๆไปคงจะเป็นการลงทุนใหญ่ๆในอาฟริกาและเอเซียที่ไม่ค่อยมีผลกำไร อะไรมากมายเท่าไหร่..มองดูบ้านเราตอนนี้ดูเหมือนว่ากู้ลูกเดียว..หลังจากตีกันเองจนเงินทองหมดบ้านหมดเมือง..การเข้าไปกู้เงินจากเอฟเอ็มอีอีกครั้งนั้นก็แสดงว่าเราเอาบ้านเอาเมืองไปจำนำเขาอีกหลังจากที่ได้เป็นอิสระทางเศรษฐกิจมานานพอสมควร..ตอนนี้เราก็ต้องยอมรับข้อแม้ของเข้าอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั้งในการบริหารการเงินและบ้านเมือง..ความอิสระเสรีที่จะต่อสู้กับประเทศทุนนิยมสูงๆที่มีอำนาจอยู่ในเอฟเอ็มอีก็น้อยลงเป็นเท่าตัวคื่อเรียกได้ว่าทุนนิยมเก่าๆจะกลับมาชี้ไม้ชี้มือว่าต้องทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ต่อไป..ความไม่เพียงพอที่ได้สร้างขึ้นมาเป็นตัวแปลสำคัญในการเป็นหนี้เป็นสินในวันนี้และวันต่อๆไปของประเทศ… ที่สร้างคนขึ้นมาเพื่อผลิตแต่ขายไม่ได้…

Written by chaiyan00

March 23rd, 2009 at 2:35 am

Posted in ชีวิต-สังคม

Tagged with

แซมบ้า

leave a comment

ปีนี้โชคดีที่ไม่ต้องไปถึง รีโยเดอร์จานเนโร เพื่อดูงานคาราวานประจำปี…ที่บ้านนอกในเมืองนอกปีนี้ในเมืองจัดให้เป็นงานของประเทศบราซิลหลังจากปีที่แล้วเป็นประเทศไทย.. การจัดงานในครั้งนี้ก็เหมือนๆกับทุกปีที่แต่และประเทศจะได้รับเชิญให้มาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน..โดยมีร้านนานาชาติมาร่วมงานด้วยความคึกคักเป็นพิเศษ…เราจะพบสิ้นค้าจากหลากหลายมุมของโลกมาร่วมกันอยู่ในงานโดยมีสาวงามจากบราซิลมาเต้นเซมบ้าให้ดูเป็นที่น่าชื่นตาชื่นใจ อดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปมาลงในบลอคให้ดูกัน..เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในส่วนหนึ่งของชีวิตที่ต้องระเหเร่ร่อนอยู่ตลอดเวลาในการเดินทาง….

Written by chaiyan00

March 22nd, 2009 at 11:01 pm

Posted in ชีวิต-สังคม

Tagged with