CHAIYAN00

การเดินทางของข้าพเจ้า

CHAIYAN00

Archive for June, 2009

fin des vacances

2 comments

ลับถึงปารีสอีกครั้งหลังจากได้กลับไปเอากลิ่นโคลนสาปความในบ้านนอก ในเมืองไทยลับมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์..รู้สึกว่าวันเวลามันผ่านไปรวดเร็วจนเราไม่รู้สึกว่าได้ไปสัมผัสมาแล้ว อากาศในปารีสดีมากแต่ก็ไม่อบอ้าวเหมือนบ้านเรา มันเหมือนเราได้กลับไปเติมพลัง เพื่อตระเตรียมไว้ต่อสู้กับชีวิตในโลกกว้างในวันเวลาต่อๆไป. กลับไปครั้งนี้ได้เห็นบ้านเห็นเมืองเห็นคนไทย?..มีหลายเรื่องหลายราวที่จะได้นำมาเขียนเล่าสู่กันฟังในวันต่อๆไป.

Written by chaiyan00

June 30th, 2009 at 9:25 pm