CHAIYAN00

การเดินทางของข้าพเจ้า

CHAIYAN00

Archive for August, 2009

สวาสีแลนด์

leave a comment

ในทวีปอาฟริกาอันกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ได้นำมาพัฒนาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์..สวาซีแลนด์ ประเทศเล็กๆที่ห้อมล้อมไปด้วยประเทศอาฟริกาใต้และโมซัมบิค..ได้ถูกครอบครองจากอังกฤษเป็นเวลาชานานและเพิ่งที่จะได้รับอิสระภาพใน วันที่ 6 กันยายน ปี ค.ศ. 1968..เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบกษัติตราธิปไตยโดยมีพระมหากษัติย์ เอ็มสวาตี3 ผู้มีอำนาจสูงสุด..เมืองหลวงชื่อ เอ็มบาบัน…ระบอบประชาธิปไตยในประเทศนี้ยังมองไม่เห็นเป็นรูปเป็นธรรม..ประชากร 95000 คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร..เป็นประเทศที่ยากจนประเทศหนึ่งในทวีป..เมืองสำคัญๆมีดังนี้.

 

Written by chaiyan00

August 30th, 2009 at 4:19 pm

Posted in ต่างประเทศ

Tagged with

บามัคโค

leave a comment

หลังจากที่ได้ออกไปผจญภัยในทวีปอาฟริกาเป็นเวลาสองวัน ด้วยเหตุที่เพื่อนที่ทำงานป่วยไม่สามารถเดินทางไปได้เราก็เลยต้องออกไปแทน…. บามัคโค..เมื่องหลวงของประเทศ มาลี ที่เมื่อหกเจ็ดปีก่อนเราได้ออกไปทำงานแทบทุกๆอาทิตย์..เที่ยวนี้ได้กลับไปอีกครั้งหลังจากที่ห่างเหินไปนานเป็นเวลาร่วมสามปีเพราะที่ทำงานได้ส่งเราไปในทิศทางอื่น เลยทำให้เรารู้สึกว่าได้กลับมาบนแผ่นดินนี้อีกครั้งหลังจากได้ห่างเหินไปเป็นเวลานาน..ทั่วไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายอะไร แต่ดูเหมือนว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้าไปท่องเที่ยวกันมากจนทำให้เครื่องบินไม่มีที่นั่งว่างเลยสักที่หนึ่ง..มาลี เป็นประเทศอาฟริกาตอนเหนือในแทบซาแอลที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล ตูมบุคตู เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลามในแถบนี้จึงทำให้แต่ละปีจะมีผู้เลื่อมใสศัทธาเดินทางมาแสวงบุณกันมาก กลับมาด้วยความปลอดภัยกับความเหนื่อยอ่อนกับการเดินทาง…(วันนี้อ่านข่าวไปเจอคุณทักษิณที่ระเหเร่ร่อนไปอยู่ที่ สวาซิแลนด์ วันหลังๆจะพูดถึงประเทศเล็กๆประเทศนี้ให้ฟัง)

Written by chaiyan00

August 30th, 2009 at 3:07 pm

Posted in ชีวิต-สังคม

Tagged with

การเงินใหม่

leave a comment

วันวานได้นั่งฟังการปราศัยของประธานาธิปดี นิโคลา ซากโกซี ที่มีต่อท่านเอกอัคราชทูตของประเทศฝรั่งเศส เพื่อ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทางการเมืองระหว่างประเทศที่จะสืบต่อไปอีกหลายๆปีข้างหน้า ฟังดูแล้ว ซากโกซี ต้องการที่จะเปลี่ยนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขามองว่ามัีนไม่ถูกไม่ควรในการดำเนินการทางการค้าระหว่างประเทศ..เขาได้ ตำนิติเตียนการธนาคารและโบนัสของเทรดเดอร์ การเงินระหว่างประเทศที่เขาต้องการผลักดันให้มันเปลี่ยนไปในการประชุมจี20ที่พิทเบอร์กประเทศอาฟริกาใต้ที่จะมาถึงในไม่ช้านี้..อีกทั่งการให้ความช่วยเหลือประเทศอาฟริกาในเครื่องฟรังคโกโฟน ในการพัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางการทูตและการเงิน..ยุโรปและความแข็งแกร่งของยุโรปทางการทหาร เป็นอีกส่วนหนึ่ี่งที่เขาให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง..แต่สิ่งที่ ซากโกซีต้องการไม่รู้ว่าจะมีใครที่ไหนเข้าจะเอาด้วยหรือเปล่า?..แต่มันก็เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญในการดำเนินการเมืองระหว่างประเทศของยุโรปที่จะมีสืบต่อไปหลังจากซูนามาิเศรษฐกิจโลก

 

 

 

 

Written by chaiyan00

August 28th, 2009 at 5:00 pm

Posted in การเมือง

Tagged with

โรคโลก/ผลประโยชน์?

leave a comment

ตั่งแต่เล็กตนโต….ตามหน่วยความจำที่ยังพอจะหลงเหลืออยู่ในความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ผ่่านร้อนผ่านหนาวมาช้านาน..จากประวัติศาสตร์สากลจนถึงประวัติศาสตร์ชาติบ้านเมืองที่ครูและหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการได้พร่ำสอนมาในฐานะที่เป็นคนไทยที่พอมีการศึกษาคนหนึ่ง….ข้อมูลต่างๆที่ได้เก็บสะสมเอาไว้กับประสพการ์ณในการเดินทางและการทำงาน มันบางครั้งส่อไปในทิศทางที่ไม่ค่อยจะตรงกัน..ความเปลียนแปลงของโลก ละมัง?..แต่เราก็อดที่จะยิงคำถามไปที่โจท์ว่า ใครเปลี่ยน?..จากบ้านนา สู่กรุงเทพ ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกา อาฟริกา อเมริกาใต้ เราได้พบปะผู้คนทั้งดีทั้งชั่วทั่วๆโลก มีมิตรพันธ์ทุกชาติศาสนาที่เราสามารถที่จะเข้าอกเข้าใจเขาด้วยภาษาที่เราร่ำเรียนมา ทำให้ความขัดแย้งของข้อมูลมันยิ่งเพิ่มมากขึ้น..สมัยที่เป็นนักเรียนอยู่กรุงเทพ การศึกษาของกระทรวงศึกษาระดับสูงๆจะมุ่งตรงไปที่ระบบอังกฤษหรืออเมริกันที่เข้ามามีอิธิพลต่อตัวเราเป็นอันมากจนต้องกดดันให้เราออกมาหาความรู้จากแหล่งอื่นๆ..ในปารีส..ความอิสระเสรีในการศึกษาทำให้เราได้สัมผัสกับการคิดการเขียนของนักคิดนักเขียนอื่นๆที่บ้านเราจะหาอ่านได้ยากหรือเป็นสิ่งต้องห้าม..การอ่านการเรียนการสัมผัสความเป็นจริงจาก ศาสตร์ต่าง..ทำให้เราได้มีข้อเปรียบเที่ยบมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวัน..แต่สังคมโลก ก็ยังเป็นสังคมโลก ที่ดูเหมือนว่าต่างคนต่างคิด ต่างทำ และกอบโกยเข้าตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนมองไม่เห็นชีวิตและสังคมอีกฟากฝั่งหนึ่งว่ามันเป็นอย่างไร?..คนมีความรู้ ใช้ความรู้กอบโกย..คนโกงใช้การโกงกอบโกย คนมีอำนาจใช้อำนาจกอบโกย..ความวุ่นวายที่เห็นๆอยู่ในปัจจุบันโลก มันมีที่มาจากตัวแปลต่างๆข้างต้น…จนทำให้เราต้องเจอสิ่งต่างๆที่เขาสร้างเครื่องกำหนดขึ้นมา..สงคราม.นิวเคลียร์..เศรษฐกิจ..โรคภัยไข้เจ็บ..อะไรที่สามารถจะทำความเจ็บปวดให้กับคู่ต่อสู่้ได้มันจะถูกขุดค้นเอามาใช้โดยไม่มีศีลและมีธรรมจากพวกที่กำหนดความเป็นไปของชีวิตคนอื่นๆ…….(ตอนนี้ H1 N1 กำลังทำเงินให้กับ  บริษัท โรช อย่างมหาศาล.จนแทบจะลืมโรค เอดส์ไปเสียหมดสิ้น.)

Written by chaiyan00

August 25th, 2009 at 3:07 pm

Posted in สิ่งแวดล้อม

Tagged with

Mûre

leave a comment

วันนี้ตอนเช้าอากาศดีมากอย่างไม่น่าเชื่อ…แสงอาทิตย์ที่สว่างจ้าหลังจากที่โผล่ขึ้นมาได้สองสามนาที ฟ้าใสสีครามขาดเมฆหมอกที่จะบดบัง ทำให้เป็นวันที่ฉุดอารมณ์ของเราให้ล่องลอยไปตามสายธรรมที่มีให้เห็นอยู่ในช่วงระยะ..นั่งทานกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ตามกิจวัตรประจำวัน ก่อนที่จะออกไปเดินเล่นตามทางสายเปรียวข้างๆบ้าน..มูร์..เป็นพื้นผลที่เราจะได้ดูได้ชมปีละครั้งเพราะมันจะออกผลช่วงหน้าร้อนของปีเท่านั้น แต่ปีนี้มันออกมาเต็มทางเดินไปหมดจนเรียกได้ว่าริมทางมีแต่สีเขียว แดง ดำ ปะปนกันไปกับดอกไม้ข้างทางที่ยังพอมีให้เห็นอยู่ อดไม่ได้ที่จะเก็บเอามาใส่ปากเพื่อชิมว่าปีนี้มันจะมีรสอะไร..? หวานปนเปรียวขมๆ เป็นรสชาติของมันที่ให้ทั้ง เมกเนเซียม วิตามินซี และแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่ร่วมอยู่ในตัวของลูกเล็กๆแดงๆดำๆ บางคนชอบเอาไปทำแยมทานเป็นอาหารเช้ากับขนมปัง แต่เราชอบทานสดๆเพาะรสชาติของมันทำให้เรารู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาไม่น้อย..

Written by chaiyan00

August 24th, 2009 at 5:27 pm

Posted in ชีวิต-สังคม

Tagged with

ไทยอีโคมา

leave a comment

มอง ดูเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบัน…ดูเหมือนหลายๆประเทศกำลังประกาศชัยชนะกับการทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นกลับคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง..จนทำให้ราคาน้ำมันเริ่มพุ่งทยานขึ้นไปอย่างไม่ลืมหูลืมตาเมื่อสองสามวันก่อน มันเป็นสัญญาญอะไรกันแน่?..เทคนิคหรือไม่เทคนิค? ไม่มีใครสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ แต่ที่รู้ๆ สตอกค์น้ำมันของอเมริกันมันยุบไปอย่างไม่น่าเชื่อทำให้การกักตุ้นพลังงานเริ่มมีหน้ามีตาขึ้นมาอีกครั้ง..ญีปุ่นประการชัยชนะก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเร็ววัน ยุโรปก็คล้ายๆกันเพราะไม่กี่ปีก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ทำให้รัฐที่เป็นอยู่ต้องทำงานกันอย่างหนักที่จะพลิกฟื้นตัวเลขที่ติดลบให้เป็นติดบวก เพื่อผลที่จะได้มาซึ้งความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนที่ถูกรีดถูกไถมาหลายปี..ในการที่จะกลับมามีอำนาจอีกครั้งของตน..ทางการเงินการสร้างตัวเลขขึ้นมาในระบบปฏิบัติการบริหารที่มีขายกันเกลือนกลาดในตลาดโลกมันทำได้ง่าย จนบางครั้งตัวเลขจริงๆแทบจะไม่มีให้เห็นในสารระบบปฏิบัติการหรื่อทำบัญชีทับซ้อนเพื่อแต่งตัวเลขจากลบให้เป็นบวก สำนักงานสถิติก็พอๆกัน..สองสามปีก่อนมีบริษัทตรวจบัญชีรายใหญ่ๆที่ชอบทำตัวเลขเหล่านี้โดยไม่มีใครกล้าหือหา ทำให้ปัจจุบันตัวเลขต่างๆในตลาดหุ้นไม่ค่อยจะสอดคล้องกับความเป็นจริง..บ้านเราชัยชนะมันยังอยู่อีกไกล..อุตสาไปจ้างนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลมาพูดไม่รู้ว่าเสียค้าจ้างไปเท่าไรเพื่อทราบว่า..ระวังนะครับอย่างไปหวังพึ่งพาส่งออกไปอเมริกามานักและให้รู้จักช่วยตัวเองภายในประเทศ. คือสรุปแล้วแกคงยากจะบอกกับชาวไทยว่า..ตนเป็นที่พึงแห่งตน…

Written by chaiyan00

August 22nd, 2009 at 6:12 pm

Posted in เศรษฐกิจ

Tagged with

บ้านเมือง

leave a comment

กลับจากการทำงานในต่างประเทศด้วยความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง. วันนี้นั่งอ่านข่าวในประเทศจากสื่อโดยทั่วๆไปที่ชอบลงข่าวส่วนมากซ้ำๆซากๆเหมือนๆกัน..มีข่าวหนึ่งที่เราต้องอ่านแล้วอ่านอีกนั้นก็คือ พระราชดำรัสของในหลวงในพิธีรับสิทธิบัติฝนหลวงจากนาๆประเทศ..ท่านพูดถึงการพัฒนาและการล่มจมของประเทศ ดูๆแล้วมันน่าเป็นห่วงอย่างที่พระองค์ท่านได้ตรัสว่า คนไทยเรามีความรู้ความสามารถควรจะใช้สิ่งเหล่านี้มาพัฒนาประเทศชาติไม่ใช้เอาความเก่งกล้าสามารถมาแย่งชิงไหวชิงพริบกันเพื่อความอยู่รอดของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่มองออกไปแล้วว่ามันเป็นการแบ่งแยก จนเป็นเหตุให้เงื่อนไขต่างๆทางกฏหมายต้องถูกนำมาใช้อย่างไม่เป็นประโยชน์และเพื่อพวกพ้องของตนเอง..สิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในระยะหล้งๆที่ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างคิดว่าทำดีแล้ว และการกระทำของแต่ละตนเองมาถูกทาง จนต้องเสียเงิน เสียเลือดเสียเนื้อ  บ้านเมืองไม่รุ้จะหงายอยู่บนหัวหรือบนก้อย..การบริหารบ้านเมืองในภาคอนาคตมันมืดมนต์ไม่เป็นรูปเป็นธรรม…ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศลดน้อยลงไปตามวาระกาล และผลที่ถูกกระทำ ที่มีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน มันเป็นสัญญาญบ่งบอกถึงวุฒธิปัญญาชนชาวไทยที่มีแต่วุฒธิแต่ขาดปัญญา…………..

Written by chaiyan00

August 22nd, 2009 at 3:40 pm

Posted in ชีวิต-สังคม

Tagged with

flying

leave a comment

หลังจากนอนอยู่ภาคพื้นดินเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์…วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราต้องเหินฟ้าฝ่าอากาศออกไปทำงานในต่างแดนนไกล ตามกำหนดการที่ถูกกำหนด..ออกจากบ้านนอกในเมืองในเมืองนอก ที่เป็นแหล่งกบดานหลังจากปิดบ้านปิดช่องเสร็จเรียบร้อยเราก็ขับเจ้ามาสดาสามมุ่งตรงฝ่าความร้อนระอุที่ไม่ค่อยจะมีให้่เห็นในประเทศฝรั่งเศสเข้ามาในกรุงปารีสทันที..ถึงปารีสในตอนค่ำ รอบๆตัวเรารู้สึกว่าความแออันยัดเยียดมันน้อยลงกว่าเดิม.เหตุคงจะเป็นเพราะในขณะนี้เป็นภาคหยุดพักร้อนใหญ่ของคนเงินเดือนโดยทั่วๆไป..หลังจากทำอาหารเย็นทานเรียบร้อยเราก็ออกไปเล่นปิงปองกับเพื่อนๆริมสระน้ำหลังบ้าน..กลับเข้าคอนโดอีกครั้งก็ร่วมสามทุ่ม แต่ท้องฟ้าก็ยังมีสีมีสรรของแสงอาทิตย์ให้เห็นเพราะหน้าร้อนพระอาทิตย์จะอัสดงส์หลังจากสามถึงสี่ทุ่มทำให้บรรยาการในช่วงนี้มันจะมีกลางวันที่ยาวนานกว่าหน้าอื่นๆ….ตระเตรียมกระเป๋าเดินทางและเอกสารสำคัญเพื่อเตรียมตัวที่จะออกไปผจญภัยอีกครั้งในแดนไกล………….

Written by chaiyan00

August 19th, 2009 at 12:44 pm

Posted in ชีวิต-สังคม

Tagged with

ขึ้นๆลงๆ

leave a comment

ตามที่กล่าวไว้ในบทเขียนเมื่อวันก่อนๆว่า…..การเห็นสีเห็นสรรของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มจะโผล่หัวออกมาจากบ่อน้ำลึก มันก็เป็นก็ไปตามคาด. ถึงแม้ว่า ฝรั่งเศส เยอรมันนี ญี่ปุ่น ฮ่องกง..เริ่มที่จะออกจากสีแดงลบมาเป็นสีเขียวๆบวกอย่างอายๆ. เพียงเป็นแค่ผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แต่ละรัฐบาลพยายามที่จะทุ้มเงินที่กู้มาได้ให้กับภาคธนาคารและอูตสาหกรรมเพื่อที่จะได้ทำกำไรให้เห็นเป็นความหวัง..แต่อย่าลืมว่าเศรษฐกิจแท้จริงมันยังไม่กระเตื้องขึ้นมา ตามผลที่ปรากฏอยู่ที่การบริโภคและคนตกงาน ..ซึ้งทั้งสองตัวแปล เป็นตัวกำหนดเศรษฐกิจแต่ละประเทศที่แท้จริง..ในฝรั่งเศส รัฐบาลพยายามที่จะสูบเลือดสูบเนื้อด้วยภาษีหรือการขึ้นค่าน้ำค่าไฟและปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตเพื่อเอาไปให้บริษัทหรือธนาคารทำกำไร..แต่ประชาชนที่บางครั้งต้องอดมื้อกินมื้อ ไม่มีใครเอาเงินไปให้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ต้องกระเหม็ดกระแหม่นั่งๆนอนกินเงินเก็บที่พอมีอยู่ หนุ่มๆสาวๆที่พอจะหนีออกไปทำงานในประเทศอื่นได้ก็ทะลักกันออกไปเพราะไม่มีงานสำรองภายในประเทศ ทำให้ตัวเลขที่แท้จริงของคนตกงานในเมืองไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง..สิ่งต่างๆที่เป็นที่เห็นกันอยุ่ในขณะนี้เป็นการพยายามที่แต่ละรัฐต้องการให้อดีตทุนนิยมกลับคืนฟื้นชีพขึ้นมาอีกครั้งแต่หน้าตามันจะเป็นจะไปอย่างไรไม่มีใครรู้..บ้านเราก็เหมือนเดิม การเมืองนำหน้าปากท้อง ทำสิ่งทีไม่ควรทำและไม่ใช่เวลาที่จะทำ ของคนมีเงินที่ต้องการจะเอาตัวรอดก่อนบ้านก่อนเมือง…

Written by chaiyan00

August 18th, 2009 at 1:24 pm

Posted in เศรษฐกิจ

Tagged with

ผันแปล

leave a comment

16/08/09…หลังจากแสงอาทิตย์ได้สาดส่องลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเมื่อวันวาน..เช้าวันนี้เราได้ตื่นขึ้นมากับความรู้สึกใหม่ๆที่อาจสัมผัสได้ด้วยตัวรับความรู้สึกในตัวของเรา..ลมหนาว….อีกครั้งที่ชีวิตของสรรพสิ่งรอบๆตัวจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาล และ เวลา ที่ดูเหมือนมันจะเป็นตัวแปลที่สำคัญของสิ่งต่างๆรอบๆตัวที่มีอยู่. ออกไปนั่งทานกาแฟในสวนหลังบ้าน ความรู้สึกที่รับเข้ามาในยามเช้ามันแทบจะตรงข้ามกับสิ่งที่ได้รับมาเมือวันวาน.. ลมหนาวได้พัดผ่านหน้าผ่านตาของเราไปอีกครั้งบนความรู้สึกที่มันเหมือนจะบอกกับเราว่าความเปลี่ยนแปลงจะมาถึงในเร็วในวัน..วันนี้กับวันวานและการเริ่มต้นชีวิตอีกรูปอีกแบบหนึ่งมันจะมีมาให้เราได้สัมผัสทุกๆ สามสี่เดือนในยุโรป เหมือนจะเตือนสติให้เราได้รู้ว่า..ไม่มีอะไรในโลกมันยั่งมันยืน แม้ตัวเองจะพยายามที่จะยึดจะเกาะมันไว้ด้วยพละกำลังที่พอจะมีหลงเหลืออยู่…

Written by chaiyan00

August 16th, 2009 at 2:06 pm

Posted in ชีวิต-สังคม

Tagged with