CHAIYAN00

การเดินทางของข้าพเจ้า

CHAIYAN00

Archive for October, 2011

flood

leave a comment

ออกไปหากลิ่นไอบองฤดูใบไม้ร่วงอยู่หลายวันกับอากาศสบายๆท่ามกลางสีสรรของธรรมชาติที่มีอยู่รอบๆตัวบนความร้อนจากเตาผิงที่ถูกเผาด้วยไม้โอคในยามค่ำและจบลงด้วยอาหารเย็นหนักๆกับไวน์ แดง เม

ด็อก แก้วโตๆก่อนเขานอน..มันเป็นความสุขชั่วขณะใดขณะหนึ่งของชีวิตไทยๆในยุโรปที่ลงตัว ก่อนกลับเข้ามาผจญภัยอีกครั้งในเมืองหลวง..วันก่อน หลานสาวได้ส่งภาพอุทกภัยที่บ้านมาให้ดู..เห็นแล้วน่าเป็นห่วงในสิ่งที่เกิดขึ้นที่เหตุมันมีให้เห็นกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง ที่ผู้รับผิดชอบมองการสั้นในการพัฒนาประเทศ..การตัดไม้ทำลายป่า..การสร้างถนนหนทางโดยไม่คำนึงถึงธรรมชาติที่มีอยู่ การเข้าไปสร้างอานานิคมจัดสรรที่ลอกเรียนแบบยุโรปเพื่อทำกำไรโดยละทิ้งคอนเซ็บของปูย่าตายายมี่ต่อเนื่องกันมา เป็นสิ่งรวมของเหตุที่ตกกระทบมาถึงปัจจุบัน..นายหลวงท่านทรงตรัสเตือนอยู่บ่อยครั้งแต่ดูเหมือนผู้รับผิดชอบจะหาได้ยินไม่ จนประเทศชาติเข้าถึงขั้นวิกฤติในอุทกภัยที่จะติดตามมาด้วยเศรษฐภัยที่ตั้งท่ารออยู่แล้วในความเงียบที่หลีกเหลี่ยงได้ยาก..ปัญญาชนไทยหายกันไปไหนหมด?..ที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั้งยืนให้ลูกหลานที่จะเติบโตขึ้นมาไม่ต้องรับกรรมที่ไทยชนยุคเสื้อได้สร้าง..

Written by chaiyan00

October 9th, 2011 at 7:37 pm