CHAIYAN00

การเดินทางของข้าพเจ้า

CHAIYAN00

Archive for November, 2013

ปี 6000

leave a comment

วันวาน…เราได้มีโอกาสเข้าไปฟังการสั่งสอนของนักบวชศาสนายิวเรื่อง ปี 6000 ในยูทูป ฟังดูแล้วมันน่าทึ่งเหลือเกิน นักบวชได้พูดถึงเรื่อง พระเมสสี ที่พวกเขารอคอยอยู่เป็นเวลานานที่จะมาปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ยากและให้ได้มีความสุขทั่วหน้า.ปี 6000 โลกจะแตกกระจายเป็นผุ่ยผงจนทำให้สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นวัตถุสิ้นสลายลงตามวัตถุธาตุต่างๆที่เกาะติดกันอยู่ในโ่ลก รูปธรรมของมนุษย์ฺก็จะสิ้นสุดไปเหลืออยู่แต่นามธรรมที่ล่องลอยอยู่รอบๆความพินาศของโลกธาตุ มนุษย์จะเป็นมนุษย์อยู่แค่เพียงนามธรรมเท่านั้นโดยไม่มีรูปธรรมเป็นตัวแปลในการสื่อสารสัมผัสได้ การติดต่อสื่อสารกันระหว่างมนุษย์จะเป็นไปด้วยจิตคือรู้ได้ด้วยจิตวิญญาณโดยไม่ต้องผ่านอายาตะนะ6 มนุษย์และสัตว์จะมีความรักความเมตตาซึ้งกันและกันอย่างเรียกได้ว่า ราชสีห์จะอยู่กินกับแกะ เสือจะอยู่กินกับแพะโดยไม่มีการทะเล่าวิวาทฆ่าฟันกันเหมือนในปัจจุบันต้นไม้จะผลิดอก ออกผลเในการบริโภคโดยไม่ต้องเอามาผ่านขบวนการผลิต โลกจะเข้าสู่ยุคแห่งความร่มเย็นอีกครั้ง..? เราฟังๆดูแล้วมันเหมือนคำสอนในพุทธศาสนาในเรื่องพระ ศีรอาน หรือพระอริยะเมตตรัยที่จะมารับช่วงต่อพระพุทธศาสนาหลังปี 5000 ที่พุทธศาสนาจะสิ้นสุดลง..ใครลอกใคร?..ใครถูกใครผิด? ถ้าเรามาฟังคำสอนของพระพุทธทาสที่เทศเอาไว้เมื่อสามสิบปีก่อนว่า โลกอริยะเมตตรัยเป็นโ่ลกของความเมตตากรุณา คิดดีทำดี ซึ่งกันและกันของสัตว์และมนุษย์ ไม่มีความเบียดเบียนกันให้เป็นทุกข์ มันก็น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง แต่คำถามของเราอีกคำหนึ่งที่ว่า ทำไม่มนุษย์ ต้องรอให้ถึงปี6000 ? พระพุทธทาสท่านกล่าวเอาไว้ในจิตภาวนาหรือการทำจิตให้เจริญว่าเป็นการยากที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจะเข้าถึงเพราะจิตมนุษย์ไปหมกหมุ่นอยู่กับกิเลศตัณหาเพื่อความอยู่รอดของตัวตนจนลืมจิตเดิมของตนที่เป็น ประภัสสร ขาวสะอาดไม่มีเจตสิกเข้าไปครอบงำให้เกิดการปรุ่งแต่งขึ้นมาในโลกธาตุ ถ้าเราเอาข้อมูลปี 6000 มาวิเคาะห์ดู เราก็จะเห็นได้ว่าคำทำนายในเรื่อง เป็นการวิวัตนาการ์ณของมนุษย์สัตว์ที่ปรับตัวในการเป็นอยู่หลังโลกธาตุได้เสื่อมไปในรูปแบบหนึ่ง วิทยาศาสตร์คงจะก้าวหน้าไปไกลจนจิตมนุษย์พัฒนาสูงขึ้นละกิเลสตัณหาออกไปได้หมดมีความเข้าใจเข้าถึงจิตซึ้งกันและกัน ความสงบสุขก็จะกลับมาให้เห็นเป็นรูปเป็นธรรมอีกครั้งหลังจากโลกดวงนี้ของเราสลายไป.

Written by chaiyan00

November 24th, 2013 at 12:34 pm

ฐานะที่เป็น”ธาตุ”

leave a comment

Written by chaiyan00

November 23rd, 2013 at 3:21 am

ขันธ์ 6

leave a comment

ขันธ์ 6 ในขณะที่เราเรียนธรรมะควบคู่ไปกับทางโลก…บ่อยครั้งถ้าเรามองจากพื้นฐานการสอนเบื้องต้นของพุทธศาสนา เราก็จะเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอนัตาหรือความไม่มีตัวมีตนเป็นธรรมชาติเช่นนั้นเองที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นธาตุขันธุ์ตามที่เราเรียกกันว่า ขันธ์ุุ 5 ที่เป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นของอายาุตะนะ 6 เราเปิดคำอธิบายของขันธุ์5 ในพจนานุกรมภาษาไทยก็ได้ความหมายว่า ขันธ์ แปลว่า กอง, หมวด, หมู่, ส่วน ในทางพุทธศาสนาหมายถึงร่างกายของคนเรา คือแยกร่างกายออกเป็นส่วนๆ ตามสภาพได้ 5 ส่วน หรือ 5 ขันธ์ คือ รูป ได้แก่ ส่วนที่ผสมกันของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เช่น ผม หนัง กระดูก โลหิต เวทนา ได้แก่ ระบบประมวลความรู้สึกว่า ชอบหรือไม่ชอบ และเฉยๆ สัญญา ได้แก่ จำสิ่งที่ได้รับและรู้สึกนั้นๆ สังขาร ได้แก่ ระบบคิดปรุงแต่ง แยกแยะสิ่งที่รับรู้สึกและจำได้นั้นๆ วิญญาณ ได้แก่ ระบบรู้สิ่งนั้นๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น […]

Written by chaiyan00

November 22nd, 2013 at 11:00 am

promontoire

leave a comment

  สองสามวันที่ผ่านมา หลังจากที่ได้นั่งฟังคำพิภาคษาศาลโลกจากความขัดแย้งกันในพื้นที่เขาพระวิหาร ระหว่างไทยกับเขมร ฟังดูโดยทั่วๆไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่ไปกว่าการตัดสินครั้งก่อนเมื่อปี 1962 แต่สิ่งที่ต้องมานั่งคุ้นคิดมันอยู่ที่คำว่า..Promontoire ภาษาฝรั่งเศส  Promontory ภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายเหมือนกันว่า  ยอดเขา สิ่งที่ยื่นออกไป จงอย แหลม หรือหน้าผา แล้วแต่จะจับใจความกันว่าอย่างไร คำๆนี้คงทำให้นักกฏหมายไทยที่ไม่ค่อยรู้ภาษาต่างประเทศงงงันกันเป็นแถวๆว่ามันอะไรกันแน เราเลยเอาคำแปลและความหมายมาทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความรู้ในภาษา.. Un promontoire est une masse de terre élevée qui domine une autre étendue terrestre ou une étendue d’eau. De nombreux promontoires sont composés d’une arrête rocheuse ayant résisté à l’érosion qui emporta leurs flancs, plus tendres. […]

Written by chaiyan00

November 16th, 2013 at 2:49 am

jugment CIJ Preah Vihear 11 nov 2013

leave a comment

Written by chaiyan00

November 14th, 2013 at 8:28 pm

Posted in Uncategorized

Judgment of 15 June 1962

leave a comment

CASE CONCERNING THE TEMPLE OF PREAH VIHEAR (MERITS) Judgment of 15 June 1962 Proceedings in the case concerning the Temple of Preah Vihear, between Cambodia and Thailand, were instituted on 6 October 1959 by an Application of the Government of Cambodia; the Government of Thailand having raised two preliminary objections, the Court, by its Judgment […]

Written by chaiyan00

November 14th, 2013 at 8:03 pm

International Court of Justice (ICJ) Hears Cambodia v. Thailand

leave a comment

Written by chaiyan00

November 14th, 2013 at 7:44 pm

นิพาน

leave a comment

ข้อมูลจากวีดีโอ ที่มหาวิทยาลัียต่างๆกำลังศึกษาเรื่องธาตุและสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนจากธาตุต่างๆ ทำให้เราสามารถตอบคำถามให้กับตัวเองว่า พุทธศาสนา มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากคำถามถึงสิ่งที่มาของมนุษย์ชาติทั้งหลายทั้งปวง..พระพุทธทาสภิษุท่านได้เทศสั่งสอนย้ำแล้วย้ำอีกว่า พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ไสยศาสตร์ เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วตามความจริงที่เป็นเช่นนั้นเอง..มนุษย์ สัตว์ เกิดขึ้นมาตามการปรุงแต่งของธาตุที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ที่ดูเหมือนจะสอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ได้ค้นพบสิ่งที่เล็กที่สุดของธาตุ เห็นได้และ เห็นไม่ได้ แล้วก็มาหยุดอยู่ที่คำถามที่ว่าสิ่งที่พวกเขาค้นพบมันไม่แน่ไม่นอน เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ตามสภาพธรรมที่มีอยู่จนพวกเขาไม่สามารถที่จะทำความกระจ่างชัดให้แน่นอนลงไปได้่ จนต้องวิ่งมาหาพระอริยะเจ้าอย่าง ดาลัย ลามะ ให้ตอบคำถามให้ชัดแจ้งลงไป แสดงว่านักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเหล่านี้ยอมสยบให้กับพุทธศาสนาอย่างไม่มีกังขาใดๆเหลืออยู่.. สิ่งที่พวกเขามองหา คือความเป็นธาตุ หรือที่ภาษายุโรปเรียกว่า ฟิสิคส์..และกฏของ ฟิสิคส์ ตามคำสอนของพระพุทธทาส ท่านเคยได้เทศเอาไว้ในเรื่อง ไกวัลยธรรม และกฏอิีทัปปัจยา ปัจฎิจสมุปบาท ว่า มีสิ่งสองสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้น ตั่งอยู่ แล้วก็ดับไปตามธรรมชาติ สิ่งแรกคือ อสังขตะธาตุ คือสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว และจะมีอยู่ต่อๆไปโดยไม่มีอะไรไปสามารถที่ทำให้มันเปลี่ยนแปลง เป็นกฏตายตัวของ สามัญลักษณะ เป็นสิ่งที่มาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลและอนัตจักรวาล ที่เรียกว่า สังขตะธาตุ ถูกควบคุบโดยกฏอีทัปปัจยตา และปฎิจสมุปบาท ตามกระแสธรรมที่เป็นอยู่ ถ้าเรามามองคำสอนของพระพุทธองค์ในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่า สิ่งต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไรเลยเป็นเพียงเรื่องธรรมชาติเรื่องหนึ่งๆที่พวกเขาต้องการเอามาใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์การ เช่นเรื่อง นาโน เทคโนโลยี หรือเรื่อง […]

Written by chaiyan00

November 12th, 2013 at 2:23 pm

11th Dimension

leave a comment

Written by chaiyan00

November 11th, 2013 at 4:42 am

เต่าหินตาบอด

leave a comment

Written by chaiyan00

November 5th, 2013 at 5:38 pm

Posted in Uncategorized