CHAIYAN00

การเดินทางของข้าพเจ้า

CHAIYAN00

Archive for September, 2014

คำถามเรื่องพุทธวัจนะ

leave a comment

Written by chaiyan00

September 17th, 2014 at 3:18 am

ศึกษาหาธรรม

leave a comment

สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เป็นวันหยุดพักร้อน เราใช้โอกาสว่างๆในช่วงเวลานี้ศึกษาหาธรรมใส่ตัวให้เกิดสติปัญญา…จากพระพุทธทาส พระพรมคุณาพรณ์ หรื่อ ป.ต. ปะยุตโต..ทำให้เราได้ธรรมะจากพระอริยะท่านเหล่านี้มาประดับความรู้ความเป็นบัญฑิตนอกประเทศที่ขาดการศึกษาในประเทศมาเวลานาน. ตอนนี้ก็มาถึงอาจารย์ เสถียร โพธินันทะ ที่เป็นจุดมุ่งหมายอีกจุดหนึ่งที่เราต้องการจะเข้าไปแหวกหาความรู้ที่ท่านมีไว้ประดับบ้านประดับเมืองในสมัยที่เรายังไม่เกิด และต้องขอบคุณผุ้จัดทำที่เปิดวิชาความรู้ของปราญช์ท่านนี้มาสู่สาธารณะชนอย่างเราๆเอาไว้ ณ ที่นี้ เรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของชนชาติต่างๆในเอเซียเราต้องยอมรับว่าท่านสอนได้ถูกต้องหมด ไม่มีอะไรไปขัดแย้งเลยแม้แต่นิดเดียว ท่านศึกษาได้แตกฉานจริงๆจนทำให้เรามนุษย์รุ่นเหลนต้องถึงกับอัศจรรย์ใจ. แต่พอเราย่างเข้ามาศึกษา เรื่องความเสื่อมของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียที่เป็นวีดีโอข้างล่าง..ฟังแล้วทำให้หวนนึกถึงพุทธศาสนาในประเทศไทยในปัจจุบํน ดูคลายๆ กัน. ความมัวเมาของวัตถุนิยมจากภาคตะวันตกทำให้บัณฑิตรุ่นใหม่ๆไปสนใจแต่เรื่องเทคโนโลยี่เสียเป็นส่วนมากจนลืมเทคโนโลจิตไปหมดจนไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไม? และเชื่อว่า อีพัด ไอพัด สามารถแก้ปัญหาของพวกเขาได้หมดทุกประการ. พระแต่ละสำนักก็ออกมาเต้นแล้งเต้นกาสร้างภาพพุทธพาณิชย์ เป่าน้ำมนต์ พ้นคาถา ก็มีให้เต็มท้องประเทศ ภาพเหล่านี้นำความเสี่อมในความเชื่อถือเข้ามาโดยมีศาสนาอื่นๆประคับประครองให้เป็นให้ไปด้วยผลประโยชน์ในการเข้ามาแทนที. เราเลยตัดสินใจอาคำสอนของท่านอาจารย์ต่างๆมาลงในบล็อคให้ได้ยินได้ฟังกันเพื่อเป็นเครื่องกระตุกจิตสำนึกของตนเองว่า ตัวกูของกูเป็นใคร?ก่อนที่อวิชาในศาสนาอื่นๆจะเข้ามาลบล้างจิตวิญญาณของคนไทยในชาติจนทำให้เป็นไอ้ชาติโง่จนไม่รู้จักความถูกต้อง.

Written by chaiyan00

September 12th, 2014 at 2:51 pm

การเสื่อมสลายของพุทธศาสนา อ.เสถียร โพธินันทะ

leave a comment

Written by chaiyan00

September 11th, 2014 at 8:47 am

พระไตรปิฎก เสถียร โพธินันทะ

leave a comment

Written by chaiyan00

September 10th, 2014 at 3:08 am

พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ อ.เสถียร โพธินันทะ

leave a comment

Written by chaiyan00

September 10th, 2014 at 2:17 am

พุทธศาสนาในประเทศไทย อ.เสถียร โพธินันทะ

leave a comment

Written by chaiyan00

September 9th, 2014 at 11:19 pm

จากประชาธิปไตย ถึงพระไตรปิฎก

leave a comment

ระยะหลังๆ ไม่ค่อยมีเวลามาขีดมาเขียนอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะต้องเอาเวลาส่วนใหญ่ไปนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมา. เวลาว่างส่วนใหญ่ในบันปลายของชีวิตเราจะศึกษาธรรมะของพระอริยะพุทธทาสภิขุ ที่ดูเหมือนจะเป็นอัจริยะเจ้าองค์เดียวของประเทศไทยที่มีความรู้ เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธองค์ได้มากที่สุด..การเดินทางทำให้เราได้ผัสสะแปลกๆใหม่ๆในหลายๆมุมของโ่ลก ทำให้มีข้อมูลในการเปรียบเทียบมากยิ่งขึ้นจนสามารถสัมผัสความจริงได้เกือบๆเต็มที่ความรอบรู้ในภาษาต่างประเทศที่ดูเหมือนจะพอๆกับภาษาไทยเป็นตัวแปลทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น. จากประชาธิปไตย ถึงพระไตรปิฎก ความขัดแย้งมองต่างเห็นต่างดูเหมือนจะมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ประชาธิปไตยไม่ต้องพูดถึงเพราะถูกสยบไปด้วยรัฐประหารมาเมื่อไม่นานหลังจากนักการเมืองล่อกันให้มั่วจนพูดกันไม่รู้เรื่องจนถึงขึ้นจะเสียเลือดเสียเนื้อของคนไทยในชาติด้วยกันเอง..พระไตรปิฎก จากพระแตะโต็ะ พระการเมือง ตอนนี้มาถึงเรื่องศีลของพระ ที่เป็นข่าวเกรียวกราวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆว่า 150 ข้อ หรือ 227 ข้อ ฟังดูแล้วเราก็เข้าใจปัญหาได้อย่างชัดแจ้งว่ามีต้นเหตุมาจากภาษาแปล. ตอนมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสใหม่ๆเราหัดเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วย พจนานุกรมภาษาฝรั่งเศส ไทย ของ น.อ. พระเรี่ยม วิรัชชพากย์ ร.น.ซึ้งเป็นพจนานุกรมที่มีอยุ่ในขณะนั้น ก็พอจะอ่านออกเขียนได้..จบจาก Alliance Francaise เราก็เริ่มเรียนรู้ได้มากขึ้นจนเข้าเรียนใน conservatoire national des arts et métiers ทางด้านวิชาชีพ พจนานุกรมของ น.อ. พระเรี่ยม วิรัชชพากย์ ร.น. เริ่มใช่ไม่ค่อยได้เพราะศัพท์หลายคำไม่ถูกต้องจนเราต้องเริ่มเปลี่ยนไปใช้ พจนานุกรม ฝรั่งเศส ไทยของ ม.ล. มานิจ ชุมสาย เป็นประตูเปิดทางให้เข้าไปในอีกระดับหนึ่ง.ต่อๆมาการเรียนการสอนยิ่งเพิ่มความถึ่ทางศัพท์มากยิ่งขึ้นไปอิีกโดยเฉพาะกฏหมาย เราก็ต้องไปหาซื้อพจนานุกรมกฏหมายเล่มสี่แดง ของ DALLOZที่เป็นฝรั่งเศส […]

Written by chaiyan00

September 6th, 2014 at 10:19 pm