CHAIYAN00

การเดินทางของข้าพเจ้า

CHAIYAN00

Archive for the ‘ไอที – เทคโนโลยี’ Category

VหรือW?

leave a comment

สองสามวันที่ผ่านมานี้..ดูเหมือนราคาทองคำมันพุ่งขึ้นไปทำสถิติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หุ้นในหลายๆประเทศเริ่มลืมตาอ้าปากขึ้นมา..นักเศรษฐศาสตร์บางคนออกมาตีร้องฆ้องเป่าว่ามันฟื้นแล้ว..ครับมันฟื้นแล้ว…แต่ฟื้นแบบไหน? ตัว วีหรือตัวดับเบิลยู? การฟื้นแบบตัว วี เป็นการฟื้นแบบยั่งยืนถาวรคื่อไม่ล่วงหล่นลงมา แต่การฟื้นแบบ ดับเบิลยู เป็นการฟื้นแบบขึ้นๆลงๆที่เราไม่สามารถเข้าไปควบคุมมันได้คื่อสูงๆต่ำๆ..ทำไม่ฟื้น? จากการทุ่มเงินในการกู้หนี้ยืมสิ้นเข้ามาอุ้มชูธนาคารของแต่ละประเทศที่ถูกมรสุมเศรษฐกิจเล่นงาน ทำให้ทุนนิยมใด้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อมีเงินมันก็มีการลงทุนเพื่อทำกำไร เฮ็ดฟันด์ต่างๆทั่วโลกก็เริ่มเอาเงินที่พอมีอยู่มาซื้อหุ้นที่ตนเองคิดว่าอาจทำกำไรให้ได้ โครงการเมกะโพเจกท์ต่างๆที่รัฐบาลกู้เงินมาลงทุน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจในระยะนี้ ขาขึ้น แต่ใครจะรู้ไหมว่า ขาลงมันจะไม่กลัยมาให้เราได้ชมได้เห็นกันอีกครั้ง?….ส่วนทองที่วิ่งขึ้นพวดพลาด เหตุ เป็นเพราะจีนต้องการที่จะกักตุนทองคำและสลัดดอลลาร์ที่ราคาถูกลง เพื่อการต่อรองในการใช้เงินหยวนเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศ……..

Read the rest of this entry »

Written by chaiyan00

September 9th, 2009 at 11:56 am