บ้านวรรณกรรม..ชาลีจัง

งานร้อยแก้ว ร้อยกรอง "ชาลีจัง"

Author Archive

chaleeja

This user hasn't shared any biographical information

Homepage: http://mblog.manager.co.th/chaleejang

ลา–>>>–บันทึกหน้า(๒๓)

July30

 

ร้อยเรียงภาพและคำโดย : ชาลี

…เย็นย่ำค่ำแล้ว…ลมแผ่วพลิ้วผ่าน…อัสดงลงพลัน…วันวานจากลา… 

สายน้ำแม่กลอง–>>>–บันทึกหน้า(๒๒)

July28

ร้อยเรียงภาพและคำโดย : ชาลี


…สายน้ำ สายใย สายชีวิต…สายจิต สายใจ สายรักมั่น…ไร้น้ำ ไร้ชีวิต ไร้ผูกพัน…สายขวัญพลันสลาย ในสายชล…

 

ช่างหัวมัน–>>>–บันทึกหน้า(๒๑)

July27

ร้อยเรียงภาพและคำโดย : ชาลี

…แย้มบานได้ ดั่งดอกไม้…ยิ้มสดใส ให้สีสัน…โลกหมองบ้าง ช่างหัวมัน…อย่าหมดฝัน อย่าหวั่นไป…มอง–>>>–บันทึกหน้า(๒๐)

July25

ร้อยเรียงภาพและคำโดย : ชาลี

…มองมุมไหน ใครบังคับ…มองมุมกลับ ลับตาหาย…มองให้เห็น เป็นอย่างไร…มองด้วยใจ ใช่ด้วยตา…ไผ่–>>>–บันทึกหน้า(๑๙)

July24

ร้อยเรียงภาพและคำ โดย : ชาลี


…กอไผ่ไหวสะท้าน…ไร้แรงต้านทัดทานได้…ไหวเอนตามลมไกว…แต่ลำต้นยังหยัดยืน…เรือ–>>>–บันทึกหน้า(๑๘)

July23

 


ร้อยเรียงภาพและคำ : ชาลี

…เดียวดาย คล้ายโดดเดี่ยว…เคยเกาะเกี่ยว เหลียวแลหาย…ลอยคว้าง กลางคลื่นใจ…สื่อสารไป ไม่เห็นเงา…

แจ่ม–>>>–บันทึกหน้า(๑๗)

July21


ร้อยเรียงภาพและคำโดย : ชาลี

 

…แจ่มหล้า พาเด่นฟ้า…นวลตา หาใดเหมือน…แจ่มจันทร์ หันมาเยือน…เจ้าเตือนให้ ใครคำนึง…แสงเงา–>>>–บันทึกหน้า(๑๖)

July20

ร้อยเรียงภาพและคำโดย : ชาลี

 

…แสงให้ทางสว่าง ร่มเงาสร้างทางร่มเย็น…แสงเงาที่เราเห็น เป็นพลังสร้างแรงใจ…

 

 

ตระหง่าน–>>>–บันทึกหน้า(๑๕)

July18

ร้อยเรียงภาพและคำโดย : ชาลี

 

…อยากหยัดยืนมั่นคงตรงตระหง่าน…อยากฝ่าด่านหาญท้ากล้าฝันใฝ่…อยากเข้มแข็งแกร่งกว่าที่เป็นไป…แต่ทำได้เพียงพักใจให้เงียบงันพลัง–>>>–บันทึกหน้า(๑๔)

July17ร้อยเรียงภาพและคำโดย : ชาลี
…มะตาหะรีที่ขึ้นลงตรงเวหา…ยังเจิดจ้าแม้ใกล้ลับตะวันหลบ…กรงขังใดหมายขังเจ้าไม่ให้พบ…ก็ยากลบกลบแสงแห่งรพี… 
 

  

« Older EntriesNewer Entries »