บ้านวรรณกรรม..ชาลีจัง

งานร้อยแก้ว ร้อยกรอง "ชาลีจัง"

ในม่านหมอกสุวรรณภูมิ…และโรงเรียนกวีทุ่งสักอาศรม

January23ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันสว่าง…ฉันสร้างในสิ่งที่ฉันเชื่อ…ฉันประจักษ์ว่าไฟอาศัยเชื้อ…ฉันจึงยอมเลือดเนื้อเป็นเชื้อไฟ

 


.

 

 

                                      ใ น ห ม อ ก ม่ า น สุ ว ร ร ณ ภู มิ

 

                          ……๐ มองจากหอคอยบรรหาร     แลลานย่านสุพรรณบุรีสมัย

                          ถนนนำพาเสาไฟ                       เป็นใยแมงมุมไปทั่วเมือง

                          อาคารร้านเรือนเกลื่อนคอนกรีต    ทับอดีตกาลมานานเนื่อง

                          ปิคอัพ สิบล้อ…ต่อรอยเรือง         เปล่าเปลืองเรื่องราวของชาวชน

                          ป่าอ้อยรุกล่าอาณานิคม              นาข้าวเซาซมและสับสน

                          อู่ข้าวอู่น้ำทุกตำบล                    เปื้อนปนดอกเบี้ยและสารพิษ

                          เยาวชนต้นกล้าอารยธรรม           มิรู้ชะตากรรมอันวิกฤต

                          โลกไร้พรมแดนนิรมิต                 ชีวิตจิตวิญญาณเขาชุบย้อม

 

                          ……๐ มองจากหอคอยแจ่มใส    โพ้นไกลม่านหมอกเป็นหย่อมหย่อม

                          โรยรายวิถีที่แปลกปลอม            โอบล้อมไร่นาจนพร่ามัว

                          โอ้…สุวรรณภูมิ…ลุ่มแหล่ง          แอบแฝงอยู่ในโลกมืดสลัว

                          เหมือนมิรู้อะไรอยู่ใกล้ตัว            แต่รู้ไปทั่วนอกตัวเอง

                          ไหนดอนตาเพชรไหนอู่ทอง        ไหนพี่ไหนน้องยิ่งมองเพ่ง

                          ลับลิบ วิบว้าง วังเวง                  บางอารมณ์ข่มเหง…เศร้าลึก

 

                          ……๐ มองจากตัวเรามิเห็นเรา      เห็นเขาเห็นใครไหวรู้สึก

                          รอบปริมณฑลหม่นคิดนึก            มิซึกมิซึ้งคะนึงคะเน 

                          ลงจากหอคอยมิคอยใคร             ก้าวไปในเหงาและว้าเหว่

                          ออกนอกถนนทูเวย์                    สู่กระท่อมหอมเสน่ห์วนาดอน

                          อู่เหย้าอู่เย็นได้เป็นอยู่                ผลักภูเขยื้อนผาประภัสสร

                          สุวรรณภูมิ…สถาพร                   เผยก้อนอิฐทิวาและราตรี

                          น้ำคลองจรเข้สามพัน                 ไม่ตื้นเขินจ้วงขันได้เต็มที่

                          มิ่งหมอกหยอกไม้ด้วยไยดี           ยิ้มกับวันนี้ของเมื่อวาน… 

 

                                         ประพันธ์โดย : ศิวกานท์ ปทุมสูติ

                                                     ทุ่งสักอาศรม

 

 

 

กี่ยวกับผู้ประพันธ์

ศิวกานท์ ปทุมสูติ หรือคำเรียกติดปากจากลูกศิษย์ว่า ครูกานท์

ครูกานท์ เกิดในครอบครัวเกษตรกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุคคลผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตอันหลากหลาย ทั้งทำไร่ทำนา-เลี้ยงควาย ช่างตัดผม ช่างปะยางรถจักรยาน นักเชียร์รำวง นักเพลงพื้นบ้าน นักศึกษาผู้ใหญ่ เด็กวัด บุรุษไปรษณีย์ เซลส์แมน (ขายหนังสือ) นักศึกษาฝึกหัดครูภาคค่ำ ครูสังกัด สปช. บรรณาธิการเฉพาะกิจสำนักพิมพ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย รองคณบดี และกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ลาออกจากราชการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ …ครูกานท์ จบชั้น ป.๔ ป.๗ (สอบเทียบ) ม.ศ.๓ (ศึกษาผู้ใหญ่) ป.กศ. พ.ม. และครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ด้านผลงานวรรณกรรมขณะนี้มีผลงานวรรณกรรมที่พิมพ์เผยแพร่แล้ว ๓๐ กว่าเล่ม 

 

รูกานท์ ครูกวีแห่งอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในตำแหน่งทางวิชาการ ท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวกานท์ ในฐานะศิษย์กับครู ท่านคือ ครูกานท์ที่พวกเราเรียกกันติดปาก ท่านเป็นทั้งกวี เป็นทั้งครู เป็นทั้งพ่อ ที่มีลูกศิษย์อยู่ทั่วทิศเมืองไทย วันนี้…ครูกานท์ใช้ชีวิตเป็นกวีอิสระ เป็นวิทยากร เป็นครูผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวีทุ่งสักอาศรม เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เยาวชน และจัดทำโครงการต่างๆ เกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม การศึกษา และวัฒนธรรม อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม จังหวัดสุพรรณบุรี

 

รูกานท์และทุ่งสักอาศรม มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับครู นักเรียน นักศึกษา ญาติธรรม กัลยาณชน และผู้ใฝ่ใจในการเรียนรู้ชีวิต การคิด อ่าน เขียน (อ่านชีวิต เขียนชีวิต) ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติการเชิงวัฒนธรรมวิถี รวมถึงการปฏิรูปการเรียนการสอนและแก้ปัญหาเด็กเยาชนให้ถูกต้องและเท่าทันต่อกระแสความเสื่อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายชีวิตทางเลือก ซึ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชีวิต ใช้ชีวิต อย่างมีสันติธรรมและสันติสุข 

 

 

 

 

ปณิธาน…แห่งรอยทาง ของครูกานท์

 

ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันสว่าง

 

ฉันสร้างในสิ่งที่ฉันเชื่อ

 

ฉันประจักษ์ว่าไฟอาศัยเชื้อ

 

ฉันจึงยอมเลือดเนื้อเป็นเชื้อไฟ

 

 

นโลกใบนี้มีครูมากมายหลายแบบ แต่จะมีครูสักกี่คนที่มีความเป็นครูได้สมครู งานวรรณศิลป์ของครู มิใช่เพียงเขียนให้อ่านแล้วผ่านไป แต่เป็นงานที่เขียนให้คิด งานการศึกษาที่ครูทำ มิใช่ทำเพื่อให้จบไปวันๆๆ แต่เป็นงานที่หยั่งรากลงดิน รอวันเติบโตสวยงาม ด้วยหวังจะเห็นสังคมอันงดงามตามวิถีไทย ครูกานท์ กวีที่เป็นยอดกวี ของฉัน และของลูกศิษย์ของครูทุกคน ด้วยครูคือครูอย่างแท้จริง

 

ากมวลมิตรท่านใดที่รักในบทกวี พอใจในวิถีธรรมชาติ มีใจใฝ่เรียนรู้และสนใจที่จะเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูกานท์ และครูแห่งทุ่งสักอาศรม ขณะนี้ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม กำลังจัดโครงการ (ค่าย)โรงเรียนกวีทุ่งสักอาศรม รุ่นที่ ๔ ระหว่าง ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ (๑ เดือนเต็ม) เพียงแค่มีใจรัก การฝึกฝนจึงมิใช่เรื่องยาก ทุ่งสักอาศรมได้จัดโครงการมากมายให้แก่คนทุกเพศทุกวัย โดยโครงการที่นำมาบอกกล่าวนี้ เป็นโครงการสำหรับเยาวชน ส่วนเพื่อนท่านใดที่มีอายุไม่เข้าข่ายจะมีโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย อย่าได้เสียดายหรือเสียใจ แล้วบ้านศิลปะ-วรรณกรรมชาลีจัง จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ

 

 

 

 

 

 

รงเรียนกวี ทุ่งสักอาศรม

 

ารก่อเกิดโรงเรียนกวี เกิดขึ้นด้วยแนวคิดและความเชื่อที่ว่า การเขียนบทกวีคือการหล่อหลอมชีวิตและจิตวิญญาณของผู้เขียนให้ละเอียดอ่อนลุ่มลึกกับผลึกอารมณ์และพลังทางปัญญา ชีวิตของผู้ที่ผ่านการหล่อหลอมดีแล้วย่อมดำรงอยู่และดำเนินไปอย่างมีคุณค่า โดยเฉพาะบนวิถีแห่งจริยปัญญาและสันติสุข ซึ่งการที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายสำคัญนั้นได้ต้องอาศัยการใช้ชีวิตและสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหมาะสม เยาวชนชายหญิงที่รักและใฝ่ในทางกวี ทั้งการอ่าน การเขียน และการใช้ชีวิตได้มีแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝน และสร้างสรรค์บทกวีจากการใช้ชีวิต จากประสบการณ์กระบวนการ และจากกวีผู้เดินทางมาก่อนหน้าโดยตรง อันจะเป็นต้นทุนสำหรับชีวิตของเขาที่เข้มข้นและเข้มแข็งต่อไป

 

ปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมอ่านเขียนเรียนรู้ชีวิต ฝึกปฏิบัติ คิด อ่าน เขียน นำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ การแสดง ศึกษาธรรมชาติ วิถีชุมชน เพลงพื้นบ้าน สร้างสรรค์บทกวีจากการใช้ชีวิต จากประสบการณ์กระบวนการ และจากกวี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 

 

การสมัครเข้าเรียน วันเวลา และสถานที่

 

๑.สมัครเข้าเรียนโดยเขียนจดหมาย (รูปแบบอิสระ / ไม่จำกัดความยาว) ส่งถึง “ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม” ตามที่อยู่ข้างต้น ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และพร้อมแนบเอกสารดังนี้

        (๑) สำเนาทะเบียนบ้าน

        (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

        (๓) บันทึกข้อความอนุญาตของผู้ปกครอง พร้อมที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก ทั้งทางไปรษณีย์และโทรศัพท์

 

๒.การคัดเลือกจะพิจารณาตามลำดับการส่งจดหมายสมัครก่อนหลัง และจะโทรศัพท์แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล

 

๓.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ในวันเข้าเรียนควรให้ผู้ปกครองเดินทางไปส่งที่โรงเรียนเพื่อจะได้เห็นสภาพโรงเรียนและความเป็นอยู่ด้วย เพื่อความสบายใจ (ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกอาจสมัครเข้าเรียนได้ในปีต่อๆ ไป)

 

๔.เปิดเรียน ๑–๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ให้ผู้เรียนทุกคนเดินทางถึงศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. (โดยรับประทานอาหารกลางวันมาก่อน) และร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

 

 

นใจ…..เขียนจดหมาย “ด้วยลายมือ” ตามแบบอิสระให้มีเนื้อหาแนะนำตัวและแสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการ พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ ….

 

ส่งถึง…..     ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม

 

                ๓๕ หมู่ที่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน

 

                อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐

 

โทร.๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖ // ๐๘๑-๗๕๗๘๘๕๔

 

ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

 

 

 

 

 

ติดตามกิจกรรมและผลงานของครูกานท์และทุ่งสักอาศรมได้ที่

 

เวปไซด์ทุ่งสักอาศรม http://siwagarn.multiply.com/

 

และ http://www.oknation.net/blog/krugarn 

 

ทุ่งสักอาศรม email : tungsakasome@yahoo.com

 

 


 

 

 

 

เพลง อาศรมร่มรัก ::: คำร้อง-ทำนอง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ 

 

ดนตรี-ขับร้อง : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

 

 

ข้อมูล ภาพ เพลง โดย : ครูกานท์และทุ่งสักอาศรม

 

บทความ โดย : ชาลี …๒๓ มกราคม ๒๕๕๒

 

44 Comments to

“ในม่านหมอกสุวรรณภูมิ…และโรงเรียนกวีทุ่งสักอาศรม”

 1. January 30th, 2009 at 11:46 am       monica1997 Says:

  สวัสดี คุณชาลี และครูกานต์ด้วยค่ะ

  ………บทความและเมนต์ ของเพื่อนๆ

  ภาพ หลากหลาย ดีจังเลย


 2. January 25th, 2009 at 9:06 pm       chaleeja Says:

  เอาผลงานของครูกานท์มาบอกต่อนะคะ มีหลายเล่มเลยค่ะ 3. January 25th, 2009 at 4:57 pm       initmate Says:


 4. January 25th, 2009 at 3:33 pm       athenaz Says:

  ครูกานท์ทำไว้มา พรรณนาได้มิหมดค่ะ

  แค่คุณครูด้วยดวงใจ

  จะเอาลิงค์ไป fwd ต่อ ให้เพื่อนที่มีบุตรหลานพาลูกไปเข้าค่ายที่ทุ่งสักอาศรมค่ะ

  ขอบคุณคนนำมาเผยแพร่ค่ะ

  ……………..

  ซินเจียยู่อี ซิงนี้ฮวดใช้
  ใบสีม่วงในซองแดง รอปีหน้านะหลานๆเอ้ย…!


 5. January 25th, 2009 at 3:28 pm       athenaz Says:

  แด่คุณครู ด้วยดวงใจ

  คุณครูกาน์ ท่านเล่าขานผ่านกวี
  กาพยานี กลอน ลำนำ ย้ารักษา
  มรดกไทย เด็กรุ่นใหม่ ไม่นาพา
  สื่อภาษา อักขระ มาอ่านเรียน

  ให้เข้าค่าย ฟรีฟรี มีเป็นหลัก
  ที่”ทุ่งสัก อาศรม” บ่มขีดเขียน
  จุดประกาย อนุรักษ์ เพาะความเพียร
  ฝากฝังเรียน เริ่มวิถี มีทางไทย

  ~~~~~~
  “athenaz”


 6. January 25th, 2009 at 2:42 pm       chaleeja Says:

  ……♥♥ 11arrows

  ขอบคุณค่ะท่าน 11 ขอให้ท่านมั่งมีศรีสุข เช่นกันค่ะ :)


 7. January 25th, 2009 at 2:41 pm       chaleeja Says:

  ……♥♥ krugarn

  ขอบคุณ ครูกานท์ มาเยือน
  สุดเอื้อน เอ่ยคำ ภาษา
  เคียงด้วย มธุรส วาจา
  คุณค่า หาใด เปรียบปาน

  ชาลี ทำด้วย ซาบซึ้ง
  เป็นหนึ่ง ซึ่งขอ ต่อฝัน
  เด็กไทย ได้มี กวีกานท์
  ขับขาน ผ่านจิต คิดเป็น

  กราบครูกานท์ด้วยความเคารพอย่างสูง

  “ชาลี”


 8. January 25th, 2009 at 2:29 pm       chaleeja Says:

  ……♥♥ atingle
  ขอบคุณคำอวยพรให้มั่งมี
  ขอให้พรกลับคืนไปร้อยเท่าทวีคูณเลยนะคะ

  มีความสุขทุก ๆ วันนะจ๊ะ atingle :)


 9. January 25th, 2009 at 2:27 pm       chaleeja Says:

  ……♥♥ nelumbo ขอบคุณ คุณตุ๊กตาสำหรับคำอวยพรวันตรุษจีน
  ขอให้คุณตุ๊กตามีความสุขมาก ๆ มีความสุขทุกๆวัน นะคะ


 10. January 25th, 2009 at 2:25 pm       chaleeja Says:

  ……♥♥ คุณ somjook

  ตอบกลอนตามประสาคนรักกลอน
  แต่ยังอ่อนหัดนักต้องหมั่นเขียน
  หากส้มจุกอยากหัดบ้างต้องพากเพียร
  สมัครเรียนกลับคุณครูในเร็วไว

  อิอิ ตอบเป็นกลอนเลยค่ะ คุณsomjook :)


 11. January 25th, 2009 at 12:49 pm       11arrows Says:

  มั่ง มี ศรี สุข

  ^ ^


 12. January 25th, 2009 at 10:51 am       krugarn Says:

  ขอบคุณชาลีร้อยเรียง
  ถ้อยคำน้ำเสียงสวยใส
  คือน้ำหยดหนึ่งจากใจ
  ยังดวงดอกไม้ให้ชื่นบาน


 13. January 25th, 2009 at 10:49 am       atingle Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 14. January 25th, 2009 at 10:41 am       nelumbo Says:

  สุขสันต์วันตรุษจีน
  ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ค่ะ …

  :)


 15. January 25th, 2009 at 12:25 am       somjook Says:

  กลอนคุณชบาและชาลีงดงามจังโต้ตอบกันอ่านแล้วรู้สึกดีและไพเราะ
  ต้องรีบไปเรียนแล้วดิแต่ล่ะท่านเก่งๆๆทั้งนั้นเลย
  อยากแต่งเป็นมั้งดิ


 16. January 24th, 2009 at 7:48 pm       chaleeja Says:

  ..…..♥♥ chaba2550 ความคิดเห็นที่ 22

  ณ ทุ่งสัก อาศรม ที่บ่มจิต
  หลอมรวมศิษย์ ได้ร่ำเรียน คิดเขียนอ่าน
  ณ โรงเรียน กวีนี้ ที่เบิกบาน
  ครูเจือจาน หว่านเพาะกล้า หาไม้งาม

  ขอบคุณพี่ชบาอีกครั้งค่ะ :)


 17. January 24th, 2009 at 7:20 pm       chaleeja Says:

  ..…..♥♥ chaba2550 ความคิดเห็นที่ 21

  พี่ชบาจ๋า ชาลีจะทำตั้งหลายวันแล้วล่ะ ข้อมูลทั้งหมดได้จากครูกานท์น่ะค่ะ
  ทั้งรูปภาพ ทั้งเพลง ทั้งโครงการ ดีจังพี่ชบามีโอกาสได้อ่านหนังสือดีๆตั้งแต่เด็กนี่เอง
  ถึงได้ปราดเปรื่องและอารมณ์ดีแถมมีเมตตา

  หากนำข้อมูลงานเขียนของครูมาเผยแพร่แล้วแนะนำต่อว่ามาจากหนังสือเล่มไหน สำนักพิมพ์อะไร
  ราคาเล่มละเท่าไหร่ ก็น่าจะลงได้นะคะ เป็นการช่วยแนะนำงานเขียนดี ๆ
  ให้คนรักการอ่านได้ไปแสวงหาอ่านต่อไปไงคะ เพราะเรามิได้มีเจตนาเพื่อการค้า
  แต่เราทำเพื่อช่วยเค้าเผยแพร่ ช่วยขายซะด้วยนา ถ้ามีหนังสืออยู่กับตัว เอาปกหนังสือมาลงด้วยสิคะพี่ชบา

  ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ พี่ชบาคนใจดีและขยันกว่าชาลี อิอิ


 18. January 24th, 2009 at 7:12 pm       chaleeja Says:

  ..…..♥♥ oldsongs

  คริ คริ คุณปร้าขา แล้วคุณปร้าจะไปดัดด้วยกันมั้ยคร้า

  ขอบคุณมากๆๆ ค่ะ คุณ oldsongs


 19. January 24th, 2009 at 7:10 pm       chaleeja Says:

  ..…..♥♥ คุณ BENJO ดีจัง ที่สนใจโครงการนี้ เดี่ยวชาลีจะลองถามคุณครูดูนะคะ ท่านมีโครงการอื่น ๆ เพื่อการศึกษาไทย เพื่อเด็กไทยอีกมากมายเลยค่ะ

  ขอบคุณมากๆๆค่ะ คุณBENJO :)


 20. January 24th, 2009 at 7:08 pm       chaleeja Says:

  ..…..♥♥ ท่าน buadhram ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรที่มนุษย์อย่างเรา ๆ ทำไม่ได้
  ขอเพียงก้าวไปอย่างใจฝัน ขอเพียงเราเชื่อมั่นและศรัทธากับสิ่งที่ทำ ชาลีเชื่ออย่างนั้นค่ะ

  ขอบคุณมากๆๆ ค่ะ ท่านบัวธรรม :)


 21. January 24th, 2009 at 7:06 pm       chaleeja Says:

  ..…..♥♥ คุณ cumpreram อะแน่ะ ง้านรีบบอกคนที่อายุถึงให้มาพิจารณาโครงการนี้ด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ คุณ cumpreram :)


 22. January 24th, 2009 at 7:05 pm       chaleeja Says:

  ..…..♥♥ คุณ ana123 …โครงการของทุ่งสักอาศรมค่ะ ฝากส่งต่อข่าวด้วยนะคะ หากพลาดครั้งนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ อีกค่ะ

  ขอบคุณมากๆๆๆ ค่ะ คุณ ana123


 23. January 24th, 2009 at 12:15 pm       chaba2550 Says:

  คือทุ่งสักอาศรม รื่นร่มสัก
  ใช้ความรักธรรมชาติวาดแต้มฝัน
  ต้นกวีน้อยเติบตามรอยพลัน
  งดงามสันสีสร้าง อย่างครูเดิน…

  ด้วยคารวะ ท่านครูศิวกานท์ ปทุมสูติ…


 24. January 24th, 2009 at 12:07 pm       chaba2550 Says:

  อ้าว ยัยป้า oldsongs (ไม่ใช่ครัวซอง นะเออ) ลืมล๊อคเอ้าท์ คริคริ…

  อื่ม .. ขยันจริงน้องสาวพี่ เจ้าชาลีจัง.. ข้อมูลเพียบเลยนะ ภาพก็สวยใสสบายตา..
  อย่างงี้แฟนบล๊อคไม่ผิดหวังจริง ๆ
  พี่ชบารู้จักชื่อครูกานท์ — ศิวกานท์ ปทุมสูติ ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมปลาย
  ได้อ่านบทกวีของท่านจากหนังสือวารสารนักเรียนของพี่ชาย
  ที่เรียนอยู่ชั้น ม.ต้น ก็ใ้ห้รู้สึกประทับใจเป็นยิ่งนัก
  แล้วก็ได้ติดตามผลงานของท่านเรื่อยมา ..
  ที่บ้านมีผลงานของท่านครูอยู่อีกเล่มนึงชื่อ บทกวีร่วมสมัย ..ศิวกานท์ ปทุมสูติ
  เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียน เคยคิดจะนำมาเผยแพร่เหมือนกัน
  แต่ติดที่เรื่องสงวนลิขสิทธิ์ ท่านใดอยากได้ ก็ลองถามตามร้านขายหนังสือเครือซีเอ็ด
  น่าจะหาได้ไม่ยาก ราคาเล่มละ 50 บาทเอง ถูกมาก…

  ^^J&&


 25. January 24th, 2009 at 11:58 am       oldsongs Says:

  >> ..10…13…19…

  เขาว่ากันว่า .. ไม้แก่ดัดยากนานิ.. คิคิ.. 555++

  แต่เขาก็ว่า กันอีกหล่ะว่า ไม่มีใคร แก่เกินแกง เอ๊ย!!
  หง่อม!!..เอ๊ย !! (เฮ้อ คิคิ ..) ..เกินเรียน นิ ๆ

  ูู^^J&&


 26. January 24th, 2009 at 9:48 am       prypilas Says:

  จิ๊ๆๆ ไม้แก่อย่างข้าพเจ้าอาจจะดูดซึมธาตุอาหารยากไปซักนิด
  ก็มานม่ะช่ายแอลกอฮอลล์นิจาได้ดูดซึมกันได้ง่ายๆ ฮ่าๆๆๆ
  (ไปน่านได้งัยวุ๊ยเนี่ย คริ คริ)

  จะไปเมื่อไหร่ก็โทรตามกระผมด้วยน๊า


 27. January 24th, 2009 at 6:57 am       BENJO Says:

  ขอบคุณมากครับกำลังตาหาข่าวพอดีอยากรู้จักและร่วมสนับสนุนโครงการของครูอยู่พอดี
  ขอบคุณครับชาลีที่ให้ข้อมูลพอดีเลย
  ถูถใจมากเลยกำลังจะค้นหาอยู่พอดี
  ขอบคุณมากครับ
  ในข่าวที่ดีๆๆแบบนี้
  บุญรักษาชาลีให้มีความสุขและร่ำรวยเงินทองและกัลยาลมิตร


 28. January 23rd, 2009 at 10:55 pm       buadhram Says:

  It might be someday

  ฝันอยากให้มีอย่างนี้อยู่ท่วมทั่วประเทศไทย
  ท่านชาลี ว่าข้าพเจ้าเพ้อฝันไป หรือ ว่าเป้นไปได้ ช่วยบอกที
  แต่ทางที่ดี ข้าพเจ้าควรริเริ่มทำให้มี ที่หัวใจ แล้วขบับขยายไปเป็นรูปธรรม จะอีกกี่คืนกี่ค่ำก็จะพยายามทำไป
  จนกว่าจะไม่มีลมหายใจ นะท่านสหาย กระต่ายดี


 29. January 23rd, 2009 at 10:01 pm       cumpreram Says:

  …สวัสดีครับ…
  อยากไปด้วยจัง..แต่..อายุยังไม่ถึง…อิ..อิ..อดเลยเรา….


 30. January 23rd, 2009 at 9:17 pm       ana123 Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  เด็กๆ โชคดีที่ได้เรียนกับคุณครูที่มีหัวใจครูอย่างแท้จริง

  เป็นแม่พิมพ์ที่งดงามของชาติ ขอน้อมคารวะค่ะ

  :)))


 31. January 23rd, 2009 at 5:34 pm       chaleeja Says:

  …..♥♥ ท่าน write01 …. ใช่แล้วเพราะแก่ก็มีหัวใจไง คุณครูท่านถึงได้คิดทำสิ่งนี้
  สมัยคุณครูท่านเป็นเด็กก็คงไม่มีแบบนี้เหมือนกันนั่นเอง (เดาเอานะคะ)
  หากท่านสนใจจริง ๆ มีเบอร์ติดต่อ ที่ชาลีให้ไว้แล้ว แถมด้วย e-mail และเวปไซด์
  ของทุ่งสักอาศรม เข้าไปดูได้นะคะ ที่นั่นมีโครงการดี ๆ มากมาย เผื่อท่านจะ
  สามารถเข้าร่วมโครงการใดได้ อย่าได้น้อยใจหรืออิจฉาเด็ก ๆ เลยค่ะ
  ก็เด็กสมัยนี้อยู่ใกล้สิ่งมอมเมามากมาย เยอะกว่าสมัยเราเด็ก ๆ อีกนะ
  โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างภูมิคุ้มกันให้อนาคตของชาติเชียวนะคะ

  ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ท่าน write01 ขอให้มีความสุขทุก ๆ วันนะคะ


 32. January 23rd, 2009 at 5:29 pm       chaleeja Says:

  …..♥♥ ท่าน prypilas ….เพื่อนพรายเอ่ย ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะจ๊ะ
  บอกแล้วไง สำหรับโครงการนี้ เพื่อน้อง ๆ ของเราไง ทุ่งสักอาศรม
  ยังมีโครงการดี ๆ และสร้างสรรค์อีกมากมาย ถ้าไม่ทันใจ ก็ติดต่อ
  สอบถามไปได้เองเลยนะจ๊ะ แต่ถ้ารอกันได้ เอาไว้เราว่างพร้อมกัน
  แล้วขออนุญาตครูกานท์แวะไปที่ทุ่งสักอาศรมบ้าง ก็น่าจะได้น๊า
  ไม่รู้เหมือนกันว่าหง่อมอย่างท่าน (เอิ๊ก) จะต้องใช้เวลาเรียนกี่วัน คริ คริ

  ขอบคุณมาก ๆ จ้ะ เพื่อนพราย มีความสุขทุก ๆ วันนะจ๊ะ


 33. January 23rd, 2009 at 5:24 pm       chaleeja Says:

  ♥♥…..♥♥ ท่าน buadhram ขอบคุณยิ่งนัก ที่กรุณาเฉียดมา อย่าลืมกลับเข้ามาอีกนะคะท่าน เผื่อจะนำโครงการนี้ไปบอกต่อให้ เพื่อน ๆ ญาติ ๆ ได้เข้าร่วมฝึกฝนงานกวีไทยค่ะ

  ขอบคุณท่านบัวธรรมค่ะ


 34. January 23rd, 2009 at 4:21 pm       write01 Says:

  อะหะ – คนแก่ก็มีหัวใจเด้อ

  เห็นแล้วอิจฉาเด็กเลย สมัยเรามันไม่มีอย่างนี้แหะ ได้แต่เดินจับชายผ้าถุงย่าเข้าวัดฟังธรรม

  :)


 35. January 23rd, 2009 at 4:04 pm       prypilas Says:

  เง้อ .. 15-25 ปี อย่างงี้ได้จ่ะได๋
  ไม้แก่เช่นข้าพเจ้าก็อดได้ปุ๋ยจิ ..
  ครูจะมีโครงการเปิดคอร์สสั้นๆ ให้กับไม้แก่อย่างกระผมได้เรียนมั่งป่าวอ่ะ
  คุณเพื่อนสาว ลองไปกระซิบถามให้หน่อยจิ


 36. January 23rd, 2009 at 3:26 pm       buadhram Says:

  เยี่ยมยอดท่าน ชาลี ยังไม่ได้อ่านรายละเอียด
  เพียงเฉียดๆ ก็รู้ซึ้ง ถึงคุณค่า
  ตอนค่ำๆ ดึกๆดี มีเวลา
  แล้วจะมา เรียนซ้ำ ย้ำยืนดี


 37. January 23rd, 2009 at 2:55 pm       chaleeja Says:

  สวัสดีจ้ามัทจัง
  มาเป็นแผงเชียววันนี้
  มาแบบร่าเริงสดใสในแบบฉบับของมัทจังจริง ๆ

  ขอให้ร่าเริงและมีความสุขทุกๆวันนะจ๊ะ


 38. January 23rd, 2009 at 2:36 pm       tomorrow02 Says:


 39. January 23rd, 2009 at 2:35 pm       tomorrow02 Says:


 40. January 23rd, 2009 at 2:35 pm       tomorrow02 Says:


 41. January 23rd, 2009 at 2:34 pm       tomorrow02 Says:


 42. January 23rd, 2009 at 2:34 pm       tomorrow02 Says:

  สวยทุกภาพเลยจ้า ;-))


 43. January 23rd, 2009 at 2:33 pm       tomorrow02 Says:


 44. January 23rd, 2009 at 2:14 pm       chaleeja Says:

  เขียนถึงคุณครูด้วยความเคารพรักยิ่ง

  “ชาลี”


You must be logged in to post a comment.