บ้านวรรณกรรม..ชาลีจัง

งานร้อยแก้ว ร้อยกรอง "ชาลีจัง"

ฤๅเกินเยียวยา

November30

.

 

 

เธอเคยสงสัยหรือไม่…?

 

ทำไม…?

 

ถ้อยคำแต่ละคำของคนทั้งโลก

 

จึงแปลความหมายเป็นอย่างเดียวกันได้

 

ทำไม…?

 

ความต้องการของมนุษย์

 

จึงไม่ได้แตกต่างกันเลย

 

มนุษย์ทั้งโลก

 

ต่างมี…..โลภ โกรธ หลง

 

มีคนมั่งมี มีคนยากไร้

 

มีคนทะยานอยาก มีคนที่รู้จักพอ

 

มีทุจริต ฉ้อโกง มีคนลุ่มหลงเสพติดในสิ่งชั่ว

 

ทั้ง ๆ ที่รู้ถึงโทษมหันต์ ก็ยังทำ

 

ปมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

 

ทุกคนล้วนมีส่วนช่วยกันผูกมันขึ้นมา

 

แต่….วันนี้

 

หลายคนกลับเมินที่จะร่วมกันแก้ปมปัญหานั้น

 

หากมนุษย์ยังไม่ดูดายกับทุกสิ่งรอบข้าง

 

ค ง อี ก ไ ม่ น า น

 

สิ่งต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้

 

จะก้าวสู่ภาวะยากเกินเยียวยา….!

 

ฤๅ…มนุษย์ทั้งหลายจะปล่อยไปตามยถากรรมเล่า

 

 

“ชาลี”

 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

 

dddddddddddddddddddddddddddddddd

You must be logged in to post a comment.