da1991 blog

August, 2014 Archive

Aug 11

ชวนลูกชาวนาชิงทุนไปอินเตอร์แคมป์ที่ประเทศจีน

Posted in Uncategorized       Comments Off on ชวนลูกชาวนาชิงทุนไปอินเตอร์แคมป์ที่ประเทศจีน

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาเพื่อลดโลกร้อน จัดกิจกรรม ดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ในโครงการ Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา เชิญชวนลูกชาวนาหรือลูกเกษตรกร ส่งผลงานเรียงความหัวข้อ “ชีวิตที่ดีขึ้นกับต้นกระดาษ” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เพื่อคัดเลือก 10 เยาวชนคนเก่ง ที่จะมีโอกาสร่วมเดินทางไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 2-31 ตุลาคม 2557 เป็นเวลา 30 วัน  เปิดรับผลงานเรียงความตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.085 835 3214 หรือ 085 835 5530

Read the rest of this entry »