da1991 blog

September, 2014 Archive

Sep 30

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557

Posted in Uncategorized       Comments Off on ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557

เมื่อเร็วๆนี้  นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เพื่อลดโลกร้อน เข้าร่วมสนับสนุนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557 (Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program) ภายใต้แนวคิด “Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา” ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และแสดงความสามารถ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะนำคณะผู้แทนเยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น รวม 330 คน ร่วมเดินทางไปกับเรือเยาวชน ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทำกิจกรรมในประเทศ อาทิ ประเทศบรูไนดารุสซาราม ประเทศกัมพูชา  ประเทศเมียนมาร์ และประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม –18 ธันวาคม 2557

Read the rest of this entry »

Sep 18

เปิดตัวหมู่บ้านต้นกระดาษแห่งแรกของภาคกลาง สร้างรายได้เป็นกองทุนหมู่บ้าน 33 ล้านบาท

Posted in Uncategorized       Comments Off on เปิดตัวหมู่บ้านต้นกระดาษแห่งแรกของภาคกลาง สร้างรายได้เป็นกองทุนหมู่บ้าน 33 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆนี้ นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาเพื่อลดโลกร้อน ร่วมกับนาย สังวาลย์ โยธาแสน รองนายก อบต. บึงกระจับ ทำพิธีลงนามเปิดตัว “โครงการหมู่บ้านต้นกระดาษ” 1 หมู่บ้าน 1 ล้านต้น 33 ล้านบาท  ที่ ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ นับเป็นหมู่บ้านต้นกระดาษแห่งแรกในพื้นที่ภาคกลางทั้งนี้ โครงการ “หมู่บ้านต้นกระดาษ” เป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการปลูกต้นกระดาษในพื้นที่ว่าง อาทิ คันนา รอบบ้าน รอบโรงเรียน พื้นที่ว่างของชุมชน โรงเรียนหรือวัด เพื่อสร้างรายได้มาตั้งเป็นกองทุนพัฒนาหมู่บ้านและเป็นรายได้เสริมให้กับลูกบ้าน

Read the rest of this entry »

Sep 18

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ สสส. ชวนชาวออฟฟิศออกกำลังกาย “ลดพุง ลดโรค”

Posted in Uncategorized       Comments Off on ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ สสส. ชวนชาวออฟฟิศออกกำลังกาย “ลดพุง ลดโรค”

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดแคมเปญชวนชาวออฟฟิศออกกำลังกาย โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป “ลดพุง ลดโรค” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก คณะกรรมการบริหารแผนสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม ของ สสส.เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับพนักงานออฟฟิศถึงสาเหตุของการเกิดโรคอ้วน อันมาจากพฤติกรรม “ภาวะแน่นิ่ง” หรือการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย นั่งติดโต๊ะทำงานตลอดเวลา รวมทั้งพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยไขมัน น้ำตาล และเกลือ โดยได้แนะนำหลักโภชนาการที่ดี การออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น แกว่งแขน, เดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์ เป็นต้น เพื่อร่วมลดพุงลดโรค หลีกเลี่ยงการเป็นกลุ่มโรค NCDs หรือโรคที่คุณสร้างขึ้นเอง อันจะมีส่วนช่วยลดการสูญเสียชีวิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจจากโรค NCDs ที่มีมากถึง 2 แสนล้านบาทต่อปี

Read the rest of this entry »

Sep 18

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหนังสือให้กองทัพบกส่งต่อโรงเรียนในชนบท

Posted in Uncategorized       Comments Off on ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหนังสือให้กองทัพบกส่งต่อโรงเรียนในชนบท

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เพื่อลดโลกร้อน ได้มอบหนังสือสื่อสร้างปัญญา มูลค่า 3 ล้านบาท ให้กับกองทัพบก เพื่อส่งต่อความรู้สู่น้องๆในชนบท ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา โดยมี พลเอก จิระเดช  โมกขะสมิต  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง 221 กองบัญชาการกองทัพบก

Read the rest of this entry »