da1991 blog

Uncategorized Archive

Apr 22

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่  82  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมีผู้บริหาร และพนักงานพร้อมใจกันมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ได้นำไปใช้ประโยชน์และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะใกล้ช่วงเทศกาลต่างๆ ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ  ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน ณ อาคารดั๊บเบิ้ล เอ สำนักงานใหญ่ จ.ปราจีนบุรี

4.15 บริจาคโลหิต ครั้งที่ 82

Apr 22

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World ร่วมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ภายใต้กิจกรรม “เลี้ยงน้องวันเกิด” โดยมีพี่ๆดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสาร่วมทำบุญในเดือนเกิด ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆและกิจกรรมสันทนาการสร้างการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน, โรงเรียนวัดบุยายใบ, โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ และโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2539 และจัดมาอย่างต่อเนื่องรวมเป็นครั้งที่ 79 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการที่ดีของเยาวชน

4.15 เลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 79

Apr 22

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าชมกระบวนการผลิตกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และศึกษาเรียนรู้โมเดล “กระดาษจากคันนา” ที่มีส่วนช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรที่ปลูกต้นกระดาษบนคันนาที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย พร้อมทั้งรู้จักการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนของดั๊บเบิ้ล เอ ในแนวคิด “ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดย การนำของเหลือใช้จากการผลิตเยื่อและกระดาษ อาทิ เปลือกไม้ เศษไม้ น้ำมันยางไม้ มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านการนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

4.15 เปิดบ้านคณะป.โท ม.หอการค้าไทย

Apr 22

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World สนับสนุนการจัดแรลลี่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งจัดการแข่งขันโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เส้นทางกรุงเทพฯ-อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ พร้อมด้วยนายบรรพต หงษ์ทอง นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ และคณะผู้จัดงานร่วมปล่อยขบวนรถแรลลี่ในครั้งนี้

 

4.15 แรลลี่เฉลิมพระเกียรติฯ

Apr 06

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาเพื่อลดโลกร้อน จ