Blog folkner

เขียนกวี เล่นดนตรี ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณฯ

• เพลง นองน้ำใจ | ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบเหตุอุทกภัยทุกท่าน

October8

 

.

 

เพลง นองน้ำใจ

คำร้อง /ทำนอง โฟล์คเหน่อ

คงเป็นอีกช่วง ที่ความหนักหน่วงของสายน้ำ

แรงไหลบ่าล้น แรงฝนกระหน่ำ บ้านเรือนจมน้ำ ล่มไร่นา

แรงมรสุม พัดครอบคลุมเข้ามา

ปีนี้น้ำฝนมากจนเกินกว่า เขื่อนฝายบึงนาเกินจะกั้นขวาง

เรือน้อยลอยลำ จุดหมายมุ่งทำบรรเทาทุกทาง

น้ำท่วมมองเห็นแผ่เป็นผืนกว้าง อีสานเหนือกลางยังวิกฤติ

น้ำท่วมบ่าไหล แพ้ธารน้ำใจเพื่อนไทยทุกทิศ

มองดูภาพข่าวเรื่องราวเกาะติด เห็นมุมชีวิตของคนหมดหวัง

ไม่มีครั้งไหน ที่คนไทยจะทอดทิ้งกัน

เดือดร้อนครั้งไหน ก็ครั้งนั้น ร่วมแรงใจกันทุกคราวทุกครั้ง

กลางสายน้ำเชี่ยว แรงมือกลมเกลียวช่วยกันเหนี่ยวรั้ง

เพื่อนเป็นแรงใจจูงให้ขึ้นฝั่ง ให้มีความหวัง ยังสู้ต่อไป

ลมใหม่โชยมา แสงฟ้าทาบทอยอดกอไผ่ไหว

น้ำที่เจิ่งนองรอพร่องลดไป หากแต่น้ำใจคนไทยยังอยู่

นี่คือคนไทย แน่นเนื้อน้ำใจไปทุกอณู

ปํญหาใด ๆ ในทุกฤดู ช่วยเหลือเคียงคู่หมู่พี่น้องไทย

 

143 Comments to

“• เพลง นองน้ำใจ | ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบเหตุอุทกภัยทุกท่าน”

 1. April 3rd, 2013 at 4:05 pm       http://APANICAWAYREVIEW.COM Says:

  the sites you have referred was good..I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome


 2. April 3rd, 2013 at 3:59 pm       hierro forjado online Says:

  Concrete flooring is great. If you want to be more creative you can also add some mosaic tiles in while it is still wet. It is also great because if you have animals or kids they can run around as much as they want and not make any noice.


 3. March 19th, 2013 at 1:11 pm       sillon de oficina Says:

  Concrete flooring is great. If you want to be more creative you can also add some mosaic tiles in while it is still wet. It is also great because if you have animals or kids they can run around as much as they want and not make any noice.


 4. March 19th, 2013 at 1:07 pm       http://APANICAWAYREVIEW.COM Says:

  It’s important that you seal an acid finished concrete floor; you need to protect the finish!


 5. March 1st, 2013 at 2:58 pm       los cursos Says:

  I’m amazed just how many restaurants in my circle of the woods are turning to crap. The latest is Jack Astors on Queen St near the 410 in Brampton. Service has hit bottom. They only put one bartender to serve the entire bar area, which is quite large. It took 5-10 minutes before he realized he had a new customer and found the time to serve me. He gave me two expired WiFi passwords and a 7 dollar beer. I left 20 minutes later having been served only one beer and expired passwords. It wasn’t always this way, they use to provide good service, but I assume they cut back on staff to maximize profits short-term and lose customers long-term. Good plan.


 6. February 28th, 2013 at 1:39 pm       casas en santa marta Says:

  I have to say… I just read Scoble’s, then followed up reading through yours. You make a good case as well. Your points may lead to faster growth for FriendFeed, but I kinda think that FriendFeed can be an aggregator and a social network.


 7. February 27th, 2013 at 12:26 pm       reformas pisos Madrid Says:

  Thanks Fiona – good point. For most of us, orienting our lives towards love is a huge change. However, once it takes hold, the economic problems usually fade into the background. I’ll reflect on that for the next book


 8. February 27th, 2013 at 9:06 am       curso per Says:

  Really good website this is, full of useful information and advice. Thanks for sharing.


 9. February 26th, 2013 at 4:51 am       tanning salons seminole fl Says:

  Nice blog! I think there should be more webpage display items and information, this blog is important, if not this small article, I can not do my work. I really appreciate the author


 10. February 26th, 2013 at 4:25 am       http://abitarebellante.com/ Says:

  Nice blog! I think there should be more webpage display items and information, this blog is important, if not this small article, I can not do my work. I really appreciate the author


 11. February 23rd, 2013 at 11:59 pm       Cartier Chronoscaph Says:

  Great post, good work. It Couldn’t be wrote any better. Reading this post reminds me of my recent employer! He constantly kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a delightful read. Thanks for posting!


 12. February 22nd, 2013 at 11:00 pm       www.santaclaragolfmarbella.com/ Says:

  Great post, good work. It Couldn’t be wrote any better. Reading this post reminds me of my recent employer! He constantly kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a delightful read. Thanks for posting!


 13. February 22nd, 2013 at 3:47 pm       desguaces industriales Says:

  Thanks for this very useful info you have provided us. I will bookmark this for future reference and refer it to my friends. More power to your blog.


 14. February 21st, 2013 at 3:17 pm       paqueteria urgente online Says:

  This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine


 15. February 20th, 2013 at 1:43 pm       solucionfactible facturas electronicas Says:

  I am really impressed by this blog! Very clear explanation of issues is given and it is open to everyone. thanks for posting this work of yours..this is very good


 16. February 19th, 2013 at 11:03 am       http://toledoabogados.com/ Says:

  I really like it! I’ll always appreciate your brief sharing in this awesome stuffs sincerely, this discussion has put light on this topic.


 17. February 14th, 2013 at 9:52 am       photography tour Says:

  Thanks for this very useful info you have provided us. I will bookmark this for future reference and refer it to my friends. More power to your blog.


 18. February 8th, 2013 at 3:55 pm       es oriflame Says:

  Hi webmaster – This is by far the best looking site I’ve seen.It was completely easy to navigate and it was easy to look for the information I needed. Fantastic layout and great content! Every site should have that. Awesome job. Thank you very much for sharing.


 19. February 6th, 2013 at 4:41 pm       www.vinilopasion.com/ Says:

  Hello I enjoyed your article. I think you have some good ideas and everytime i learn something new i dont think it will ever stop always new info , Thanks for all of your hard work!.


 20. February 5th, 2013 at 4:34 pm       Wild Animal Pictures Says:

  Hello I enjoyed your article. I think you have some good ideas and everytime i learn something new i dont think it will ever stop always new info , Thanks for all of your hard work


 21. February 5th, 2013 at 4:34 pm       Canon Rumors Says:

  Hi webmaster – This is by far the best looking site I’ve seen.It was completely easy to navigate and it was easy to look for the information I needed. Fantastic layout and great content! Every site should have that. Awesome job. Thank you very much for sharing.


 22. February 5th, 2013 at 4:33 pm       Bird Photographer Says:

  Hello I enjoyed your article. I think you have some good ideas and everytime i learn something new i dont think it will ever stop always new info , Thanks for all of your hard work


 23. February 5th, 2013 at 4:31 pm       Wildlife Photography Says:

  Hello I enjoyed your article. I think you have some good ideas and everytime i learn something new i dont think it will ever stop always new info , Thanks for all of your hard work!.


 24. February 5th, 2013 at 4:30 pm       Polar Bear photos Says:

  Hi webmaster – This is by far the best looking site I’ve seen.It was completely easy to navigate and it was easy to look for the information I needed. Fantastic layout and great content! Every site should have that. Awesome job. Thank you very much for sharing.


 25. February 5th, 2013 at 1:42 pm       http://puppyhome.es/shop/category_4/ALIMENTACIÓN.html Says:

  I always like to read a quality content having accurate information regarding the subject and the same thing I found in this post. Nice work.


 26. February 4th, 2013 at 5:56 pm       http://youtube.com/watch?v=5jJ95rzyFWU Says:

  Hi webmaster – This is by far the best looking site I’ve seen.It was completely easy to navigate and it was easy to look for the information I needed. Fantastic layout and great content! Every site should have that. Awesome job. Thank you very much for sharing.


 27. February 1st, 2013 at 4:14 pm       http://osteopraktor.net/ Says:

  Hi webmaster – This is by far the best looking site I’ve seen.It was completely easy to navigate and it was easy to look for the information I needed. Fantastic layout and great content! Every site should have that. Awesome job. Thank you very much for sharing.


 28. January 31st, 2013 at 8:01 pm       despedidas de soltera en barcelona originales Says:

  Hello I enjoyed your article. I think you have some good ideas and everytime i learn something new i dont think it will ever stop always new info , Thanks for all of your hard work!.


 29. January 31st, 2013 at 1:42 pm       buyleds.es Says:

  I always like to read a quality content having accurate information regarding the subject and the same thing I found in this post. Nice work.


 30. January 30th, 2013 at 4:00 pm       suplemento culturismo Says:

  I always like to read a quality content having accurate information regarding the subject and the same thing I found in this post. Nice work.


 31. January 29th, 2013 at 6:10 pm       Nitesh Says:

  really would like to learn more information about your business, what is it and why is it important…..


 32. January 25th, 2013 at 3:17 pm       Impresión sobre lienzo Says:
 33. January 24th, 2013 at 9:05 pm       consulta tarot Says:

  I always like to read a quality content having accurate information regarding the subject and the same thing I found in this post. Nice work.


 34. January 24th, 2013 at 8:55 pm       proveedor agricola Says:

  Great thing very professional. But why there;s no english version. dealing with translator is hard :)


 35. January 24th, 2013 at 4:45 pm       nitesh Says:

  Hello I enjoyed your article. I think you have some good ideas and everytime i learn something new i dont think it will ever stop always new info , Thanks for all of your hard work!.


 36. January 22nd, 2013 at 8:33 pm       eurotelon.es Says:

  I always like to read a quality content having accurate information regarding the subject and the same thing I found in this post. Nice work.


 37. January 21st, 2013 at 7:11 pm       taburete diseño Says:

  This is like my third time visiting your Blog. You should write more please, this information will help me and others. Try proof reading a couple of times before publishing. Keep writing though.


 38. January 21st, 2013 at 5:02 pm       www.decoranding.com/sillas/2 Says:

  I always like to read a quality content having accurate information regarding the subject and the same thing I found in this post. Nice work.


 39. January 21st, 2013 at 3:04 pm       caja de carton Says:

  Great thing very professional. But why there;s no english version. dealing with translator is hard :)


 40. January 20th, 2013 at 3:26 pm       http://baratuni.es Says:

  Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good


 41. January 19th, 2013 at 5:46 pm       recogidos para novia Says:

  I always like to read a quality content having accurate information regarding the subject and the same thing I found in this post. Nice work.


 42. January 19th, 2013 at 4:36 pm       gestor residuos Says:

  ghter_Online.html dungeon fighter gold on most of the servers, so that we can do a really instant way of cheapest gold wow delivery. We know what our buyers need so we offer ane


 43. January 18th, 2013 at 5:49 pm        venta pisos en Madrid Says:

  This is like my third time visiting your Blog. You should write more please, this information will help me and others. Try proof reading a couple of times before publishing. Keep writing though.


 44. January 18th, 2013 at 1:02 pm       Durex Condoms Says:

  I always like to read a quality content having accurate information regarding the subject and the same thing I found in this post. Nice work.


 45. January 18th, 2013 at 12:43 pm       Durex Condoms Says:
 46. January 17th, 2013 at 2:46 am       crear tienda online Says:

  ghter_Online.html dungeon fighter gold on most of the servers, so that we can do a really instant way of cheapest gold wow delivery. We know what our buyers need so we offer ane


 47. January 15th, 2013 at 7:03 pm       poltrone da ufficio Says:

  This is like my third time visiting your Blog. You should write more please, this information will help me and others. Try proof reading a couple of times before publishing. Keep writing though.


 48. January 15th, 2013 at 2:58 pm       price lladro Says:

  Quando o livro estava disponível para download, eu fiz mas não consegui ler e perdi o arquivo. Vou comprar o livro agora!


 49. January 14th, 2013 at 6:09 pm       rotulos en valencia Says:

  ghter_Online.html dungeon fighter gold on most of the servers, so that we can do a really instant way of cheapest gold wow delivery. We know what our buyers need so we offer ane


 50. January 14th, 2013 at 4:02 pm       cestas de navidad Says:

  This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it…


 51. January 13th, 2013 at 6:31 pm       comprar ropa de marca Says:

  Excellent post. I want to thank you for this informative read, I really appreciate sharing this great post. Keep up your work.


 52. January 12th, 2013 at 4:10 pm       aprender ingles por internet Says:

  ghter_Online.html dungeon fighter gold on most of the servers, so that we can do a really instant way of cheapest gold wow delivery. We know what our buyers need so we offer ane


 53. January 12th, 2013 at 2:13 pm       asesoriagarcialopez emprendedores barcelona Says:

  to generally be between 18-24 inches deep. tiffany wholesaleCreate a ledge surrounding the tiffany jewellery wholesale ,tiffany & co ,tiffany outlet,nfl jersey,nfl jerseys cheap,nba jerseys wholesale,christian louboutin shoes ,christian louboutins shoes men ,christian louboutin heels,swarovski outlet ,swarovski elements ,swarovski ring,tiffany and co ,tiffany outlet ,tiffany ringoutside wall to place potted flowers on. This ledge should be about half as profouuld be seeing


 54. January 11th, 2013 at 5:39 pm       barcelonanightevents.es Says:

  to generally be between 18-24 inches deep. tiffany wholesaleCreate a ledge surrounding the tiffany jewellery wholesale ,tiffany & co ,tiffany outlet,nfl jersey,nfl jerseys cheap,nba jerseys wholesale,christian louboutin shoes ,christian louboutins shoes men ,christian louboutin heels,swarovski outlet ,swarovski elements ,swarovski ring,tiffany and co ,tiffany outlet ,tiffany ringoutside wall to place potted flowers on. This ledge should be about half as profouuld be seeing


 55. January 10th, 2013 at 6:04 pm       Firstcry coupon Says:

  Awesome collection…Really very interesting…Thank you for sharing with us…

  Firstcry Coupon


 56. January 10th, 2013 at 6:02 pm       Firstcry coupon Says:
 57. January 9th, 2013 at 6:08 pm       pepperfry coupon Says:

  really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful.
  pepperfry coupon


 58. January 9th, 2013 at 4:04 pm       helicoptero rc Says:

  This is one of the right articles you can gain in the net explaining everything in particular regarding the subject. I thank you for action your abstraction sharing your thoughts and ideas to a lot of readers out there. Its real typical to pen specified humane of article for regular subjec


 59. January 8th, 2013 at 2:49 pm       españa imaginero Says:

  This is one of the right articles you can gain in the net explaining everything in particular regarding the subject. I thank you for action your abstraction sharing your thoughts and ideas to a lot of readers out there. Its real typical to pen specified humane of article for regular subjec


 60. December 31st, 2012 at 8:07 pm       http://movilidadcurae.com/ Says:

  My brother suggested I may like this web site. He used to be totally right. This publish truly made my day. You cann’t consider simply how a lot time I had spent for this information! Thank you!


 61. December 31st, 2012 at 2:56 pm       ordenador usado computadoreschile Says:

  This is one of the right articles you can gain in the net explaining everything in particular regarding the subject. I thank you for action your abstraction sharing your thoughts and ideas to a lot of readers out there. Its real typical to pen specified humane of article for regular subjec


 62. December 29th, 2012 at 3:02 pm       prostitutas madrid Says:

  This is one of the right articles you can gain in the net explaining everything in particular regarding the subject. I thank you for action your abstraction sharing your thoughts and ideas to a lot of readers out there. Its real typical to pen specified humane of article for regular subjec


 63. December 26th, 2012 at 6:27 pm       articulos lelo Says:

  My brother suggested I may like this web site. He used to be totally right. This publish truly made my day. You cann’t consider simply how a lot time I had spent for this information! Thank you!


 64. December 25th, 2012 at 3:46 pm       ordenadores baratos on line Says:

  Basically websites owners strive to receive cheap directory submission. That really can help to optimize website! Furthermore, our organization can offer submission of good standards!


 65. December 24th, 2012 at 2:42 pm       personal statement editing service Says:

  Thanks to a brilliant effort in publishing your article. One can be more informative as this. There are many things I can know only after reading your wonderful article


 66. December 22nd, 2012 at 11:31 am       http://decasanova.es/es/70-cartuchos-reciclados-lexmark Says:

  This is one of the right articles you can gain in the net explaining everything in particular regarding the subject. I thank you for action your abstraction sharing your thoughts and ideas to a lot of readers out there. Its real typical to pen specified humane of article for regular subjec


 67. December 20th, 2012 at 3:40 pm       como puedo olvidar a un amor Says:

  T hanks a lot for sharing this amazing knowledge with us. This site is fantastic. I always find great knowledge from it


 68. December 20th, 2012 at 1:01 pm       laser epilation Says:

  They must be not patient to watch them.


 69. December 20th, 2012 at 12:02 pm       http://elsimuladordebolsa.com/ Says:

  T hanks a lot for sharing this amazing knowledge with us. This site is fantastic. I always find great knowledge from it


 70. December 18th, 2012 at 7:07 pm       bombonescorts.com Says:

  I like this post very much, You have defined it very simply for so I understand what you say, In this post your writing level is also excellent to us. This is great issue you have done on this topic really very well. Regards,


 71. December 13th, 2012 at 7:02 am       www.lahuertadevalencia.es/ Says:

  I would appreciate you that you pick up an important topic to write a thoroughly informative post on. I hope that you never stop and keep posting such valuable content on this site.


 72. December 12th, 2012 at 2:43 pm       tiendas de ropa de trabajo Says:

  This is one of the right articles you can gain in the net explaining everything in particular regarding the subject. I thank you for action your abstraction sharing your thoughts and ideas to a lot of readers out there. Its real typical to pen specified humane of article for regular subjec


 73. November 30th, 2012 at 11:15 pm       rohrreinigung aachen Says:

  December is a month without war but happiness. There are many days we have to remember such as Christmast and even new year celebration. This month is the last month but the chapter for the next year.


 74. November 24th, 2012 at 9:55 pm       http://padelenlared.com Says:

  I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work


 75. November 24th, 2012 at 4:33 am       http://coachingsamandi.es/coaching-empresarial-profesional.php Says:

  T hanks a lot for sharing this amazing knowledge with us. This site is fantastic. I always find great knowledge from it


 76. November 22nd, 2012 at 9:53 pm       http:// stylhogar.com/ Says:

  T hanks a lot for sharing this amazing knowledge with us. This site is fantastic. I always find great knowledge from it


 77. November 20th, 2012 at 5:09 pm       car rental in bergamo Says:

  This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!


 78. November 18th, 2012 at 5:37 pm       http:// benarum.com/casas-rurales/casas-rurales-granada Says:

  T hanks a lot for sharing this amazing knowledge with us. This site is fantastic. I always find great knowledge from it


 79. November 12th, 2012 at 9:28 am       marketing internet Says:

  I am very much overwhelmed by your thoughts for this particular story.


 80. November 10th, 2012 at 2:05 pm       Austin Home Builder Says:

  I found it extremely cool. However, what if I had the spam blocker installed?


 81. November 10th, 2012 at 2:04 pm       futurvox.com Says:

  I like this post very much, You have defined it very simply for so I understand what you say, In this post your writing level is also excellent to us. This is great issue you have done on this topic really very well. Regards,


 82. November 9th, 2012 at 3:16 pm       juegos de futbol en linea Says:

  Nicely presented information in this post, I prefer to read this kind of stuff. The quality of content is fine and the conclusion is excellent.


 83. November 6th, 2012 at 11:11 pm       tiendas online informatica Says:

  Very informative post. I was looking for information about this topic and this post really helped me


 84. November 6th, 2012 at 12:05 am       www.atalaya-golf.com/ Says:

  Readers want to read something they did not know before. That is why it is better that you should relevant research before writing. You will be able to write better post this way.


 85. November 3rd, 2012 at 4:29 pm       essay Says:

  I am searching awesome news and idea. What I have found from your site, it is actually highly content.


 86. November 2nd, 2012 at 11:16 pm       Noticias Del Arte Says:

  I like this post very much, You have defined it very simply for so I understand what you say, In this post your writing level is also excellent to us. This is great issue you have done on this topic really very well. Regards,


 87. October 31st, 2012 at 4:29 pm       rush essay discount code Says:

  I found it extremely cool. However, what if I had the spam blocker installed?


 88. October 31st, 2012 at 1:52 am       calderas junkers Barcelona Says:

  t is very interesting for me to read that article. Thank author for it. I like such topics and everything connected to this matter. I definitely want to read more soon.


 89. October 25th, 2012 at 10:18 pm       research paper Says:

  Your article has helped me to understand this subject on a different level. I would like to appreciate your efforts for exploring this issue. Thank you for your information.


 90. October 25th, 2012 at 10:17 pm       research paper Says:

  Your article has helped me to understand this subject on a different level. I would like to appreciate your efforts for exploring this issue. Thank you for your information.


 91. October 24th, 2012 at 10:47 pm       research paper Says:

  This is very interesting. thanks for that. we need more sites like this. i commend you on your great content and excellent topic choices.


 92. October 22nd, 2012 at 5:03 pm       http://priceled.es/ Says:

  Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information?


 93. October 22nd, 2012 at 2:27 am       informaciones del Club Integra Says:

  This is the first time I am visiting your site and happy to read this post. This site it is very useful one and gives in depth information. Thanks for this sharing this article


 94. October 18th, 2012 at 4:01 am       venta biomasa Says:

  This is really good article love to read the whole new thought of your site which is really a good one and a great.


 95. October 15th, 2012 at 4:17 am       http://fotosver.com/damas-madrid-4-1 Says:

  A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a good one.


 96. October 14th, 2012 at 9:16 pm       anmolnazeerl Says:

  Are you sure these methods are really woring for you? I’m glad they don’t but I’m just asking.. But the stuff you recommend definately work so for everyone out there who are doubting. Don’t!
  Entity relationship model


 97. October 14th, 2012 at 9:15 pm       anmolnazeerl Says:

  Entity relationship model
  Are you sure these methods are really woring for you? I’m glad they don’t but I’m just asking.. But the stuff you recommend definately work so for everyone out there who are doubting. Don’t!


 98. October 14th, 2012 at 9:04 pm       research paper writing services Says:

  So informative things are provided here,I really happy to read this post,I was just imagine about it and you provided me the correct information I really bookmark it,for further reading,So thanks for sharing the information.


 99. October 14th, 2012 at 9:01 pm       executive resume writing Says:

  This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this..


 100. October 14th, 2012 at 8:22 pm       motor yachts Says:

  This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this..


 101. October 14th, 2012 at 7:43 am       secretarias virtuales Says:

  So informative things are provided here,I really happy to read this post,I was just imagine about it and you provided me the correct information I really bookmark it,for further reading,So thanks for sharing the information.


 102. October 13th, 2012 at 6:09 am       fotografos de Madrid Says:

  I am very impressed to your blog you did a very hard work. and I really appreciate you to sharing such a useful post, Great Job!


 103. October 9th, 2012 at 3:31 pm       http://www.novoal.com/manipulador-alimentos Says:
 104. October 7th, 2012 at 11:52 am       maquinaria pesada de ocasion Says:

  This is like my fourth time stopping over your Blog. Normally, I do not make comments on website, but I have to mention that this post really pushed me to do so. Really great post


 105. October 7th, 2012 at 6:21 am       click aquí Says:

  You provided a valuable service to the community. Thank you for doing such a great job all these years.


 106. October 6th, 2012 at 5:38 am       Linkbuilding Says:

  Thanks for your many years of a great service well done! I’ve always felt good about listing my concerts with you and linking from my website.


 107. October 4th, 2012 at 6:45 pm       washington dc moving company Says:

  Great article, it was very helpufl! I just started in this and I\’m getting to know it better! Cheers, keep up the good work!


 108. September 18th, 2012 at 12:52 pm       mochilas de tela Says:

  I was very pleased to find this site. I wanted to thank you for this unique read. I definitely savoured all bits and pieces of it including all the comments and I have added you to my bookmark list to check out new articles you post.


 109. September 17th, 2012 at 2:05 pm       comprar comida española online Says:

  Thanks to a brilliant effort in publishing your article. One can be more informative as this. There are many things I can know only after reading your wonderful article.


 110. September 17th, 2012 at 8:28 am       coach store online Says:

  Finding a low cost coach handbag calls for just about any celebration. It undoubtedly doesn’t subject if you actually purchased one away from your favored coach outlet or coach outlet online. Beneficial discounts doesn’t take place everyday, and if you actually missed it you may should wait around for some time preceding to the subsequent chance comes.


 111. September 16th, 2012 at 6:00 pm       despedidas de soltera salou Says:

  Nice information, many thanks to the author. It is incomprehensible to me now, but in general, the usefulness and significance is overwhelming. Thanks again and good luck!


 112. September 12th, 2012 at 11:20 pm       rusa madrid Says:

  Nice information, many thanks to the author. It is incomprehensible to me now, but in general, the usefulness and significance is overwhelming. Thanks again and good luck!


 113. September 10th, 2012 at 12:43 am       buscadores de hoteles en España Says:

  Thanks for great information u write it very clean. I am very lucky to get ts tips from u.


 114. September 8th, 2012 at 1:22 am       vinilopasion.com Says:

  Thanks for great information you write it very clean. I am very lucky to get this tips from you.


 115. September 5th, 2012 at 2:33 am       manipulador  alimentos Says:

  Nice information, many thanks to the author. It is incomprehensible to me now, but in general, the usefulness and significance is overwhelming. Thanks again and good luck!


 116. September 4th, 2012 at 9:58 pm       tinta impresora Says:

  Thanks a lot for sharing this amazing knowledge with us. This site is fantastic. I always find great knowledge from it.


 117. September 3rd, 2012 at 12:19 am       vinilo pared Says:

  The post is written in very a good manner and it entails many useful information for me. I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thanks you for the potential article.


 118. August 22nd, 2012 at 11:56 pm       Austin TX Real Estate Says:

  Thanks for sharing such a excellent post.I need to say really thank you for this terrific information. now i recognize about it.


 119. August 19th, 2012 at 4:15 am       mesa diseño Says:

  Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which we all need, thanks for all the enthusiasm to offer such helpful information here.


 120. August 16th, 2012 at 5:12 pm       movers washington dc Says:

  Hi buddy, your blog’s design is simple and clean and i like it. Your blog posts are superb. Please keep them coming. Greets!!!


 121. August 13th, 2012 at 2:36 pm       Delhi Car Rental Says:

  I agree with you. This post is truly inspiring. I like your post and everything you share with us is current and very informative, I want to bookmark the page so I can return here from you that you have done a fantastic job


 122. August 9th, 2012 at 7:21 pm       moving services washington Says:

  Thanks for your marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you will be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will come back in the foreseeable future. I want to encourage that you continue your great job, have a nice weekend!think you’ve made some truly interesting points


 123. August 7th, 2012 at 1:12 pm       my homepage Says:

  I found this post to be very educational. Thank you for broadening my knowledge of this subject. No doubt its a great piece of writing as well. Thanks


 124. July 3rd, 2012 at 4:37 am       Computer repairs melbourne Says:

  Wonderful post. I am searching awesome news and idea. What I have found from your site, it is actually highly content. You have spent long time for this post. It’s a very useful and interesting site. Thanks!


 125. June 27th, 2012 at 3:36 am       computer service Melbourne Says:

  Hello, an amazing article dude. Thanks But Were issues in your rss . Dont know why Unable to subscribe to it. Could there be others having similar RSS trouble? Anybody nobody can assist please reply. Thnx!


 126. June 27th, 2012 at 1:56 am       buy adderall online Says:

  Wonderful post. I am searching awesome news and idea. What I have found from your site, it is actually highly content. You have spent long time for this post. It’s a very useful and interesting site. Thanks!


 127. June 27th, 2012 at 1:30 am       buy phentermine online Says:

  But, as I said earlier, we must accept that there are two sides of every aspect or a thing, one is good, and one is bad. Human being has not even spared Xanax, and used it as an intoxicating drug, rather abused it.


 128. June 26th, 2012 at 10:39 pm       buy xanax online Says:

  I was working and suddenly I visits your site frequently and recommended it to me to read also.


 129. June 26th, 2012 at 10:10 pm       Buy Valium Online Says:

  I was delighted to find this web site.I wanted to thank you for your time reading this wonderful! I really enjoyed every bit of it and I’ve marked to ensure that the blog post something new.


 130. June 26th, 2012 at 10:07 pm       buy vicodin online Says:

  Wow!! What a great writing, really I appreciate such kind of topics. It will be very helpful for us. Waiting for more articles, blogs like this. I’m going bookmark your blog for future reference. Thanks a lot for sharing this.


 131. June 26th, 2012 at 10:00 pm       buy medicine Says:

  I’m still learning from you, but I’m trying to achieve my goals. I certainly enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the information coming. I loved it!


 132. June 26th, 2012 at 5:28 am       buy percocet online Says:

  Thanks to a brilliant effort in publishing your article. One can be more informative as this. There are many things I can know only after reading your wonderful article.


 133. June 25th, 2012 at 10:52 pm       buy hydrocodone online Says:
 134. June 12th, 2012 at 2:01 am       Podrywanie kobiet Says:

  เว็บไซต์นี้เป็นที่ดีมากขอขอบคุณ


 135. April 16th, 2012 at 12:52 am       qingjing@gmail.com Says:

  adizero rose 2.5 http://www.adizeroroseshoes.com
  cheap jordan shoes http://www.cheapjordan23shoes.com
  cheap ray ban sunglasses http://www.raybansunglasses-mall.com
  rose shoes http://www.rosebasketballshoes.com
  kobe basketball shoes http://www.kobeshoesmart.com
  cheap kobe 7 shoes http://www.cheapkobeviishoes.com
  cheap gucci belts http://www.cheapguccibelts-mart.com
  cheap oakley sunglasses http://www.shopcheapoakleysunglasses.com
  cheap oakley sunglasses http://www.cheapoakleysunglasses-mart.com
  fake oakley sunglasses http://www.fakeoakleys-sunglasses.com
  lebron james shoes http://www.youthlebronjamesshoes.com
  kobe shoes http://www.kobebasketballshoes-mall.com
  james shoes http://www.lebronjamesshoes-mall.com
  cheap gucci belts http://www.cheapguccibelts-malls.com
  cheap calvinklein underwear http://www.cheapcalvinkleinunderwear.com
  cheap puma shoes http://www.cheappumashoes-mall.com

  adizero rose 2.5
  derrick rose shoes
  adidas adizero rose shoes
  rose shoes 2.5
  rose basketball shoes
  rose shoes 2(ii)

  cheap jordan shoes
  air jordan shoes
  nike air Jordan
  nike air max jordan
  jordan Retro shoes
  Jordan Basketball Shoes
  2012 jordan shoes
  kids jordan shoes
  womens jordan shoes

  derrick rose shoes
  adidas adizero rose
  rose basketball shoes
  rose shoes 2.5
  kids basketball shoes

  cheap oakley sunglasses
  fake oakley sunglasses
  discount oakley sunglasses
  cheap ray ban sunglasses
  replica oakley sunglasses
  fake Ray ban Sunglasses

  cheap oakley sunglasses
  fake oakley sunglasses


 136. March 27th, 2012 at 12:08 pm       Coach Outlet Online Says:

  Here you will find all the latest Coach Outlet coupons that you can print and take with you to the beats by dre to save big….!These printable hermes purses outlet coupons are a great way to save a lot of money on really nice and stylish Coach Outlet Online . Also make sure to check out all the other great Coach items while you are there as well…..like the wallets, Coach Factory Outlet scarves and more. Sandy really love a pair of Coach Outlet Store Online she purchased in the past with one of these Coach Factory . She says they are one of the most comfortable pairs she owns..! Of course she loves the Coach Factory Outlet Online too LOL Don’t forget to look in the Clearance section too……this is where you can rack up some really HOT deals. Have to love all these Coach Factory Outlet Online coupons…! We have a new Coach coupon on their Laura Tote for you and it looks like an amazing deal…. ooks like the perfect Spring purse to me. This deal is good through April the 1st, 2012. Coach Outlet coupon on the new Laura Tote.


 137. March 23rd, 2012 at 8:05 am       tiffany outlet,tiffany silver,tiffany necklace Says:

  to generally be between 18-24 inches deep. tiffany wholesaleCreate a ledge surrounding the tiffany jewellery wholesale ,tiffany & co ,tiffany outlet,nfl jersey,nfl jerseys cheap,nba jerseys wholesale,christian louboutin shoes ,christian louboutins shoes men ,christian louboutin heels,swarovski outlet ,swarovski elements ,swarovski ring,tiffany and co ,tiffany outlet ,tiffany ringoutside wall to place potted flowers on. This ledge should be about half as profouuld be seeing


 138. March 16th, 2012 at 9:55 am       tiffany bracelet,links of,tiffany setting Says:

  paired with brown rice and some steamed veg.[url=http://www.monsterheadphonessaleonline.com]beats by dr dre[/url,[url=http://www.monsterheadphonessaleonline.com]monster beats dr dre headphone[/url],[url=http://www.monsterheadphonessaleonline.com]monster studio[/url],[url=http://www.wholesaletiffanyweb.com]wholesale tiffany jewelry[/url],[url=http://www.wholesaletiffanyweb.com]tiffany and co[/url],[url=http://www.wholesaletiffanyweb.com]tiffany’s jewelry on sale cheap [/url],[url=http://www.jewelryoutletsaleonline.com]tiffany jewellery wholesale[/url],[url=http://www.jewelryoutletsaleonline.com]tiffany & co[/url].[url=http://www.jewelryoutletsaleonline.com]tiffany outlet[/url],[url=http://www.2012christianlouboutinonline.com]christian louboutin pumps on sale[/url],[url=http://www.2012christianlouboutinonline.com]christian louboutins shoes for men[/url],[url=http://www.2012christianlouboutinonline.com]cheap christian louboutin shoes[/url],[url=http://www.swarovskioutletsaleonline.com]swarovski wholesale jewelry[/url],[url=http://www.swarovskioutletsaleonline.com]swarovski elements[/url],[url=http://www.swarovskioutletsaleonline.com]swarovski jewelry sets wholesale[/url],[url=http://www.wholesaletiffanyonline.com]tiffany and co[/url],[url=http://www.wholesaletiffanyonline.com]tiffany outlet[/url],[url=http://www.wholesaletiffanyonline.com]tiffany bracelet[/url][url=http://www.www.jerseysoutletsale.com]nfl jersey[/url],[url=http://www.www.jerseysoutletsale.com]nfl jerseys cheap[/url],[url=http://www.www.jerseysoutletsale.com]nba jerseys wholesale[/url]g Plus, it’s one of those things
  [url=http://www.monsterheadphonessaleonline.com]beats by dr dre[/url,[url=http://www.monsterheadphonessaleonline.com]monster beats dr dre headphone[/url],[url=http://www.monsterheadphonessaleonline.com]monster studio[/url],[url=http://www.wholesaletiffanyweb.com]wholesale tiffany jewelry[/url],[url=http://www.wholesaletiffanyweb.com]tiffany and co[/url],[url=http://www.wholesaletiffanyweb.com]tiffany’s jewelry on sale cheap [/url],[url=http://www.jewelryoutletsaleonline.com]tiffany jewellery wholesale[/url],[url=http://www.jewelryoutletsaleonline.com]tiffany & co[/url].[url=http://www.jewelryoutletsaleonline.com]tiffany outlet[/url],[url=http://www.2012christianlouboutinonline.com]christian louboutin pumps on sale[/url],[url=http://www.2012christianlouboutinonline.com]christian louboutins shoes for men[/url],[url=http://www.2012christianlouboutinonline.com]cheap christian louboutin shoes[/url],[url=http://www.swarovskioutletsaleonline.com]swarovski wholesale jewelry[/url],[url=http://www.swarovskioutletsaleonline.com]swarovski elements[/url],[url=http://www.swarovskioutletsaleonline.com]swarovski jewelry sets wholesale[/url],[url=http://www.wholesaletiffanyonline.com]tiffany and co[/url],[url=http://www.wholesaletiffanyonline.com]tiffany outlet[/url],[url=http://www.wholesaletiffanyonline.com]tiffany bracelet[/url][url=http://www.www.jerseysoutletsale.com]nfl jersey[/url],[url=http://www.www.jerseysoutletsale.com]nfl jerseys cheap[/url],[url=http://www.www.jerseysoutletsale.com]nba jerseys wholesale[/url]that looks like you slaved over it Thank goodness for my biggest fan and supporter–my husband! He came home from a long day at work and still drove me out to the gym and supervised my workout to make sure I got it done!


 139. March 2nd, 2012 at 3:36 pm       dofus kamas Says:

  We are a world class. We supply cheapest http://www.mmoigold.com/gold/Dofus_kamas.html dofus kamas, the http://www.mmoigold.com/gold/Aion_Gold.html aion gold fast to our loyal and reliable customers. We have mass available stock of http://www.mmoigold.com/gold/Dungeon_Fighter_Online.html dungeon fighter gold on most of the servers, so that we can do a really instant way of cheapest gold wow delivery. We know what our buyers need so we offer an instant way of http://www.mmoigold.com/gold/Dragon_Nest.html dragon nest gold.


 140. January 12th, 2012 at 9:33 pm       byfiles Says:

  ฉันรักเรื่องนี้และทุกอย่างที่คุณทำ ต้องการผู้เข้าชมขอบคุณคุณจำนวนมากและความสำเร็จในชีวิต


 141. October 26th, 2011 at 5:26 pm       kasiditti Says:
 142. October 11th, 2011 at 9:25 am       sudsakorn Says:

  ขอแชร์ค่ะ


 143. October 11th, 2011 at 2:42 am       urai hayhow Says:

  chop ka chopmakkkkkkkkkkkkk but i fellsad 4 thai people


You must be logged in to post a comment.