Blog folkner

เขียนกวี เล่นดนตรี ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณฯ

เพลงเพลี้ยใส่สูท | วงพร้อมเผ่น

November13

 

เพลงเพลี้ยใส่สูท

วงพร้อมเผ่น

.

เพลงเพลี้ยใส่สูท

วงพร้อมเผ่น

  •  เพลงเพลี้ยใส่สูท

               G               D           G   

สัญญาหัวใจ ที่เคยบอกไว้ พี่จะไปขอ

               D7    G            Am            Em

เกี่ยวข้าวแล้วเจ้าจงรอ พี่อยากไปขอ เงินยังไม่มี

                 Em           E7               Am

นานพอสมควร ได้ใบประทวน มาจากโรงสี

     D7           G           Am            G

แต่ ธกส. บอกเงินไม่มี  เหตุผลตรงนี้น้องจงเข้าใจ

                   G              D                  G

รอซะจนเพลีย เอาผ้ากันเพลี้ย มากราบวอนขอ

            D7          G               Am          Em

เร่งกอ เร่งรวง  เร่ง ธกส. จะให้เรารออีกนานแค่ไหน

             Em     E7       Am

ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าน้ำมัน เติมรถไถ

             D7            G              Am           G

ค่าเกี่ยวข้าวดีด ยังติดเขาไว้ ทวงถามเมือไรจะได้จ่ายเขา

              Am                D7                G

โครงการจำนำ ข้าวงบประมาณ เงินแสนแสนล้าน

           C             G               D7             Em

แต่ยังติดขัดไปเสียทุกด้าน เงินจริงไม่ผ่าน ถึงชาวนาเรา

                Em             E7               Am

รอมาเป็นเดือน มีการบิดเบือน อะไรหรือเปล่า

       Em            G                    D7           G

ขายจีทูจี  นี่เจ๊งหรือเจ๊า  หรือหมกเรื่องเน่า แนบนโยบาย

            G            D7            G

รอรอรอรอ        เงินธ.กส. ไม่พอมาเคลีย

            D7      G                 D7           G

ขอพรผ้ายันต์กันเพลี้ย จากมือหลวงพ่อ วัดสังฆจายฯ

               C                 Em             Am

กันเพลี้ยแมลง กันพวกแอบแฝง  โกงกินได้ไหม

                Em          G             D7           G

เห็นเพลี้ยใส่สูท ดูดกินเมืองไทย  โกงกินไม่อาย เพลี้ยภัยบ้านเมือง

by posted under Uncategorized | No Comments »    

You must be logged in to post a comment.