การรักษารากฟัน

Posted on September 28th, 2013 in Uncategorized by fortune7

การรักษารากฟัน จาก http://www.dentalthailandbangkok.com/xn--12ca6exarb5bxdfgb-Root-treatment.html          การรักษารากฟัน : มีคนไข้หลายคนละเลยปล่อยฟันให้ผุทิ้งไว้ไม่รักษา และอุดฟันให้เรียบร้อยทำให้โรคฟันลุกลามทำลายฟันมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน เกิดการอักเสบและมีฝีหรือถุงหนองที่ปลายรากฟัน มีอาการปวดทรมาน ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค คอยบ่อนทำลายสุขภาพร่างกายอย่างเรื้อรัง จนจำเป็นต้องถอนฟันไปแล้วมิใช่น้อย แต่เมื่อเกิดความต้องการแก้ไขด้วยการรักษาฟันไว้ ไม่อยากถอนออกจากปากก็แทบจะสายเสียแล้ว          แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่เกินความสามารถของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยเหลือคนไข้เหล่านั้นได้ เพียงแต่วิธีการรักษาค่อนข้างยุ่งยากและสลับซับซ้อน ต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งทันตแพทย์ทุกคน มิได้ปรารถนาที่จะให้ผู้ป่วยตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นเพราะงานรักษารากฟันเป็นงานที่ลำบากมิใช่น้อย โดยเฉพาะการรักษารากฟันกรามซึ่งมี 3 – 4 ราก ดังนั้นเพื่อให้การรักษาเกิดผลสำเร็จตามความต้องการ จึงจำเป็นต้องเสียเวลาไปพบทันตแพทย์หลายครั้งในการรักษารากฟัน วิธีรักษารากฟัน หลักการสำคัญในการรักษารากฟันคือ ถ้าฟันของผู้ป่วยมีการติดเชื้อในโพรงประสาท การรักษาก็จะทำโดยการใส่ยาประเภทแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เพื่อฆ่าเชื้อ เมื่อมั่นใจแล้วว่าภายในคลองรากฟันปราศจากเชื้อ ก็จะทำการอุด และครอบฟันต่อไป ขั้นตอนการรักษารากฟัน มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ 1. กรอฟันหาคลองรากฟันซึ่งเป็นรูเล็กๆ อยู่ต่อจากโพรงประสาท ถึงปลายรากฟัน 2. ขยายคลองรากฟันให้ใหญ่ขึ้น เพื่อใช้น้ำยาล้าง ซับให้แห้ง และใส่ยาฆ่าเชื้อโรคได้ 3. ปิดโพรงประสาทฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ประมาณ 3 ถึง 7 วัน 4. ล้าง และขยายคลองรากฟัน พร้อมเปลี่ยนยาฆ่าเชื้อโรคใหม่ และอุดปิดโพรงประสาทฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราวกลับไปอีกครั้ง ทำเช่นนี้ […]

Wizard of Odds Blackjack

Posted on September 28th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Wizard of Odds Blackjack Winning Review in PDF Guide.Online seeker for Wizard of Odds Blackjack Winning you coming here today is about to find the right one user review guide on Wizard of Odds Blackjack Winning which is I used to experience this guide book I will introduce to you next is […]

Play Blackjack Online For Money

Posted on September 28th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Play Blackjack Online For Money Review in PDF Guide.Online seeker for Play Blackjack Online For Money you coming here today is about to find the right one user review guide on Play Blackjack Online For Money which is I used to experience this guide book I will introduce to you next is […]

Printable Blackjack Strategy Card

Posted on September 28th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Printable Blackjack Strategy Card Review in PDF Guide.Online seeker for Printable Blackjack Strategy Card you coming here today is about to find the right one user review guide on Printable Blackjack Strategy Card which is I used to experience this guide book I will introduce to you next is a very useful […]

Blackjack Basic Strategy Card Counting

Posted on September 28th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Blackjack Basic Strategy Card Counting Review in PDF Guide.Online seeker for Blackjack Basic Strategy Card Counting you coming here today is about to find the right one user review guide on Blackjack Basic Strategy Card Counting which is I used to experience this guide book I will introduce to you next is […]

Blackjack Strategy Chart

Posted on September 28th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Blackjack Strategy Chart Review in PDF Guide.Online seeker for Blackjack Strategy Chart you coming here today is about to find the right one user review guide on Blackjack Strategy Chart which is I used to experience this guide book I will introduce to you next is a very useful but all details […]

Blackjack Basic Strategy

Posted on September 28th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Blackjack Basic Strategy Review in PDF Guide.Online seeker for Blackjack Basic Strategy you coming here today is about to find the right one user review guide on Blackjack Basic Strategy which is I used to experience this guide book I will introduce to you next is a very useful but all details […]

Win At Blackjack

Posted on September 28th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret How To Win At Blackjack Review in PDF Guide.Online seeker for How To Win At Blackjack you coming here today is about to find the right one user review guide on How To Win At Blackjack which is I used to experience this guide book I will introduce to you next is […]

Casino Roulette Gambling

Posted on September 28th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Online Casino Roulette Gambling Review in PDF Guide.Online seeker for Online Casino Roulette Gambling you coming here today is about to find the right one user review guide on Online Casino Roulette Gambling which is I used to experience this guide book I will introduce to you next is a very useful […]

Roulette Gambling Software

Posted on September 28th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Winning Roulette Gambling Software Review in PDF Guide.Online seeker for Winning Roulette Gambling Software you coming here today is about to find the right one user review guide on Winning Roulette Gambling Software which is I used to experience this guide book I will introduce to you next is a very useful […]

Next Page »