อานาปานสติภาวนา

Posted on October 12th, 2013 in Uncategorized by fortune7

  ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุ    พระธรรมโกษาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือรู้จักในนาม พุทธทาสภิกขุ (๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖) เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ ๒๐ ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค แต่แล้วท่านพุทธทาสภิกขุก็พบว่าสังคมพระพุทธศาสนาแบบที่เป็นอยู่ในขณะนั้นแปดเปื้อนเบือนบิดไปมาก และไม่อาจทำให้เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาได้เลย ท่านจึงตัดสินใจหันหลังกลับมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านอีกครั้ง พร้อมปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด ตลอดเวลาที่ดำรงสมณเพศ ท่านพุทธทาสภิกขุตั้งใจศึกษาพระปริยัติอย่างแน่วแน่ พร้อมตั้งมั่นปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และวัตรเหล่านี้เองที่ทำให้ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกิจทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระอย่างยากยิ่งที่จะหาพระภิกษุรูปใดเสมอเหมือน    ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลาราม เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุยังมีปรากฏอยู่มากมายทั้งในรูปพระธรรมเทศนา และในรูปงานเขียน โดยท่านพุทธทาสภิกขุตั้งใจทำการถ่ายทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ในฐานะที่เป็น พุทธะ ศาสนา อย่างแท้จริง นั่นคือเป็นศาสนาแห่งความรู้ ความตื่น ความเบิกบาน ไม่เจือปนไปด้วยความหลงผิดที่เข้าแทรกมากมายจนกลายเป็นเนื้อร้ายที่คอยกัดกิน ทั้งเรื่องพุทธพาณิชย์ […]

KYLE LEON Customized Fat Loss

Posted on October 12th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret KYLE LEON Customized Fat Loss Review in PDF Guide.Online seeker for KYLE LEON Customized Fat Loss you coming here today is about to find the right one user review guide on KYLE LEON Customized Fat Loss which is I used to experience this guide book I will introduce to you next is […]

Rapid Fat Loss Solution Program

Posted on October 12th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Rapid Fat Loss Solution Program Review in PDF Guide.Online seeker for Rapid Fat Loss Solution Program you coming here today is about to find the right one user review guide on Rapid Fat Loss Solution Program which is I used to experience this guide book I will introduce to you next is […]

Fastest Way Weight Lose

Posted on October 12th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Fastest Way Weight Lose Program For Women Review in PDF Guide.Online seeker for Fastest Way Weight Lose Program For Women you coming here today is about to find the right one user review guide on Fastest Way Weight Lose Program For Women which is I used to experience this guide book I […]

Quickest Way To Lose Your Weight

Posted on October 12th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Quickest Way To Lose Your Weight Review in PDF Guide.Online seeker for Quickest Way To Lose Your Weight you coming here today is about to find the right one user review guide on Quickest Way To Lose Your Weight which is I used to experience this guide book I will introduce to […]

Secret Gaining Muscle Mass Fast

Posted on October 12th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Gaining Muscle Mass Fast Review in PDF Guide.Online seeker for Gaining Muscle Mass Fast you coming here today is about to find the right one user review guide on Gaining Muscle Mass Fast which is I used to experience this guide book I will introduce to you next is a very useful […]

What Foods That Help You Burn Fat

Posted on October 12th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret What Foods That Help You Burn Fat Review in PDF Guide.Online seeker for What Foods That Help You Burn Fat you coming here today is about to find the right one user review guide on What Foods That Help You Burn Fat which is I used to experience this guide book I […]

24 จุดเด่นใน iOS 7

Posted on October 9th, 2013 in Uncategorized by fortune7

24 จุดเด่นใน iOS 7 ที่มา ; http://www.manager.co.th/cbizreview/viewnews.aspx?NewsID=9560000117956 หลังจากออกเวอร์ชัน iOS 7 Beta 1 มาให้ลองเล่นได้สักพัก วันนี้ iOS 7 เวอร์ชัน GM (Golden Master) พร้อมให้ดาวน์โหลดมาทดลองใช้กันแล้ว โดยเวลาที่แน่ชัดจะเริ่มราว 1.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2013 (คืนวันที่ 18 กันยายนเวลาประเทศไทย) เส้นสายที่ดูหรูหราจากผู้ดูแลโครงการอย่าง Jonathan Ive ซึ่งชื่นชอบการออกแบบที่เรียบง่ายสไตล์ Minimalist (มินิมัลลิสต์) จะเป็นอย่างไร ทีมงาน Cyber Biz พร้อมรวบรวมความเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งนี้มาให้ชมเพื่อเรียกน้ำย่อยให้สาวกก่อนอัปเกรดระบบต่อไป คลิปวิดีโอโชว์หน้า UI แบบใหม่ใน iOS 7 1.All-New User Interface Animation ส่วนสำคัญที่โดดเด่นมากที่สุดของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ คือการสอดแทรกแอนิเมชันเข้าไปในแทบทุกฟีเจอร์ส่วนของอินเตอร์เฟสอย่างแนบเนียน นับตั้งแต่ Dynamic Wallpaper ภาพพื้นหลังที่เคลื่อนไหวได้ […]

Building A Pirate Ship Playhouse Plans

Posted on October 9th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Building A Pirate Ship Playhouse Plans Review in PDF Guide.Online seeker for Building A Pirate Ship Playhouse Plans you coming here today is about to find the right one user review guide on Building A Pirate Ship Playhouse Plans which is I used to experience this guide book I will introduce to […]

Best Way To Cure Bad Breat

Posted on October 9th, 2013 in Uncategorized by fortune7

Ebook Download Revealed Secret Best Way To Cure Bad Breath Fast Review in PDF Guide.Online seeker for Best Way To Cure Bad Breath Fast you coming here today is about to find the right one user review guide on Best Way To Cure Bad Breath Fast which is I used to experience this guide book I […]

Next Page »