วัดพระธาตุดอยคำ-หลวงพ่อทันใจ จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยคำ-หลวงพ่อทันใจ จังหวัดเชียงใหม่  ที่มา : http://doikumtemple-chiangmai.blogspot.com/ ข้อมูลทั่วไป > ประวัติและความสำคัญ สำหรับแผนที่การเดินทาง สามารถดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ >> แผนที่ เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ  ปัจจุบันวัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวและขอพรจากหลวงพ่อทันใจกันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากความเชื่อที่ว่า การอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระธาตุดอยคำ สามารถดลบรรดาลให้ให้บรรลุผลได้รวดเร็ว ทันใจ ดังชื่อของหลวงพ่อทันใจ ความเชื่อดังกล่าวทำให้ปัจจุบัน มีผู้คนจากทุกสารทิศ เดินทางมาขอพรและแก้บนกันอย่างเนืองแน่น โดยการบนบานดังกล่าว มีข้อที่ควรปฏิบัติเช่น การขอพรทำได้เพียง 1 ข้อ เท่านั้น และหากสำเร็จต้องแก้บนด้วยการถวายพวงมาลัยดอกมะลิ จำนวนตั้งแต่ 100 พวงขึ้นไป โดยไม่ต้องระบุหรือจำกัดช่วงเวลาว่าจะต้องสำเร็จเมื่อใด และเมื่อพรที่ได้ขอสำเร็จ ให้รีบมาแก้บนโดยเร็วที่สุด เท่าที่สามารถจะทำได้ ความเชื่อดังกล่าว ถูกถ่ายทอดและศรัทธาจากผู้คนมากมาย สังเกตได้จากการที่มีผู้คนเดินทางมาขอพร และแก้บนทุกวัน เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันภาพพวงมาลัยดอกมะลิ ที่นำมาแก้บนหลวงพ่อทันใจ จนเกลื่อนลานวัดและลานที่จัดไว้ กลายเป็นภาพชินตา สำหรับผู้คนและนักท่องเที่ยวที่แวะมาไหว้พระขอพร ที่วัดพระธาตุดอยคำ ความเชื่อเรื่องการขอพร และแก้บนหลวงพ่อทันใจ […]