พิธีเลี้ยงดง บูชา ปู่แสะ ย่าแสะ

Posted on February 8th, 2015 in Uncategorized by fortune7

   Credit : http://www.reviewchiangmai.com/451 ตามตำนาน กล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ถึงเชิงดอยคำ และได้พบว่ามียักษ์ 3 ตน พ่อแม่ลูก อาศัยอยู่และจับสัตว์และชาวเมืองกินเป็นอาหาร พระพุทธองค์จึงทรงแผ่เมตตาให้ยักษ์ทั้ง 3 จนยักษ์ทั้ง 3 เกรงในพระบารมีจึงยอมแสดงความเคารพ พระพุทธเจ้าจึงทรงเทศนาและให้ยักษ์ทั้ง 3 ตนรักษาศีล 5 แต่ยักษ์ 2 ตัวผัว – เมีย ไม่อาจรับศีลห้าได้ จึงขอกินมนุษย์ปีละ 2 คน แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาติ ยักษ์ทั้ง 2 จึงขอต่อรองลงมาเรื่อยๆ จนถึงขอกินเนื้อสัตว์ พระพุทธเจ้าจึงทรงให้ไปถามเจ้าเมืองเอาเอง แล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จจากไป โดยไว้พระเกศธาตุที่ต่อมากลายเป็นพระธาตุดอยคำ เมื่อยักษ์ปู่แสะ ย่าแสะ ไปถามเจ้าเมือง เจ้าเมืองได้อนุญาติให้กินควายได้ปีละครั้ง จึงเกิดประเพณีฆ่าควาย เพื่อเอาเนื้อสดไปสังเวยให้ปู่แสะ ย่าแสะขึ้น ส่วนบุตรของปู่แสะย่าแสะ ได้บวชเป็นฤาษีชื่อ สุเทวฤาษี จากตำนานที่เล่าสืบต่อกันมานี้ ทำให้เกิดประเพณี การเลี้ยงดง ผีปู่แสะ ย่าแสะ ถูกจัดขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตกาล จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว […]

Numerical Reasoning Example Questions For SHL

Posted on February 8th, 2015 in Uncategorized by fortune7  Tagged

  Numerical Reasoning Example Questions For SHL,Download, eBooks Reviews & PDF Full. GO TO OFFICIAL SITE : http://tinyurl.com/pwqm6xr You can download -See more detail of Ebook Numerical Reasoning Example Questions For SHL review The Quick And Easy Guide On :Numerical Reasoning Example Questions For SHL. Tag: How To Numerical Reasoning Example Questions For SHL, PDF […]

CEB’s Practice Online To Pass SHL Tests

Posted on February 8th, 2015 in Uncategorized by fortune7  Tagged

  CEB’s Practice Online To Pass SHL Tests,Download, eBooks Reviews & PDF Full. GO TO OFFICIAL SITE : http://tinyurl.com/pwqm6xr You can download -See more detail of Ebook CEB’s Practice Online To Pass SHL Tests review The Quick And Easy Guide On :CEB’s Practice Online To Pass SHL Tests. Tag: How To CEB’s Practice Online To […]

Online SHL Numerical Test Practical Example

Posted on February 8th, 2015 in Uncategorized by fortune7  Tagged

  Online SHL Numerical Test Practical Example,Download, eBooks Reviews & PDF Full. GO TO OFFICIAL SITE : http://tinyurl.com/pwqm6xr You can download -See more detail of Ebook Online SHL Numerical Test Practical Example review The Quick And Easy Guide On :Online SHL Numerical Test Practical Example. Tag: How To Online SHL Numerical Test Practical Example, PDF […]

Numerical Reasoning Example – Preparing Tests SHL

Posted on February 8th, 2015 in Uncategorized by fortune7  Tagged

  Numerical Reasoning Example – Preparing Tests SHL,Download, eBooks Reviews & PDF Full. GO TO OFFICIAL SITE : http://tinyurl.com/pwqm6xr You can download -See more detail of Ebook Numerical Reasoning Example – Preparing Tests SHL review The Quick And Easy Guide On :Numerical Reasoning Example – Preparing Tests SHL. Tag: How To Numerical Reasoning Example – […]

Help on a SHL numerical testing question

Posted on February 8th, 2015 in Uncategorized by fortune7  Tagged

  Help on a SHL numerical testing question,Download, eBooks Reviews & PDF Full. GO TO OFFICIAL SITE : http://tinyurl.com/pwqm6xr You can download -See more detail of Ebook Help on a SHL numerical testing question review The Quick And Easy Guide On :Help on a SHL numerical testing question. Tag: How To Help on a SHL […]

Sample SHL-style numerical test: answer key help

Posted on February 8th, 2015 in Uncategorized by fortune7

  Sample SHL-style numerical test: answer key help,Download, eBooks Reviews & PDF Full. GO TO OFFICIAL SITE : http://tinyurl.com/pwqm6xr You can download -See more detail of Ebook Sample SHL-style numerical test: answer key help review The Quick And Easy Guide On :Sample SHL-style numerical test: answer key help. Tag: How To Sample SHL-style numerical test: […]

PwC online reasoning tests explained

Posted on February 8th, 2015 in Uncategorized by fortune7

  PwC online reasoning tests explained,Download, eBooks Reviews & PDF Full. GO TO OFFICIAL SITE : http://tinyurl.com/pwqm6xr You can download -See more detail of Ebook PwC online reasoning tests explained review The Quick And Easy Guide On :PwC online reasoning tests explained. Tag: How To PwC online reasoning tests explained, PDF Download PwC online reasoning […]

UBS online assessment SHL

Posted on February 8th, 2015 in Uncategorized by fortune7  Tagged

  UBS online assessment SHL,Download, eBooks Reviews & PDF Full. GO TO OFFICIAL SITE : http://tinyurl.com/pwqm6xr You can download -See more detail of Ebook UBS online assessment SHL review The Quick And Easy Guide On :UBS online assessment SHL. Tag: How To UBS online assessment SHL, PDF Download UBS online assessment SHL,Ebook GuideUBS online assessment […]

SHL full-length practice test

Posted on February 8th, 2015 in Uncategorized by fortune7  Tagged

  SHL full-length practice test,Download, eBooks Reviews & PDF Full. GO TO OFFICIAL SITE : http://tinyurl.com/pwqm6xr You can download -See more detail of Ebook SHL full-length practice test review The Quick And Easy Guide On :SHL full-length practice test. Tag: How To SHL full-length practice test, PDF Download SHL full-length practice test,Ebook GuideSHL full-length practice […]

Next Page »