Greenpeace Thailand กรีนพีซ ประเทศไทย

ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกชีวิต

งานมหกรรมพลังงานภาคใต้ ครั้งที่ 2

July5

“พลังงานชุมชนภาคใต้ พอได้แหละ”

.

 ณ มหาวิทยาลัยทักษิน วิทยาเขตพัทลุง 24-25 มิถุนายน 2554

เวทีเสวนา

“อนาคตพลังงานชุมชนภาคใต้ : นโยบายและเครือข่ายความร่วมมือ”


การเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่   

รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

นพ.วิพุธ พูลเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิจัยแห่งชาติ

ซาการียา หมัดเลียด ผู้แทนชุมชนตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ศยามล ไกยูรวงศ์ ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาจังหวัดตรัง

ณัฐกิจ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด  ผู้จัดการมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

ติดตามอ่านเสวนาเพิ่มที่http://bit.ly/lxEEtA

“ขุมพลังงานชุมชนภาคใต้”

มหาวิทยาลัยพลังงาน


“แนว
คิดเริ่มแรก เกิดจากปัญหาน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นซึ่งมีความเป็นกรด
ที่ส่งกลิ่นเหม็นไหลลงใต้ดิน และแหล่งน้ำ ทางเราจึงคิดค้นหาเทคโนโลยีต่างๆ
เพื่อแก้ปัญหา จนได้คำตอบเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งนอกจากจะสามารถบำบัดน้ำ
เสียแล้ว ยังทุ่นค่าใช้จ่าย คืนทุนได้ภายใน 1-2 ปี เงินไม่สูญเปล่า
โดยเฉลี่ยครัวเรือนใช้แก๊สหุงต้มหนึ่งถังได้ประมาณ 1-2 เดือน
แต่ถ้าทำก๊าซชีวภาพซึ่งลงทุนเพียงแค่ประมาณ 4,000 บาท
อายุถังบรรจุก๊าซประมาณ 10 ปี มีความคุ้มทุนภายใน 2 ปี
ส่วนที่เหลือคือกำไร”

อ่านเพิ่มเติมที่http://bit.ly/kZG37k

วิถีชีวมวล


พลัง
งานชีวมวลของทางบริษัทที่เข้าร่วมงานมหกรรมพลังงานครั้งนี้มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะจากการเกษตรและเศษวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นซึ่งใช้
เชื้อเพลิงจากไม้ยางพาราที่น้ำยางหมดแล้ว ซึ่งต้นยางพาราที่มีอายุเกิน 25
ปี รวมถึงใช้ประโยชน์จากขี้เลื่อย
รากไม้และกิ่งไม้และยืนยันว่าเป็นพลังงานชีวมวลที่นำเข้าเทคโนโลยีจากประเทศ
อินเดียซึ่งเป็นพลังงงานที่สะอาดและปลอดภัย
พร้อมกับเป็นระบบที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวด
ล้อม

อ่านเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/kf4vEmรหัสวิดน้ำ


“ตั้ง
แต่ปีพ.ศ. 2541 ลุงใช้ประโยชน์จากกังหันน้ำนี้ได้จริงมาตั้งแต่แรกเลย
จากเครื่องที่ดูมอมแมมจนพัฒนา มาดูดีขึ้นถึงวันนี้ เช่น
ให้แสงสว่างจากหลอดไฟ, ชาร์จแบตเตอรี่ไฟฉาย, ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์,
ล่อแมลงศัตรูพืช, หินเจียลับใบมีดตัดหญ้า
และยังสามารถเปิดโทรทัศน์ดูได้อีกด้วย”

อ่านเพิ่มเติมที่http://bit.ly/lEcnkX

ลมใต้


“การนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นกังหันลมถือเป็นจุดเด่นของกลุ่มเรา”

พร้อม
ทั้งชี้ไปที่ไดนาโมเก่า แม่เหล็กมือสอง ท่อพลาสติกที่หาได้ง่าย
“ซื้ออย่างเดียวคือ ขดลวดเพราะบ้านเราผลิตไม่ได้ ทำให้ต้นทุนลดลงเหลือแค่
5,000-10,000 บาท และคุ้มทุนภายใน 3 ปี ” ลุงเสริม พร้อมรอยยิ้มที่มุมปาก

อ่านเพิ่มเติมที่http://bit.ly/leGpLD

by posted under Uncategorized | No Comments »    

You must be logged in to post a comment.