Greenpeace Thailand กรีนพีซ ประเทศไทย

ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกชีวิต

Posts tagged with ขี่จักรยาน

คุณไม่ใช้รถ 1 วัน ได้หรือไม่

September8

คุณรู้หรือไม่ว่าชาวกรุงเทพฯ
ใช้น้ำมันประมาณ 500 ล้านลิตรต่อปี สำหรับรถเก๋ง ลีมูซีน
ปิ๊กอัพ และ รถบรรทุก ทุกรุ่นและทุกสี ไปกลับจากบ้านและที่ทำงาน
ไปชอปปิ้ง งานปาร์ตี้ และไปเที่ยวในวันหยุด