Greenpeace Thailand กรีนพีซ ประเทศไทย

ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกชีวิต

Posts tagged with แผนพลังงาน

กรีนพีซตอบโต้​แผนขององค์การพลังงานระหว่างประ​เทศ​ ระบุ​ไป​ไม่​ถึง​การปฏิวัติพลังงานเพื่อยุติ​โลกร้อน

November14
กรีนพีซเปิดตัวสถานีกู้วิกฤตโลกร้อนข้างเหมืองถ่านหินแบบเปิดในใจกลางเมืองแห่งถ่านหินของโปแลนด์  โปแลนด์เป็นผู้จัดการประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติในเดือนธันวาคม  แต่ล้าหลังอย่างยิ่งในการลดมลพิษคาร์บอนไดออกไซต์ โปแลนด์พึ่งพาถ่านหิน  93% ในการผลิตพลังงาน และในระดับโลกนั้น มลพิษคาร์บอนไดออกไซต์ 1 ใน 3  มาจากถ่านหิน

กรีนพีซเตือนว่า​ ​แผนการพลังงานขององค์การพลังงานระหว่างประ​เทศ​ (IEA’s
World Energy Outlook 2008)
​จะ​นำ​พา​โลกไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่​เป็น​อันตราย​
​เพราะ​อ้าง​ถึง​วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่​เพียงลมปาก​
​องค์การพลังงานระหว่างประ​เทศ​ (IEA)
​ได้​คาดการณ์​ถึง​การ​ใช้​เชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้นเกินกว่าที่​โลกที่​จะ​
แบกรับ​ได้​
​ขณะ​เดียว​กัน​ยัง​สนับสนุนเทคโนโลยีการดักจับ​และ​กักเก็บคาร์บอน​
​และ​พลังงานนิวเคลียร์อีก​ด้วย​

ลงมือทำ:

อ่านต่อ

ลงชื่อเรียกร้องการปฏิวัติพลังงาน