Greenpeace Thailand กรีนพีซ ประเทศไทย

ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกชีวิต

Posts tagged with โรงไฟฟ้าถ่านหิน

คดีโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ : ทางตันของยุคถ่านหิน

April10

หลังจากมีคำพิพากษาของศาลปกครอง และศาลสูงสุด ต่อคดีโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะแล้ว เมื่อ 6 เมษายนที่ผ่านมา ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และกลุ่มจับตาพลังงาน ได้จัดเวที Press Briefing ภายใต้หัวข้อ “สังคมไทยควรเรียนรู้อะไรจากกรณีแม่เมาะ” เพื่อรายงานสถานการณ์หลังคำตัดสินของศาล  และตระหนักถึงผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยมีนักวิชาการและชาวบ้านในอำเภอแม่เมาะเข้าร่วมพูดคุยในเวทีนี้ เพื่อเป็นบทเรียนให้กับทุก ๆ คนในสังคมไทยได้รับรู้ว่า ชาวแม่เมาะ ต้องสูญเสียอะไรไปบ้าง และเป็นบทเรียนอันสำคัญที่บอกเราว่าประเทศไทยไม่ควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มอีก   มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ล้มไม่เป็นท่า   จากมุมมองของนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุรชัย ตรงงาม จากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นว่า แม้ว่าคดีที่ชาวบ้านฟ้องร้องกฟผ.นี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเมื่อสิทธินี้มีความสำคัญแล้ว การประกอบกิจการใด ๆ ที่ละเมิดต่อสิทธิดังกล่าวก็ถือเป็นความผิด อย่างไรก็ดีตนเองมีคำถามเกี่ยวกับศักยภาพของมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระบวนการ EIA/EHIA  “ในปี พ.ศ.2538-2544 มีการกำหนดค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศใน 1 ชั่วโมง ของประชาชนทั่วประเทศกับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะไม่เท่ากัน หมายความว่าประชาชนในพื้นที่แม่เมาะแข็งแรงกว่าประชากรทั่วประเทศหรืออย่างไร? นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของรายงานผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) ยังมีปัญหาอยู่คือ หากรายงานฉบับนั้นไม่ผ่านการพิจารณา ผู้จัดทำก็สามารถนำกลับไปแก้ไขจนผ่านโดยที่ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไข” กรณีนี้แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระบวนการ EIA/EHIA ยังไม่ใช่หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิประชาชน […]

แผนพีดีพี ภาพสะท้อนของกำลังสำรองไฟฟ้าล้นเกิน และความไม่จำเป็นของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

March18

รู้หรือไม่ว่า หากประเทศไทยสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2578 (PDP 2015) เราจะมีไฟฟ้าล้นเกินการใช้งานในแต่ละปีมากถึง 1,800-15,000 เมกะวัตต์ อีกครั้งหนึ่งที่แผน PDP วางแผนผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ที่ผ่านมาการจัดทำแผน PDP ของประเทศมีข้อวิพากษ์จากภาควิชาการและภาคประชาชนเนื่องจากมีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงกว่าความเป็นจริง ผลคือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับแผนที่วางไว้ นำไปสู่การผลิตไฟฟ้าที่ล้นเกินการใช้งาน เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน นั่นหมายถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสุขภาพของคนในพื้นที่ขยายเพิ่มมากขึ้น ดังที่เกิดปัญหาในหลายกรณี ยิ่งไปกว่านั้นยังกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นในอนาคตตามการปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้า ผลกระทบจึงล้วนตกอยู่กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่อาจต้องใช้ไฟจากโรงไฟฟ้าที่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนอย่างไม่มีทางเลือก รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าที่ต้องสูญเสียวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนไป ทั้งที่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน และประเทศไทยมีศักยภาพอย่างเต็มที่ การผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศ ล้นเกินถึงปี พ.ศ.2573 ในการถกเถียงประเด็นกลไกอีไอเอ/อีเอชไอเอ กรณีถ่านหินกระบี่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คุณศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ได้วิเคราะห์ถึง “ความไม่จำเป็นของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และทางเลือกพลังงานยั่งยืน” ไว้ได้อย่างน่าสนใจ “กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศคาดว่าจะล้นเกินอย่างมากจนถึงปี พ.ศ. 2573 โดยที่ในแต่ละปีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจะล้นเกิน 1,800-15,000 เมกะวัตต์ ในแต่ละปี จากเกณฑ์มาตรฐานกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (ร้อยละ 15) ซึ่งหมายความว่าขณะนี้เรามีความมั่นคงทางพลังงานมากพออยู่แล้ว แต่แนวทางแผน PDP ยังคงยืนยันว่าต้องมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อเพิ่มความมั่นคง แม้จะไม่มีมติผูกพัน และมีปัญหาขัดแย้งหลายภาคส่วน การเลื่อนโครงการถ่านหิน 4 โครงการ […]

ใครคือจำเลยสิ่งแวดล้อมตัวจริง ?

November6

เมื่อ พูดถึง “จำเลยสิ่งแวดล้อม” เรานึกภาพออกว่าหมายรวมถึงการกระทำใดๆ ของคนที่มุ่งทำลายสิ่งแวดล้อม แต่วันนี้คำว่า “จำเลยสิ่งแวดล้อม” กำลังย้อนศรชี้ความผิดไปยังชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
โจทก์จึงกลับกลายเป็นกลุ่มทุนและบริษัทฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายชาวบ้านผู้
คัดค้านในฐานะจำเลยหลักล้านบาทหรือฟ้องให้ดำเนินคดีตามคดีอาญา

แถลงการณ์กรีนพีซต่อกรณีคำตัดสินนางจินตนา แก้วขาว

October13


“ผู้สนับสนุนถ่านหินคืออาชญากรสิ่งแวดล้อมตัวจริง”

11
ต.ค. 54 นางจินตนา แก้วขาว
ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกศาลตัดสินจำคุก 4 เดือน
จากการต่อสู้และแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน
จากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,400 เมกะวัตต์

ข้อสอบนักการเมือง

June22

ข้อที่ 1 ถ่านหินอร่อยกว่าปลา จริงหรือ? เพราะอะไร?

ข้อ   ก    จริง  เพราะว่าถ่านหินจะกรอบและมัน ยิ่งแทะยิ่งได้ผลประโยชน์

ข้อ   ข   ไม่จริง  ปลารสชาติดีกว่า กินปลามากจะได้ฉลาด รู้ทันนายทุน

ข้อ   ค    ยังไม่ตัดสินใจ  เมื่อได้เป็นรัฐบาลจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ลมแรง แรงต้านถ่านหิน

June9 วันนี้ความสุขของเด็กหัวไทรเกือบร้อยหมู่บ้านกว่าหมื่นครอบครัว
กำลังถูกพัดสู่ความเสี่ยงจากโครงการ“การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน”ในพื้นที่
ทั้งๆที่เสียงตะโกนคัดค้านของคนในพื้นที่ดังมาโดยตลอด หรือเสียงลมของกังหันลมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ดังน้อยกว่าเสียงเหรียญลงทุนหลายพันล้านบาทที่มากับทองคำสีดำ

ชาวหัวไทรประกาศ ไม่ลงคะแนนให้ส.ส.ถ่านหิน

June9วันเลือกที่จะมาถึงในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554นี้

ทางเครือข่ายภาคประชาชนในอำเภอหัวไทรขอแสดงจุดยืน โดยจะไม่ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคการเมืองใดๆ ที่มีนโยบายเป็นตัวการสนับสนุนแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลใต้ หรือเซาเทินร์ซีบอร์ด

รวยทางเลือก จนทางออก

March3

นายสมมติเป็นเจ้าหน้าที่ของการผลิตไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หน้าที่หลักของเขาคือการทำให้ชาวบ้านเข้าใจและยอมรับโครงการการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ให้ได้ งานแรกของเขาและทีมคือการลงปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้สมมติเดินไปเรื่อยๆ เพื่อสังเกตการเตรียมงานคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน เห็นลุงจริงกำลังเตรียมป้ายรณรงค์และบล็อกสกรีนเสื้อหยุดถ่านหิน การพูดคุยบนชายหาดของคนสองวัยจึงเริ่มต้นขึ้น

บล็อกเพื่อสู้โลกร้อน และเพื่อช่วยโลก

December5

เยาวชนยุคพลังงานสะอาด กรีนพีซ ประเทศไทย
ทำกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ ลำปาง
ในฐานะส่วนหนึ่งของ “วันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อน 2551”
(Global Day of Climate Action 2008) น้องที่เขียนบล็อกได้รางวัล Young
Writer Award อ่านบล๊อกของเธอได้ที่ http://www.greenpeace.or.th/blog

วันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อน 2551

December2

คลิกที่รูปด้านล่างเพื่อดูว่าประเทศไทยทำอะไร
(เราขอเรียนเชิญทุกท่านให้เข้าร่วม)
และโปรดติดตามเรื่องราวและรูปถ่ายการเดินทางในศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะัได้ที่บล็อคของกรีนพีซ – http://www.greenpeace.or.th/blog (จะเขียนขึ้นในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2551)