Archive for the ‘ณ ห้วงหนึ่งรำพึงหา’ Category

ณ ห้วงหนึ่งรำพึงหา (๒) : จิต – ใจ

Wednesday, November 11th, 2009

 

ณ ห้วงหนึ่งรำพึงหา : จิต – ใจ

 


 

 

 

 

ก่อนฟ้าแดงครึ้ม สีฟ้ายามเย็นนั้นเข้มคราม

 

ศีรษะข้าพเจ้าหนักอึ่ง ไม่ทราบว่าภายในบรรจุสิ่งใดหนักหนา

 

 

ริมระเบียง

 

(more…)