Archive for February, 2010

พ่อขา..หนูขอโอกาสได้ไหมคะ(จบ)

Friday, February 19th, 2010

 

 


 

 

เด็กน้อย

ความฝัน

รอบรู้

ใฝ่รู้และไขว่คว้า

สู้สู้

ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้

ความพยายามอยู่ที่ไหน

 

ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

 

ปราถนาดี

 

ทำให้ดีที่สุด

 

รักตนเอง

 

รักชื่อเสียง



รักวงศ์ตระกูล

 

  

หนูขอโอกาสค่ะพ่อ

  

อุปสรรค

พ่อขา..หนูขอโอกาสได้ไหมคะ(๓)

Thursday, February 18th, 2010

เด็กน้อย

ความฝัน

รอบรู้

ใฝ่รู้และไขว่คว้า

สู้สู้

ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้

ความพยายามอยู่ที่ไหน

 

ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

 

ปราถนาดี

 

ทำให้ดีที่สุด

 

รักตนเอง

 

รักชื่อเสียง



รักวงศ์ตระกูล

 

  

หนูขอโอกาสค่ะพ่อ

  

อุปสรรค

 

พ่อขา..หนูขอโอกาสได้ไหมคะ(๒)

Tuesday, February 16th, 2010



เด็กน้อย

ความฝัน

รอบรู้

ใฝ่รู้และไขว่คว้า

สู้สู้

ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้

 



ความพยายามอยู่ที่ไหน

 

ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

 

ปราถนาดี

 

ทำให้ดีที่สุด

 

รักตนเอง

 

รักชื่อเสียง



รักวงศ์ตระกูล

 

  

หนูขอโอกาสค่ะพ่อ

  

อุปสรรค

 

พ่อขา..หนูขอโอกาสได้ไหมคะ(๑)

Monday, February 15th, 2010

 



เด็กน้อย

ความฝัน

รอบรู้

ใฝ่รู้และไขว่คว้า

สู้สู้

ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้



ความพยายามอยู่ที่ไหน

 

ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

 

ปราถนาดี

 

ทำให้ดีที่สุด

 

รักตนเอง

 

รักชื่อเสียง



รักวงศ์ตระกูล

 

  

หนูขอโอกาสค่ะพ่อ

  

อุปสรรค

 

หนูชื่อระเบียบ นามสกุลวินัย

Thursday, February 4th, 2010

ระเบียบวินัยฝึกกันได้ไม่ยากสักนิด..

 

You Are Not Alone..Haiti

Thursday, February 4th, 2010

นับจากวันนั้นถึงวันนี้และวันต่อๆไป จะอยู่กันอย่างไร