Blog infinitepower

Slogan Blog

หลักสูตร"ค่ายอาสา" โรงเรียนนี้ไม่มีปิดเทอม

December18

Read the rest of this entry »

by posted under general | tagged under  |  No Comments »    

“จิตสำนึกใหม่ ในงานคุณภาพ”

October28

การสร้างจิตสำนึกใหม่ ในงานพัฒนาคุณภาพ นำเสนอแนวคิดวิธีการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในระดับรากฐานของวิธีคิดและจิตสำนึก เข้าใจความจริงของการพัฒนาคุณภาพอย่างลุ่มลึก

Read the rest of this entry »

สธ.เตรียมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลยุคใหม่ทั่วประเทศ

May12

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลยุคใหม่ทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการได้ มิ.ย.นี้ พร้อมมอบรางวัลโรงพยาบาลที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

Read the rest of this entry »

โรงพยาบาล คือ บ้าน อันอบอุ่น

May6

มีโอกาสได้เรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่สรพ. ส่งเสริมให้รพ.ได้มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เยียวยาผู้คนที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล

Read the rest of this entry »

โรงพยาบาลวิถีอิสลาม

April22

การประชุมทางวิชาการที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือสรพ. จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา หัวข้อ “โรงพยาบาลวิถีอิสลาม : แนวทางและรูปแบบ” โดยเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ตรงของนายแพทย์มาหะมะ เมาะมูลา จากโรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส

Read the rest of this entry »

สรพ.แนะทำบรรยากาศรพ.อบอุ่นเหมือนบ้านเพื่อการเยียวยาที่ยั่งยืน

April21

สถาบันรับรองคุณสภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ให้ความสำคัญการเยียวยา ด้วยการจัดการบริการสุขภาพ ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ อาทิเช่น ทางกายภาพ ทางสังคม ทางธรรมชาติ และรวมถึงสภาพภายในจิตใจ เพื่อผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา สามารถฟื้นฟูสภาพทางกาย และจิตใจได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

Read the rest of this entry »

สสส.เปิดตัว “บัตรเดียว เที่ยวยกครัว

April8

สสส.เปิดตัว “บัตรเดียว เที่ยวยกครัว ทัวร์พิพิธภัณฑ์รอบกรุง” รับวันสงกรานต์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความอบอุ่น

Read the rest of this entry »

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

March23

ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ที่ดำเนินการโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

Read the rest of this entry »

เดินตามฝันสู่ “ สุขแท้ด้วยปัญญา”

March23

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเตรียมความพร้อมโครงการ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2

Read the rest of this entry »

เพาะเมล็ดพันธุ์ปัญญา ผ่านละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

February27

การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการแสดงออก-แสวงหาตัวตน-พัฒนาศักยภาพของเด็กไทย สร้างนักการละครรุ่นใหม่ที่สามารถผลิตสื่อบันเทิงทางปัญญา

Read the rest of this entry »

« Older Entries