Blog infinitepower

Slogan Blog

โรงพยาบาล คือ บ้าน อันอบอุ่น

May6

มีโอกาสได้เรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่สรพ. ส่งเสริมให้รพ.ได้มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เยียวยาผู้คนที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล

.


สิ่งแวดล้อมที่ปรับปร