ข้อมูลท่องเที่ยว ต่างประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น เขมร พม่า

ข้อมูลท่องเที่ยว ต่างประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น เขมร พม่า

นครวัด

March15

นครวัด (เขมร: អង្គរវត្ត) เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ปราสาทนครวัดเป็น

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ฝรั่งต่างชาติต่างยอมรับในความสวยงาม

เป็นความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอม

และถือเป็นความยิ่งใหญ่จากความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งที่ตนนับถือ

ซึ่งได้แก่พระวิษณุและรูปเคารพองค์อื่นๆของศาสนาพราห์มฮินดู หยาดเหงื่อ

แรงงาน ที่ทุ่มเทลงบนหินสลักได้อย่างสวยงาม

เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถทำในสิ่งที่ไม่คาดฝัน พลังความเชื่อ

พลังความศรัทธานั้นยิ่งใหญ่ปานใด เราจะเห็นได้ว่า 5 ใน 7

ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกล้วนแต่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา

จะมีก็แต่เพียงปราสาทนครวัดและทัชมาฮาลเท่านั้นที่อยู่นอกประเทศทั้งสอง

ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง

และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติ

และเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศ

ตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร

.

ทัวร์เขมร นครวัด

นครวัด (เขมร: អង្គរវត្ត) เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ปราสาทนครวัดเป็น

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ฝรั่งต่างชาติต่างยอมรับในความสวยงาม

เป็นความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอม

และถือเป็นความยิ่งใหญ่จากความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งที่ตนนับถือ

ซึ่งได้แก่พระวิษณุและรูปเคารพองค์อื่นๆของศาสนาพราห์มฮินดู หยาดเหงื่อ

แรงงาน ที่ทุ่มเทลงบนหินสลักได้อย่างสวยงาม

เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถทำในสิ่งที่ไม่คาดฝัน พลังความเชื่อ

พลังความศรัทธานั้นยิ่งใหญ่ปานใด เราจะเห็นได้ว่า 5 ใน 7

ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกล้วนแต่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา

จะมีก็แต่เพียงปราสาทนครวัดและทัชมาฮาลเท่านั้นที่อยู่นอกประเทศทั้งสอง

ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง

และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติ

และเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศ

ตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร

นครวัด สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในรัชสมัย พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2

ซึ่งครองราชย์อยู่ในช่วง พ.ศ. 1650-1693 ซึ่งขณะนั้นศาสนาพราหมณ์

นิกายไวษณพนิกาย (นับถือ พระวิษณุเป็นใหญ่) กำลัง

รุ่งเรืองอยู่ในอาณาจักรขอมพระเจ้าสุริยวรมันที่

2และพระองค์มีพระประสงค์ที่จะยกพระฐานของกษัตริย์กัมพูชาให้เทียบเท่ากับ

เทพเจ้า จึงโปรดให้สร้างนครวัด เพื่อบูชาพระวิษณุ นอกจากนั้นแล้ว

ก็เพื่อให้เป็นที่ เก็บพระศพของพระองค์ เมื่อยามสิ้นพระชนม์แล้วด้วย

ดังนั้น นครวัด จึงแตกต่างกับปราสาทอื่นๆ ตรงที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก

ซึ่งเป็นทิศของผู้ตาย แทนทิศตะวันออก ตามธรรมเนียมของขอม

จะมีการตั้งพระนามใหม่ ถวายกับกษัตริย์ที่สิ้นพระชนม์แล้ว

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 นั้นมีพระนามหลังสิ้นพระชนม์ว่า “บรมวิษณุ” นครวัด

จึงมีอีกชื่อว่า “บรมวิษณุมหาปราสาท”

cr: http://cambodia.lookchangtour.com/นครวัด

Comments are closed.