กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

คมความคิด (แนวทางธุรกิจ): ผู้ประกอบการ

การริ่มต้นธุรกิจไม่ใช่จากการเบื่อและเครียดงานประจำ ถูกเจ้านายตำหนิหรือด่าว่า

 

การทำอาชีพส่วนตัว เป็นงานต้องรับผิดชอบในองค์กรทั้งหมด ไม่ใช่งานในหน้าที่ตำแหน่งลูกจ้างเท่านั้น

 

คนทำธุรกิจต้องมีนิสัยอดออม ประหยัด เก็บเงินได้มากพอในแต่ละเดือน มีวินัยและรับผิดชอบตนเองได้ดี

 

สิ่งสำคัญคือมีวุฒิภาวะ ไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผล ความคิดกว้างไกล สร้างสรรค์ และเป็นรูปธรรมจับต้องได้

 

เหนือสิ่งอื่นใดคือ มีความมุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อ มุ่งสู่ความสำเร็จ สอบถามและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

 

ไม่ตั้งคำถามง่ายๆ ว่าในสมัยนี้ทำอะไรถึงรวยแค่คำถามก็ผิดแล้ว แสดงถึงความไม่พร้อมในการทำธุรกิจ

 

สิ่งแรกต้องคำนึงถึงคือ เรามีความเชี่ยวชาญอะไรบ้าง? ชอบสิ่งใดเป็นพิเศษ? และสามารถปั้นขึ้นมาเป็นอาชีพได้หรือเปล่า? ลูกค้าและตลาดอยู่ที่ไหน? มีมากเพียงพอหรือไม่? และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (key to success) ที่เป็นตัวปั้มเงินให้เราคืออะไร? ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ก่อน

 

ถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญในสิ่งใด ต้องเริ่มจากสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับคนทั่วไป ผลิตสินค้าและบริการเพื่อแก้ไขปัญหานั้น

 

การแก้ไขปัญหาสำหรับคนทั่วไป บางครั้งเริ่มต้นจากความต้องการตอบสนองวิถีชีวิตตนเอง ไม่มีธุรกิจใดทำมาก่อนหรือมีน้อยรายที่ตอบสนองไม่เต็มที่

 

บางคนเริ่มต้นจากสิ่งที่ตนเองรักและมีความถนัด ผ่านการทดลองนับไม่ถ้วน เพื่อค้นหาสิ่งแปลกใหม่ โดนใจผู้บริโภค

 

การเริ่มต้นในสิ่งที่ถนัดและชอบ ก่อให้เกิดความมุ่งมั่น อยากเรียนรู้ และเกิดความสำเร็จทางธุรกิจได้ง่าย

 

ลูกหลานในครอบครัว เริ่มต้นจากภูมิปัญญาและความรู้จากบรรพบุรุษ แล้วมาต่อยอดให้เป็นธุรกิจผ่านการขายและบอกต่อในสังคมออนไลน์

 

ค้นหาสินค้าในหมวดที่มีความต้องการสูงในท้องตลาด มีความนิยมสูง ยังไม่มีผู้นำตลาดและไม่มีการสร้างแบรนด์ แล้วพัฒนาขึ้นเป็นสินค้ายอดนิยม มีแบรนด์ในใจลูกค้า

 

การต่อยอดคุณภาพสินค้าในท้องตลาด ให้ไปศึกษาสินค้าผู้นำสามอันดับแรก เทียบเคียงว่าใช้วัตถุดิบใดเป็นพิเศษ ใส่วัตถุดิบเหนือกว่าและพัฒนาเป็นสินค้าดีเลิศ ขณะที่ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำกว่า เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันในตลาด

 

การทำธุรกิจอาจเริ่มต้นจากงานอดิเรก การสะสม และเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ แล้วพัฒนาเป็นธุรกิจในอนาคต

 

การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในวัตถุดิบตนเอง หรือมีวัตถุดิบนั้นจำนวนมากในท้องถิ่น ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

 

การมองเห็นเทรนใหม่ ความต้องการและกำลังซื้อสูง เป็นโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

 

โอกาสทางธุรกิจอาจเป็นเรื่องง่ายๆ อาทิ อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหากับผู้คนในย่านนั้น ลูกค้ารายใหม่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก การเลิกกิจการที่เป็นย่านทำเลทองเนื่องจากไม่มีใครสืบทอดธุรกิจ

 

โอกาสทางธุรกิจและวิกฤตเป็นเรื่องเดียวกัน เหมือนอยู่เหรียญเดียวกัน แต่ตรงกันข้าม ถ้าแก้ไขปัญหาได้คือโอกาส หากแก้ไขไม่ได้คือวิกฤต

 

การแก้ไขปัญหาช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ธุรกิจจึงเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา

 

หากมีเวลาเพียงพอ ต้องหมั่นออกไปสำรวจสินค้าในท้องตลาด การออกแบบดีไซน์ร้านค้า อาจเกิดความคิดใหม่หรือไอเดียสร้างสรรค์มาทำธุรกิจ

 

การทำธุรกิจที่สนใจ ให้เริ่มศึกษาโดยการทำตัวเป็นลูกค้าก่อน สอบถามรายละเอียดรูปแบบการดำเนินงาน การผลิตสินค้า รูปแบบบริการ และโมเดลธุรกิจ

 

การพูดคุยและหมั่นสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเรียนรู้ธุรกิจ

 

เมื่อเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าเป้าหมายถึงความต้องการ รสนิยม ปัญหา และวิถีการใช้ชีวิต อาจค้นพบพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อมาทำธุรกิจในอนาคต

 

การตัดสินใจลาออกจากงานประจำ ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายมาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงชีพตนเอง ก่อนลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัว

 

การทำธุรกิจส่วนตัว เริ่มแรกอาจทำร่วมกับงานประจำ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสัปดาห์และวันหยุดทั่วไป เพื่อฝึกฝนและทักษะการทำธุรกิจ

 

เมื่อธุรกิจมีแนวโน้มเจริญเติบโต เรียนรู้ความต้องการลูกค้าและตลาดรอบด้าน การตัดสินใจทำธุรกิจโดยลาออกจากงานประจำ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

คนที่ถนัดเรื่องการขาย ให้เริ่มต้นจากการซื้อมาและขายไปในหมวดสินค้ามีความต้องการสูง บริเวณย่านทำเลลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 

การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องเลือกเว็บไซด์ยอดนิยมของโลก ศึกษาความต้องการสินค้าและตอบสนองลูกค้าบนเว็บไซด์นั้น

 

เว็บไซด์ยอดนิยมของประเทศใด ให้ศึกษาความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาของประเทศนั้น อาจค้นพบสินค้าเฉพาะในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

เถ้าแก่ผู้ลงทุน เมื่อค้นพบธุรกิจแล้ว ต้องตั้งคำถามง่ายๆ คือ ลูกค้ามีหรือไม่ จำนวนเพียงพอในการทำธุรกิจหรือไม่ และอยู่ที่ไหน

 

คำถามต่อไปคือ ทำธุรกิจอย่างไร ต้องมีหุ้นส่วนธุรกิจหรือไม่ และหาใครมาช่วยดำเนินธุรกิจ

 

การเลียนแบบทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ (Me too) ทำได้ง่ายในระยะเริ่มแรก หากรูปแบบและสินค้าไม่มีความแตกต่าง ในระยะยาวอาจมีปัญหาแข่งขันไม่ได้

 

การเลียนแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของบริษัทอื่นที่ประสบความสำเร็จก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้ และสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย แต่ต้องนำมาประยุกต์และดัดแปลงเข้ากับรูปแบบของเราเอง เพื่อสร้างความแตกต่างกับธุรกิจ

 

การทำธุรกิจเป็นเรื่องของไอเดียความคิด ไม่ใช่เรื่องเงินลงทุนในธุรกิจ

 

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ครับ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=688596

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.