กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

คมความคิด: แนวทางธุรกิจ (5)

ความไม่เฉลียวฉลาดและการให้ข้อมูลไม่เพียงพอ ย่อมทำให้สูญเสียเวลาไปมากมายในการวางแผนธุรกิจ

 

การวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าในเรื่องจำเป็น ช่วยให้เงินทองไม่ขัดสน

 

เงินทองวางกองอยู่หน้าบ้าน ขึ้นอยู่กับใครมีวิธีไปหยิบมาเป็นของตนเอง

 

คนมีวินัยตนเอง ไม่นำเงินในส่วนธุรกิจมาใช้จ่ายส่วนตัว ธุรกิจย่อมเติบโตได้

 

ความคิด จิตใจ และอารมณ์เป็นอย่างไร ผลลัพธ์ภายนอกเป็นอย่างนั้น อย่าคิดไปเปลี่ยนแปลงวัตถุที่เห็น ขอให้เปลี่ยนแปลงภายในเสียก่อนจึงเกิดผลดี

 

แนวทางการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องไม่หยุดนิ่งกับที่ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในธุรกิจตนเองตลอดเวลา

 

สร้าง สรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในธุรกิจตนเองผ่านในรูปของสินค้า บริการ การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาดโดยตรง ให้เข้าถึงจิตใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค

 

ศึกษา กลยุทธ์และวิธีการของคู่แข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่เกิดขึ้นจนประสบความสำเร็จ

 

การมี วินัยทางธุรกิจช่วยให้เถ้าแก่ควบคุมเกมส์การแข่งขันของตนเองได้ สร้างเงื่อนไขของสัญญา กฎเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจจนเจริญเติบโต

 

วินัย ทางธุรกิจต้องเป็นไปในลักษณะยุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนร่วมทุกคนคือ พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาและผู้ถือหุ้น การมีธรรมภิบาลก่อให้เกิดความเป็นมิตร ไม่สร้างศัตรูทางธุรกิจโดยไม่รู้ตัว ไม่เกิดกระแสต่อต้านขึ้นในสังคม ไม่ถูกประณามว่าร่ำรวยขึ้นมาเนื่องจากเอาเปรียบคนอื่น

 

การ มีวินัยทางธุรกิจที่ดีช่วยให้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นยังคงได้รับการสนับสนุนธุรกิจให้อยู่รอดต่อไป

 

เมื่อเริ่มแรกการทำธุรกิจ เถ้าแก่หรือผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการ ต้องมีการวิเคราะห์โครงการของธุรกิจ (Industrial structure)ใครเป็นรายใหญ่ในธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาดเท่าไหร่ มูลค่าโดยรวมเป็นเท่าไหร่

 

ลักษณะสินค้าและบริการที่เป็นผู้นำตลาดคืออะไร มีจุดเด่นและเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด กลยุทธ์ที่มัดใจลูกค้าของเขาคืออะไร ลูกค้าคือใคร มาจากไหนเขาสร้างโมเดลธุรกิจอย่างไร
 
ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer
/view.php?id=688596
 

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.