กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

พี่สอนน้อง: ตอนที่ 23 กรรม

กรรม

กรรมในพระพุทธศาสนา แปลว่าการกระทำที่มีด้วยเจตนาได้แก่ กายกรรม (กระทำทางกาย) วจีกรรม (กระทำทางวาจา) มโนกรรม (การกระทำทางใจ)

กรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กรรมดี (กุศลกรรม หรือ บุญกรรม) และ กรรมชั่ว (อกุศลกรรม หรือ บาปกรรม)

1.       กุศล กรรม (กรรมที่เป็นกุศล กรรมดี การกระทำที่ดี ส่งเสริมคุณภาพของชีวิตและจิตใจ) หมายถึงการกระทำที่เกิดกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะหรืออโมหะ

2.       อกุศลกรรม (กรรมที่เป็นอกุศล กรรมชั่ว การกระทำที่ไม่ดี ทำให้เสื่อมเสียคุณภาพของชีวิตและจิตใจ) หมายถึงการกระทำที่เกิดอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะหรือโมหะ(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี วันที่ 7 ธันวาคม2556)

 

นอกจากกรรมแบ่งโดยทั่วไป2 ประเภท แล้ว ยังจำแนกออกตามประเภทของกรรมคือ ตามเวลาการให้ผลของกรรม ตามหน้าที่ของกรรม ตามลำดับการให้ผลของกรรม และตามฐานที่ให้เกิดผลของกรรม ในที่นี้ไม่กล่าวถึง ไปหาอ่านได้ตามหนังสือธรรมะศาสนาพุทธทั่วไปในที่นี้ต้องการพูดถึงอกุศลกรรม หรือกรรมชั่วเท่านั้น

 

การ ดูความหมายของกรรมต้องเป็นไปตามเจตนานั่นคือ มีการกระทำเกิดขึ้นจริงจึงเกิดผลแห่งกรรมนั้นการกระทำเป็นชนิดจงใจหรือไม่ก็ ตาม ย่อมเกิดผลแห่งกรรมนั้น อาจทำให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าไม่จงใจถือว่าไม่เจตนา ไม่ถือว่าเป็นกรรมที่ต้องชดใช้ อาทิ อาชีพฆ่าสัตว์ในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ มีการกระทำเกิดขึ้นทุกวันบอกว่าเป็นหน้าที่ต้องทำ ไม่ได้จงใจทำร้ายชีวิตสัตว์ถือว่าไม่บาป เกิดเป็นโมหะคือความโง่เขลาว่าเป็นการกระทำไม่เจตนาถือว่าไม่ผิด เป็นความเข้าใจผิดมหันต์ บางครั้งสัตว์ดิ้นรนไม่ยอมด้วยความกลัวและเจ็บปวด จึงลงมือกระทำด้วยโทสะและทำรุนแรงจึงเข้าข่ายการทำอกุศลกรรม เป็นกรรมที่ทำมาก ทำจนเคยชิน (อาจิณกรรมหรือพหุลกรรม) การขับรถไปชนหรือทับคนและสัตว์เสียชีวิต แม้ว่าเป็นการหักหลบกะทันหันจากรถคันอื่นที่ขับประมาทพุ่งชน ถือเป็นกรรมสนับสนุน กรรมที่ช่วยสนับสนุนหรือซ้ำเติม (อุปัตถัมภกรรม) การเดินทางไปที่ใดจนเกิดความกลัวไปหมดว่าจะไปเหยียบสิ่งมีชีวิตเล็กๆเช่น มด แมลงสาบ ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ถือว่าเป็นการหวาดกลัวเกินเหตุ ถือว่าจิตไม่ปรกติ ขอเพียงเดินระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาท ไม่เดินชนอะไรซุ่มซ่ามบาดเจ็บ ลื่นหกล้ม หรือให้รถคันอื่นมาชนเอาได้ ถือว่าเพียงพอแล้ว ถ้าเดินไปเหยียบสัตว์เล็กๆ ก็ต้องแผ่เมตตา ขอไปสู่สุขคติ ไม่อาฆาตพยาบาทต่อกัน เป็นกรรมให้เลิกผล ไม่มีผลอีก (อโหสิกรรม)ลูกที่วางแผนสังหารบิดามารดาตนเอง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือว่าทำกรรมหนัก (อนันตริยกรรม เป็นกรรมชั่วของครุกรรม) ใครที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต พิการและทุพพลภาพอย่างกะทันหัน แสดงว่ากรรมหนักได้ตามมาทันในปัจจุบัน (ครุกรรม) คนร้ายที่ก่อคดีไปฆ่าผู้อื่นเสียชีวิต ภายหลังหลบหนีและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญเสียชีวิตเช่นกัน เป็นกรรมที่ทำเมื่อใกล้ตาย (อาสันนกรรม) เมื่อเสียชีวิตมีกรรมที่ป็นตัวชักนำไปเกิด หรือกรรมแต่งให้เกิด (ชนกกรรม)

 

กรรมอื่นใดที่ทำเอาไว้นอกเหนือจากครุกรรม อาจิณกรรม และอาสันนกรรม ให้ผลในชาติที่สามคือ กตัตตกรรมหรือกตัตตวาปนกรรมกรรม ที่ตอบสนองก่อนตามความหนักเบาคือครุกรรม อาจิณกรรม อาสันนกรรมและกตัตตกรรมหรือกตัตตวาปนกรรม ตามลำดับดังนั้นกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันคือในภพนี้ (ทิฎฐธรรมเวทนียกรรม)คือ ครุกรรมและอาจิณกรรมกรรมที่ให้ผลในภพที่ไปเกิดคือในภพหน้า (อุปปัชชเวทนียกรรม) คือ อาสันนกรรมและกรรมที่ให้ผลในภพต่อๆ ไป (อปราปริเวทนียกรรม) คือ กตัตตกรรมหรือกตัตตวาปนกรรม ตามความหนักเบาของการตอบสนองนั่นเอง ไม่ว่าเป็นอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมก็ตามที

 

เมื่อ เราทราบกรรมหนักจะให้ผลการตอบสนองเร็วกว่ากรรมเบา จึงต้องมีการทำบุญกุศลกรรมประเภทเดียวกันเพื่ออกุศลกรรมชนิดตรงข้ามไม่ตาม ทันในชาตินี้ เช่น ผู้ที่ฆ่าพ่อแม่ตนเอง เป็นอกุศลกรรมประเภทครุกรรม ต้องไปบวชเป็นพระภิกษุ นั่งสมาธิให้ได้ฌาณสมาบัติ 8 (รูป ฌาณ 4 และอรูปฌาณ 4) ซึ่งถือว่าเป็นกุศลกรรมประเภทครุกรรมชนิดเดียวกัน หรือสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพื่อไม่ให้กรรมหนักตามมาทันในชาตินี้ นักธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานฆ่าสัตว์ มีการเชือดสัตว์ตายและแปรรูปเนื้อสัตว์ออกจำหน่ายทุกวัน เป็นอกุศลกรรมประเภทอาจิณกรรม จึงต้องมีการทำบุญใหญ่ สร้างพระพุทธรูป บริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลและสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ตั้งทุนการศึกษาเด็กยากจน นำสิ่งของไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และสมทบทุนแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ต้องทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ เป็นการสร้างกุศลกรรมประเภทอาจิณกรรมชนิดเดียวกันไม่ให้ติดตามทันในชาติ ปัจจุบัน

 

ทารก แรกเกิดป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรม (กรรมเก่า) เช่น โรคดักแด้ การแพทย์สมัยใหม่ไม่อาจรักษาได้ มีชีวิตได้ไม่เกินสองปี (สิ่งแวดล้อมใหม่ที่จะไปสร้างกรรมใหม่คือกุศลกรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้) ถือว่าทำกรรมหนักเมื่อชาติที่แล้ว กรรมตามมาทันตั้งแต่เกิดเลย โอกาสแก้ตัวไม่มี แต่หากเกิดมาไม่ปัญญาอ่อน มีปัญญาและความจำดีเลิศ (กรรมเก่าดีมาก) อ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีแรกติดคณะแพทยศาสตร์ อีกคนหนึ่งมีปัญญาและความจำดีปานกลาง (กรรมเก่าดีปานกลาง) ต้องทุ่มเทความพยายามอ่านหนังสืออย่างหนัก (สิ่งแวดล้อมใหม่คือสร้างกุศลกรรมกับตนเอง) ทำให้สอบติดคณะแพทยศาสตร์ปีที่สองหรือสาม ดังนั้นถ้ามีชีวิตอยู่ขอให้มีความเพียรพยายามในการสร้างบุญกุศลสำหรับตนเอง อย่างน้อยให้ส่งผลถึงชาติปัจจุบันและเป็นเสบียงสำรองไปถึงชาติหน้า ไม่ทนทุกข์ทรมานกับกรรมเก่าที่ติดตัวมาแต่กำเนิด

 

ผู้ จัดการบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง นำเพื่อนรุ่นพี่มาเป็นที่ปรึกษาของบริษัท แต่ละคนเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ส่วนตนเองก็ได้ผลประโยชน์จากเพื่อนข้าราชการเหล่านั้น เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เขาทำเช่นนี้มานานร่วมสิบปี ต่อมาเวรกรรมตามทันถูกเจ้าของบริษัทไล่ออก ส่วนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถึงเวลาเกษียณอายุพอดี ไปเจราจากับเจ้าของบริษัทให้เป็นที่ปรึกษาต่อไปโดยบอกว่าตนเองไม่ได้เกี่ยว ข้องกับเพื่อนที่ถูกไล่ออกจากงาน บริษัทตกลงรับเป็นที่ปรึกษาเหมือนเดิม ผู้จัดการบริษัทที่ถูกไล่ออกถึงกับโกรธเพื่อนรุ่นพี่มาก คิดว่าโดนทรยศหักหลัง นี่แหละคือเวรกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัทเอาเพื่อนมาเป็นที่ปรึกษารับเงิน เดือนจึงถูกบริษัทไล่ออก ขณะเดียวกันก็แตกแยกและทะเลาะกับเพื่อนรุ่นพี่ที่เอาผลประโยชน์มานาน ความสนิทสนมเป็นเพื่อนกันมาสิบกว่าปีถึงคราวขาดสะบั้นลง แต่ไม่นานผู้จัดการคนนี้สามารถหางานทำได้ เป็นผู้อำนวยการของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งโดยการคัดเลือกสรรหา ทั้งที่อยู่ในวัยเกือบ 50 ปี แล้ว เนื่องจากผลบุญกุศลเป็นคนกตัญญูต่อบิดามารดาทำให้ได้งานทำอย่างรวดเร็ว นี่แหละคือการทำอกุศลกรรมและกุศลกรรมในคนหนึ่งนั่นเอง บุญที่ยิ่งใหญ่คือการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณสูงสุดของตนเอง

 ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=587235

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.