กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

พี่สอนน้อง: ตอนที่ 25 อาชีพของคนทั่วไป

อาชีพของคนทั่วไป

 

อาชีพของคนทั่วไป หมายถึงอาชีพสุจริตที่ทุกคนต้องทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพให้ดำรงชีวิตอยู่รอดปลอดภัย ใช้ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความชอบของตนเองประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป สร้างความสุขและความเจริญรุ่งเรืองกับตนเอง โดยไม่ได้เบียดบังใครจนเดือดร้อนและเป็นทุกข์แสนสาหัสอันเกิดจากการประกอบอาชีพตนเอง

 

การจำแนกอาชีพทั่วไป ตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความชอบของตนเอง อาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทดังนี้

 

1.            ประเภทวิชาการ

 

ส่วนใหญ่ได้ความรู้จากที่ร่ำเรียนมา หรือฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญงาน แต่ไม่ชอบงานด้านการตลาด การค้าขาย และพบปะสังสรรค์กับลูกค้า ชอบความมั่นคง อาทิ อาชีพข้าราชการ อาจารย์และครู พนักงานบริษัทฝ่ายวิชาการ พนักงานออฟฟิศ ผู้เชี่ยวชาญองค์กรในและต่างประเทศ พนักงานอยู่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้า ฝ่ายการอบรมและจัดสัมนา ฝ่ายผลิตสินค้าและบริการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า

 

2.            ประเภทการตลาด

 

กลุ่มนี้ชอบการค้าขาย พูดคุยเก่ง เข้าสังคมพบปะสังสรรค์กับลูกค้า เอาใจเก่ง การทำเป้าหมายยอดขายสินค้าในแต่ละเดือนหรือไตรมาสคือสิ่งท้าทาย ไม่นิยมอยู่ในออฟฟิศ ออกข้างนอกตลอด นานๆ ครั้งเข้าที่ทำงานเพื่อสรุปยอดตัวเลขการขาย การประชุมเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดถ้าเติบโตเป็นผู้บริหารจะเป็นผู้วางแผนและสร้างทีมงานการตลาด อาทิ นักการตลาด พนักงานขาย โบรกเกอร์ในตลาดหุ้น ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า พนักงานอยู่ในฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายสินค้าประจำในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า

 

3.            ประเภทเน้นวิชาการมากกว่าการตลาด

 

กลุ่มนี้ชื่นชอบวิชาการและความรู้มากกว่าการตลาด ต้องการอธิบายสินค้าในเชิงเเหตุผลมากกว่าโน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าอย่างเดียว เน้นคุณภาพสินค้าและการบริการหลังการขาย ส่วนใหญ่ไม่ใช่นักการตลาด เป็นพวกสนับสนุนและส่งเสริมการตลาด อาทิ นักวิชาการที่ต้องไปเยี่ยมเยียนลูกค้าประจำเพื่อสนับสนุนสินค้าใหม่ การแก้ไขปัญหากับลูกค้าในเชิงวิชาการเพื่อให้มียอดขายเพิ่มขึ้น พนักงานอยู่ในฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินค้า

 

4.            ประเภทเน้นการตลาดมากกว่าวิชาการ

 

กลุ่มนี้ชื่นชอบการตลาดมากกว่าวิชาการและความรู้ ต้องการโน้มน้าวผู้บริโภคมาเป็นลูกค้า ใช้สิ่งจูงใจมาชักจูงให้เกิดการซื้อขาย อาจมีการโยงหลักวิชาการเพื่อสนับสนุนการตลาดบ้างเป็นครั้งคราว อาทิ บอร์ดผู้บริหาร ผู้จัดการส่วนภูมิภาคจำหน่ายสินค้าและบริการ ผู้จัดการสร้างทีมการตลาด พนักงานอยู่ในฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ฝ่ายการตลาดเพื่อสังคม ฝ่ายสร้างแบรนด์และดูแลภาพลักษณ์ขององค์กร

 

5.            ประเภทผู้ประกอบการหรือเถ้าแก่

 

กลุ่มนี้มีความมั่นใจตนเองสูง มีความคิดสร้างสรรค์ รักความเป็นอิสระ ต้องการเป็นนายตนเอง ชอบการค้าขายและสิ่งท้ายทายในชีวิต อาทิ เจ้าของกิจการร้านค้า ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วน บริษัท เจ้าของธุรกิจคนเดียว นักลงทุนในตลาดหุ้น ทองคำ กองทุน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ฟรีแลนซ์ มักอยู่ในบอร์ดนักลงทุนของบริษัทในลักษณะถือหุ้นส่วน เป็นเจ้าของบริษัท กรรมการบริหาร (ถือหุ้นของบริษัท)

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=587235

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.