กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 21 การสร้างความมั่งคั่ง

การสร้างความมั่งคั่ง

 การสร้างความมั่งคั่งของเถ้าแก่มีวิธีการหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ มันสมอง การมองเห็นโอกาสเอื้ออำนวย และการงลงทุน ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ไม่ใช้เทคนิคซับซ้อน หลอกหลวง สร้างหลักฐานเท็จ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการฉ้อฉล ขาดจรรยาบรรณ คิดผูกขาดการตลาดไว้แต่เพียงผู้เดียว (Monopoly) หรือร่วมมือกับเจ้าตลาดไม่กี่ราย (Oligopoly) เพื่อผูกขาดธุรกิจเป็นตลาดเดียว

วิธีสร้างความร่ำรวย มีหลายประการ อาทิ การทำธุรกิจที่เชี่ยวชาญ การเข้าในตลาดหลักทรัพย์ การเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ การขยายและลงทุนในธุรกิจ การสัมปทาน ขึ้นอยู่กับความถนัดของเถ้าแก่แต่ละคน บางคนตลอดชีวิตใช้เพียงวิธีเดียว หลายวิธี หรือเครื่องมือทั้งหมดของการทำธุรกิจ ขอเพียงได้ผลกำไรงดงาม เถ้าแก่ประเภทหลังสุดต้องกระโดดเข้าไปทำทันที อาจเป็นเพราะมีหนี้สินจากการลงทุนมากมาย และต้องการทำตลาดแบบผูกขาด เพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจตนเอง มีความละโมบอยู่ในใจไม่สิ้นสุด มองทุกเรื่องเป็นธุรกิจทั้งหมด ขาดคุณธรรมและจิตสาธารณะส่วนรวม จึงไม่สมควรสนับสนุนเถ้าแก่ประเภทหวังผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป

การทำธุรกิจที่เชี่ยวชาญ เน้นความแตกต่าง มีคุณค่ากับลูกค้า ราคาถูกกว่าคู่แข่งขันในท้องตลาดทั่วไป เถ้าแก่รายใหญ่ระดับประเทศ ส่วนใหญ่ครอบครองปัจจัย 4 ของประเทศ (อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค) เถ้าแก่รายใหม่ไม่ควรไปทำแข่งขันด้วย เนื่องจากศักยภาพตนเอง ความพร้อม ทรัพยากร และเงินทุนสู้ไม่ได้ ยกเว้นทำในสิ่งที่แตกต่างมากๆ สร้างคุณค่ามากมายกับลูกค้า อาจเป็นตลาดบนสินค้าพรีเมี่ยม ราคาเหมาะสม หรือตลาดล่างสินค้าราคาถูก สินค้าคุณลักษณะดังกล่าว เถ้าแก่รายใหญ่ไม่ลงมาทำเอง เช่น เสื้อผ้าสำหรับหญิงสาวประเภททอม น้ำหอมสมุนไพรระดับสากล เป็นต้น ไม่ควรทำสินค้าประเภทคุณภาพและราคากลาง เนื่องจากคนชั้นกลางมีเงินเดือนสูงพอ ในการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีมาบริโภคและอุปโภคได้ สิ่งสำคัญคือเถ้าแก่ต้องมีใจรักในสิ่งที่ทำ เพื่ออดทนในการหมั่นศึกษา ทดลองทำจนเกิดความเชี่ยวชาญ มองเห็นโอกาสในการทำเป็นธุรกิจ และประสบความสำเร็จ เถ้าแก่บางรายอาจต่อยอดธุรกิจมาจากรุ่นปู่ย่าตายาย หรือรุ่นพ่อแม่ เคยฝึกฝนเรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก ช่วยเหลือการค้ามาโดยตลอด เมื่อสำเร็จการศึกษาเข้ามารับกิจการขยายธุรกิจเติบโตขึ้น หรือเป็นพนักงานบริษัทมาก่อน เรียนรู้ตลาดและกิจกรรมทุกแผนก มองเห็นว่าตนเองสามารถทำธุรกิจนั้นได้ มีความเชี่ยวชาญการผลิตและบริหารธุรกิจ ก็ลาออกมาทำเสียเอง เป็นเถ้าแก่เริ่มต้น เมื่อผลประกอบการดี จึงขยายธุรกิจเติบโตมีชื่อเสียง

การเข้าในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการเข้าในรูปแบบบริษัทมหาชน เพื่อระดมเงินในตลาดทุน โดยออกเป็นหุ้นไอพีโอ (IPO, Initial Public Offering) คือหุ้นจำนวนหนึ่งที่ถูกเสนอขายกับประชาชนทั่วไปในครั้งแรกก่อนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นหุ้นบริษัทใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดทุนนั่นเอง เถ้าแก่ทำธุรกิจเชี่ยวชาญมักมองเห็นว่าแนวโน้มตลาดมักไม่ค่อยดี คู่แข่งขันต่างประเทศมากมาย เงินทุนหนากว่า การขยายธุรกิจต้องใช้เงินลงทุนสูง อาจประสบปัญหาธุรกิจล้มเหลว จึงติดต่อบริษัทรายใหญ่เพื่อขายกิจการ มักเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน ทำการควบรวมกิจการ ในขณะที่ธุรกิจตนเองยังมีผลประกอบการดี บริษัทใหญ่มีข้อแม้ว่าต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ก่อน จึงเข้าซื้อควบรวมกิจการเกือบทั้งหมด ส่วนเถ้าแก่เดิมต้องบริหารกิจการต่อไปอีก 5 ปีในฐานะกรรมการบริษัท และถือหุ้นเพียงสิบเปอร์เซ็นต์ นั่นหมายถึงเถ้าแก่เดิมได้ขายกิจการให้กับบริษัทรายใหญ่ ลดตัวเองจากเจ้าของกิจการมาเป็นลูกจ้าง ถ้ามีผู้เข้ามาซื้อจำนวนหุ้นมาก ในราคาหุ้นแพงกว่าหุ้นเจ้าของเดิมหลายสิบเท่า (ราคาพาร์ เท่ากับทุนจดทะเบียน/จำนวนหุ้น หรือราคาที่เถ้าแก่ทำธุรกิจไปจดทะเบียนกับภาครัฐว่ามีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ แบ่งออกมากี่หุ้นๆ ละเท่าไหร่ ก่อนเข้าสู่ตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์) เถ้าแก่ผู้ทำธุรกิจเชี่ยวชาญย่อมร่ำรวยขึ้นนับสิบเท่า ส่วนบริษัทรายใหญ่ได้เงินทุนมากมายจากการเข้าตลาดทุนเช่นกัน ตราบใดผลประกอบการบริษัทมหาชนงดงาม หุ้นก็มีราคาพุ่งสูงขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ปีอาจขึ้นไปหลายเท่าตัว เมื่อเทียบกับราคาหุ้นหลังจากเข้าตลาดทรัพย์ในระยะแรก

การเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเถ้าแก่ผู้เชี่ยวชาญได้ขายกิจการเดิมไปแล้ว ได้นำเงินจำนวนมากไปซื้อที่ดินราคาแพง สถานที่ทำเลงดงาม เป็นแหล่งใจกลางเมืองทำธุรกิจ ความต้องการสูง และราคาที่ดินสูงขึ้นตลอดเวลาทุกปี ในขณะที่เถ้าแก่ทำหน้าที่เป็นลูกจ้างบริหารธุรกิจเดิมเป็นเวลาห้าปี ราคาที่ดินสูงขึ้นอีกนับเท่าตัว หลังจากผ่านเวลาไปห้าปี เถ้าแก่ผู้เชี่ยวชาญแบ่งขายที่ดินทำเลทองไปจำนวนหนึ่ง นำเงินจำนวนมหาศาลไปลงทุนในธุรกิจที่ตนเองเชี่ยวชาญและนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระดมเงินทุนมาขยายธุรกิจต่อไป สร้างความร่ำรวยมั่งคั่งหลายสิบเท่าตัว

การขยายและลงทุนในธุรกิจ เถ้าแก่ได้นำเงินมาลงทุนในธุรกิจที่เชี่ยวชาญ ขยายธุรกิจให้ครบวงจรไปจนถึงการผูกขาดตลาด ตั้งบริษัทในเครือขึ้นจำนวนมาก มีการบริหารความเสี่ยง บริหารการลงทุนและการเงิน การจัดการบัญชี การจัดการภาษี อัตราการแลกเปลี่ยน (ถ้าทำธุรกิจนำเข้าและส่งออก) และอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ เถ้าแก่ทำธุรกิจมาจนกระทั่งเติบโตขึ้นอีกหลายสิบเท่าตัว คู่แข่งขันมีทั้งระดับชาติและยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ มีการขยายธุรกิจโดยการเข้าไปซื้อกิจการคู่แข่งขันบางราย เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เถ้าแก่อาจระดมเงินทุนบางส่วนจากการเพิ่มจำนวนหุ้นขายในตลาดหลักทรัพย์ กู้เงินจากธนาคาร (เรียกนายแบงค์มาเจรจาเรื่องลดอัตราดอกเบี้ย) ปล่อยหุ้นกู้ระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไป โดยเถ้าแก่ต้องตัดสินใจกู้เงินจากแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสุด ระยะเวลายาวนานเพียงพอ ผลกำไรจากธุรกิจที่เข้าไปซื้อกิจการ ระยะเวลาคืนทุน และผลประกอบการบริษัทตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้การขยายลงทุนกระทบถูกธุรกิจตนเองให้ประสบปัญหาไปด้วย  

การสัมปทาน เถ้าแก่ที่ขยายและลงทุนในธุรกิจมากมายทั้งธุรกิจเชี่ยวชาญ อสังหาริมทรัพย์ การเงินธนาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ธุรกิจขายส่งและค้าปลีก ธุรกิจโทรคมนาคม ย่อมมีหนี้สินจำนวนมหาศาล ต้องการลดความเสี่ยงของการทำธุรกิจที่แบกหนี้จำนวนมาก เข้าไปร่วมประมูลจากโครงการสัมปทานภาครัฐ ผลกำไรมหาศาลอาจได้จากการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ต้องอาศัยเส้นสายกลไกภายในจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ กลายเป็นธุรกิจการเมือง เมื่อมีโครงการสัมปทานใหม่ๆ เถ้าแก่ประเภทนี้มักเข้าไปร่วมด้วยทุกครั้ง

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=588875

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.