กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

เถ้าแก่มืออาชีพ: แนวทางธุรกิจ (6)

ราคาเป็นส่วนผสมหนึ่งของการตลาดที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค หากประเมินว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีมูลค่า (Value) และก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ (Utility) เหมาะสมกับราคาหรือจำนวนเงินที่จ่ายไป เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

 

การเริ่มต้นทำธุรกิจจึงไม่ใช่มุ่งหวังการตั้งราคาสินค้าต่อชิ้น สูงสุด เพื่อให้ได้กำไรมากที่สุด แต่เป็นการค้นหาวิธีและออกแบบธุรกิจตั้งแต่การผลิตจนถึงมือผู้บริโภคให้ได้ ราคาคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกันในท้องตลาด

 

ราคาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในกรณีที่สินค้าและบริการมีความทัดเทียมกัน (แบรนด์มีชื่อเสียงเหมือนกัน) การทำโปรโมชั่นจูงใจลูกค้า อาจใช้เป็นปัจจัยรองในการตัดสินความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้นในระยะยาว การบริหารต้นทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยไม่ไปลดทอนคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนทางธุรกิจ

 

สินค้าราคาไม่แพง แต่หากค่าบริการซ่อมบำรุงสูงกว่าคู่แข่งขันมาก ผู้บริโภคอาจตัดสินใจไม่ซื้อสินค้านั้นได้ สินค้าและบริการจึงต้องสมเหตุผล คุณภาพถูกใจผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่งขัน

 

การทำธุรกิจเริ่มต้น ต้องทราบว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหน ใช้ชีวิตเป็นอย่างไร (Life style) ช่วงอายุกี่ปีเดินผ่านสถานที่ใดเป็นประจำ รายได้และฐานะทางการเงินเท่าไหร่ รสนิยมชมชอบอะไรเป็นพิเศษ ตัดสินใจใช้จ่ายด้วยเหตุผลใด

 

การสร้างคุณค่ากับลูกค้า (Customer value) และเกิดความพึงพอใจ (Customer satisfaction) อาทิ ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย ความสวยงาม ความบันเทิง คุณค่าทางจิตใจ การช่วยให้พ้นทุกข์ ความมีเกียรติ์และศักดิ์ศรี เมื่อได้ใช้และครอบครองสินค้าชนิดนั้น

 

ในระยะยาวต้องก่อให้เกิดผลลัพธ์คือ ความสุขใจของลูกค้าในการมาซื้อสินค้าและบริการมาใช้สอยเพื่อมาซื้อซ้ำบ่อยๆ กลายเป็นลูกค้าประจำ ภักดีกับแบรนด์สินค้า และเป็นหุ้นส่วนทางจิตใจหรือสาวกของผลิตภัณฑ์องค์กร

 

การทำธุรกิจให้อยู่รอดไม่ใช่เป็นผู้เก่งที่สุด แข็งแกร่งที่สุด และ/หรือร่ำรวยมากที่สุด หากแต่เป็นผู้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด

 

บริษัทยิ่งใหญ่ ระดับการบริหารซับซ้อน มีระดับชั้นสูง และการสื่อสารนโยบายให้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรใช้เวลานาน ทำให้การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทำได้ยากกว่าบริษัทขนาดเล็ก

 

บริษัทใหญ่ได้เปรียบทางด้านระบบการผลิตเน้นปริมาณ (Mass production) ผลิตได้จำนวนมากในราคาประหยัดจากขนาด (Economy of scale) คือยิ่งผลิตสินค้ามาก ราคาต้นทุนยิ่งถูกลง (ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำ) บริษัทเล็กจึงต้องหันไปผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche production) ในราคาสูงระดับพรีเมี่ยม (Premium price) ภายใต้ร่มเงาของสินค้าชนิดเดียวกันกับบริษัทใหญ่

 

ทำเลสถานที่ (Place) คือ การจัดหาหรือสรรหาสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึง กำไร ค่าใช้จ่ายพนักงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้า ความสะดวกในการติดต่อค้าขาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น

 

ร้านค้าปลีกหรือค้าส่ง มีลูกค้าเป้าหมายของสินค้าและบริการในย่านชุมชนมากพอในการประกอบธุรกิจ คู่แข่งขันน้อยราย ส่วนแบ่งการตลาดมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดรถ หากเป็นร้านอาหารใหญ่โตหรือมีการขนส่งสินค้าจำนวนมาก การจราจรต้องไม่ติดขัดจนเดินทางไม่สะดวก

 

ถ้าเป็นที่ตั้งโรงงานต้องใกล้แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน การคมนาคมสะดวก สินค้าจำหน่ายในประเทศต้องไม่ไกลจากศูนย์กระจายสินค้า เพื่อขนส่งมาสาขาร้านค้าปลีกในตัวเมือง หากเป็นธุรกิจส่งออกควรใกล้กับท่าเรือน้ำลึกหรือสนามบิน

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://writer.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=688596


No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.