กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

Archive for October, 2012

ดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059: ตอนที่ 11 แผนที่ดีเอ็นเอมนุษย์ (3)

Read the rest of this entry »

คมความคิด: ตอนที่ 27

Read the rest of this entry »

พี่สอนน้อง: ตอนที่ 7 อาชีพที่ควรหลีกเลี่ยง

Read the rest of this entry »

เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 8 การผสมผสาน 4 P (Product, Price, Place และ Promotion)

Read the rest of this entry »

โฮ้ง…ผู้เดียวดาย: ตอนที่ 11 น้ำท่วมใหญ่ (2)

Read the rest of this entry »