กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

Archive for November, 2012

พี่สอนน้อง: ตอนที่ 8 กิเลสแหลมคม

Read the rest of this entry »

คมความคิด : ตอนที่ 28

Read the rest of this entry »

เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 9 กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive strategy)

Read the rest of this entry »

โฮ้ง…ผู้เดียวดาย: ตอนที่ 11 น้ำ่วมใหญ่ (3)

Read the rest of this entry »