กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

Archive for July, 2014

เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 28 เรื่อง 4 C (Convergence marketing, Customer Value, Channels, Communication)

4 C (Convergence marketing, Customer Value, Channels, Communication)

การตลาดยุคใหม่ เริ่มมีแนวทางกลยุทธ์ออกมาเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันเสมอ ไม่มีใครต้องการเป็นผู้ตามในท้องตลาด ถ้าไม่ได้เป็นผู้นำยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในหมวดสินค้าชนิดนั้น ขอให้มียอดส่วนแบ่งการตลาดใกล้เคียงและเกาะกลุ่มกับผู้นำสินค้า หรือไม่ได้กำไรมากมาย แต่ขอให้ลูกค้ามาอุดหนุนจำนวนมาก แบรนด์อยู่ในใจของลูกคู่ตลอดไป เหนือกว่าคู่แข่งขันทั้งสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ กลยุทธ์ใหม่ได้ถูกนำออกมาใช้เพื่อกีดกันและเอาชนะการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา อาทิ พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการเป็นเลิศ การควบรวมสินค้าในเครือเข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบคุณค่าหรือผลประโยชน์สูงสุด สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายโดยตรงไปถึงผู้บริโภค เพิ่มอำนาจร้านค้าปลีกตนเองในการเจรจากับผู้จัดหาสินค้า เพิ่มช่องทางและทางเลือกให้ผู้ซื้อมีโอกาสเลือกจับจ่ายสินค้าได้สะดวก การส่งเสริมการตลาดที่โดนใจลูกค้า การสื่อสารการตลาดแบบมีประสิทธิภาพถึงกลุ่มลูกค้า โฆษณาสินค้าที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อทันที

กลยุทธ์ทุกอย่างสามารถปรับใช้ได้ กับธุรกิจใหม่ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับใครมองพฤติกรรมผู้บริโภคออก ส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์อย่างไรกับลูกค้า เห็นช่องว่างการตลาดหรือไม่ เคยมีพนักงานบริษัทรายหนึ่ง ชอบการทำขนมคุ๊กกี้และมีรสชาติเอร็ดอร่อย เขาไปสำรวจตลาดพบว่าขนมเค็กกี้มีหลายแบบตั้งแต่ราคาต่ำถึงสูง ถ้าราคาสูงเป็นยี่ห้อแบรนด์มีชื่อเสียง บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสวยงาม เก็บสินค้าไว้ได้นาน ส่วนขนมคุ๊กกี้ราคาต่ำเก็บรวมกันในขวดโหลดหรือภาชนะขนาดใหญ่ เวลาลูกค้าซื้อใช้วิธีหยิบใส่บรรจุถุง เขาทดลองทำขนมคุ๊กกี้ผลไม้ต่างๆ บรรจุใส่กล่องพลาสติกผูกโบว์ให้ดูสวยงาม มีคุณค่าในสายตาผู้บริโภคทั่วไป จำหน่ายในราคาถูกมากเกือบเท่าต้นทุน ราคาต่ำกว่าขนมคุ๊กกี้ทั่วไป ถือว่าเป็นการทำตัวอย่างสินค้าแจกในราคาเท่าทุนหรือกำไรเล็กน้อย(Cost leadership)เพื่อทดสอบความพึงพอใจและการตอบรับจากลูกค้า ปรากฎว่าขายดิบขายดี ขั้นตอนต่อไปคือการทดลองหาราคาที่เหมาะสมให้อยู่ได้ทั้งผู้ผลิต ลูกค้า และสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ ตลอดจนสร้างแบรนด์ในโอกาสต่อไปสิ่งสำคัญคือไม่เปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบอื่นที่ ไม่มีคุณภาพเพื่อลดต้นทุน มาตรฐานสินค้าคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณภาพวัตถุดิบและรสชาติเปลี่ยนแปลงไป ลูกค้าอาจไม่ซื้อได้ ใช้วิธีปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าแพ็กเกจ ขนาดแตกต่างกันเพื่อจำหน่ายหลายราคา ภายหลังได้ราคาเหมาะสมในการแข่งขันท้องตลาด

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีปัญหาเรื่องเงินทุน กระแสเงินสด ส่วนใหญ่เป็นลักษณะรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อ หรือเช่าหน้าร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าซื้อมาขายไป เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ น้ำท่วม หรือความขัดแย้งทางการเมือง ผู้บริโภคเกิดความกังวล ไม่ใช้จ่ายเงินโดยไม่จำเป็น หากภาวะวิกฤตดังกล่าวเกิดเนิ่นนานเป็นเวลาหลายเดือน ย่อมส่งผลให้ธุรกิจดำเนินการไม่ได้ ดังนั้นสิ่งจำเป็นสูงสุดคือ ต้องหาช่องทางการจัดจำหน่าย(Distribution channel)ใหม่ที่มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา มีแม่ค้ารายใหญ่คนหนึ่งรับซื้อปูมาให้พนักงานแกะและป้อนโรงงานผลิตภัณฑ์ปู แห่งหนึ่งในภาคใต้ ต่อมามีปัญหาไม่อาจป้อนโรงงานแห่งเดิมได้ จึงได้จัดทำแฟนเพจขึ้นบนเว็บไซด์สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook)จัดทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับแฟนเพจที่มาติดตามจนกระทั่งขึ้นเป็นสองแสนคน มีการสั่งซื้อปูสดขนส่งทางเครื่องบินไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของลูกค้า ภายหลังมีร้านค้าจำหน่ายเองถึงแปดสาขาในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล การสร้างกิจกรรมในแฟนเพจเป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าทั่วประเทศ

ธุรกิจขนาดใหญ่มีการเจริญเติบโต รุ่งเรืองถึงขีดสุด เป็นผู้นำส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่ง สอง หรือสามในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นบริษัทมหาชน อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เครือข่ายการจัดจำหน่ายมากมาย เป็นบริษัทข้ามชาติ ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ หรือไปลงทุนสาขาต่างๆ ทั่วโลก มีความได้เปรียบในการแข่งขันจากทรัพยากรของบริษัท อาทิ ผู้บริหารและผู้จัดการมีความรู้ความสามารถ (Talent people)ความน่าเชื่อในการลงทุนสูง มีการวางแผนและวัตถุประสงค์ชัดเจน มาตรการตัวชี้วัดทุกระดับ ตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตทุกปี ต้องการรักษาองค์กรอยู่รอดได้ เป็นการบริหารความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในธุรกิจ(Sustainable management) ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จในอนาคต เนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งขันมากมายทุกระดับมีบริษัทร้านขายกาแฟ หรูหรา พร้อมกับขนมนานาชนิด ขยายกิจการร้านกาแฟไปทั่วโลก พนักงานมีมากมายถึงสองแสนกว่าคน ปรัชญาการทำธุรกิจคือ ต้องการส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ดีๆ กับลูกค้า ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมสะอาด มีกิจกรรมนั่งคุยกับเพื่อน ทำการบ้าน อ่านหนังสือ ประชุมกลุ่มย่อย คล้ายกับดื่มกาแฟอยู่ในบ้านตนเอง การตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตสูงในแต่ละปี ทำให้ผู้จัดการร้านต้องหารายได้ทางอื่นเพิ่มเติม เช่น นำสินค้าชนิดอื่นมาจำหน่ายเพิ่มเติม แม้ว่ามีรายได้สูงขึ้นในระยะแรก แต่ต่อมายอดขายเริ่มตกลงหลายสิบเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากละทิ้งแนวทางปรัชญาการทำธุรกิจของตนเองที่ต้องการส่งมอบความไว้วาง ใจ ความภาคภูมิใจ ความรัก ความมีประสบการณ์ดีที่ถ่ายทอดสายสัมพันธ์จากพนักงานมาสู่ลูกค้า สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมซึ่งเป็นการทำธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ต่อมาเจ้าของกิจการได้กลับมาสู่ตำแหน่งผู้บริหารเช่นเดิม สามารถฟื้นฟูธุรกิจร้านขายกาแฟให้กลับมามีผลประกอบการเจริญเติบโต

กลยุทธ์อื่นที่นิยมใช้กันคือ 4 Cขึ้นอยู่กับข้อได้เปรียบหรือจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสการดำเนินงาน (Opportunities) ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางธุรกิจกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน สินค้าทดแทนที่อาจมีคุณภาพดีและราคาถูกกว่า สิ่งเหล่านี้สามารถนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ (Competitive advantage)ดังนี้

Cตัวแรก คือ Convergence marketing การรวมสินค้าในเครือบริษัทเข้าด้วยกัน เป็นประโยชน์ด้านการตลาด เพื่อผลประโยชน์ในการใช้สอย อำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน และเพิ่มความคุ้มค่ากับลูกค้า รู้สึกว่าสินค้าและการบริการไม่แพง หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในท้องตลาด มักเป็นสินค้ามีชื่อเสียง บริษัทรายใหญ่นำรวมกันเป็นแพ็กเกจ เสนอขายในราคาเดียว เช่น การนำสินค้าบริโภคและอุปโภคมารวมกันในกระเช้าของขวัญปีใหม่ จำหน่ายในราคาถูกกว่าแยกชิ้นสินค้า การสื่อสารที่ใช้ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing)เป็นการรวมข้อมูลต่างๆ ในรูปข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ เกมส์ออนไลน์ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือ สมาร์ททีวีสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและส่วนบุคคลของบริษัท ลูกค้าสามารถใช้สินค้าของบริษัทในการเก็บและแบ่งปันข้อมูลได้ทุกอุปกรณ์ ทุกสถานที่และทุกเวลา แอพพริเคชั่นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดาวน์โหลดลง ไปในไอโฟน สามารถไปปรากฏในไอแพคโดยไม่ต้องดาวน์โหลดซ้ำ หากมีชื่อผู้ใช้ (Username)และรหัสผ่าน (Password)เดียวกัน การจำหน่ายโดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำนวนครั้งการโทรศัพท์ และสมาร์ทโฟนเข้าด้วยกันโดยการจ่ายบริการรายเดือน การขายแพ็กเกจร่วมกับระบบวายฟาย (WiFi)เราเตอร์ (Router)และเคเบิ้ลทีวีในราคาถูกกว่า เป็นต้น

Cตัวที่สอง คือ Customer Value คุณค่าของลูกค้า ไม่เพียงทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจเท่านั้น แต่เกิดความคุ้มค่าในตัวสินค้าและบริการที่ได้รับ ไม่คิดว่าราคาแพงเกินไปคุณค่านั้นอาจเป็นความไว้วางใจ จากสินค้ามีความคงทน ไม่เสียค่าบำรุงรักษาบ่อยและแพง ขายต่อได้ราคาดี หรือเป็นคุณค่าประสบการณ์ที่ได้รับและประทับใจ จากการบริการเป็นเลิศ หรือเป็นความภาคภูมิใจรู้สึกถึงการเลื่อนสถานะ ศักด์ศรี และเกียรติยศ ทำให้ตนเองกลายเป็นบุคคลสำคัญ จากการครอบครองสินค้านั้น เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและกระบะของค่ายญี่ปุ่นได้รับความไว้วางใจทั่วโลก ยอดจำหน่ายสูงทุกปี หรือรถยนต์อีโคคาร์ ประหยัดน้ำมัน ราคาไม่แพง คันเล็ก มีความคล่องตัวสูงในเมือง ขายดีหลายแสนคันในประเทศไทย ร้านกาแฟหรูหราขยายสาขาไปทั่วโลก ได้ส่งมอบประสบการณ์และความรักผ่านตัวสินค้าและบริการ กระเป๋าถือและนาฬิกาแบรนด์เนมเป็นเครื่องประดับที่สร้างความภาคภูมิใจกับ เจ้าของในการออกงานสังคม เป็นจุดเด่นให้ผู้คนสนใจเป็นพิเศษ เป็นต้น
ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=588875

พี่สอนน้อง: ตอนที่ 28 การคัดเลือกคู่ครอง

การคัดเลือกคู่ครอง

การคัดเลือกคู่ครอง ส่วนใหญ่ต้องได้รับความเห็นชอบจากพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ สมัยก่อนจึงมีการหมั้นหมายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือเด็กเล็กในระหว่างเพื่อนสนิท เครือญาติห่างๆอาจมีผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกันและด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่ยกขึ้นมาอ้าง พ่อแม่เป็นผู้อาบน้ำร้อนมาก่อน มีประสบการณ์มากกว่าลูก ไม่อยากให้เจอคู่ครองไม่ดี ไม่เหมาะสมกัน เป็นภาระผูกพันให้เดือดร้อนและรับผิดชอบไม่มีที่สิ้นสุด ลูกที่ดีเชื่อฟังพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ แต่งงานไปกับคนที่ทางบ้านจัดหาและแนะนำให้ ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่เลี้ยงมาไม่มีโอกาสได้เรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการหย่าร้าง ทำมาหากินและอยู่ด้วยกันจนลูกหลานเต็มบ้านเมือง

ในยุคปัจจุบัน การคัดเลือกคู่ครองตั้งอยู่บนพื้นฐานความรัก ไม่ใช่การคลุมถุงชนที่ผู้ใหญ่สองฝ่ายเห็นชอบเหมือนยุคก่อน ถ้ามีก็อาจค่อนข้างน้อยหรือเป็นการแนะนำให้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรู้จักกัน ไปเรียนรู้นิสัยใจคอว่าไปด้วยกันได้เสียก่อน งานพิธีมงคลสมรสจึงเกิดขึ้น มักเกิดกับคู่บ่าวสาวเริ่มอายุมาก มีฐานะร่ำรวย พ่อแม่สองฝ่ายอาจเป็นนักธุรกิจเชื้อสายจีน นักการเมือง หรือชนชั้นสูง ไม่ต้องการให้ลูกหลานครองตัวเป็นโสด เป็นสาวทึนทึก ถูกวิพากวิจารณ์ในทางไม่ดีให้เสียชื่อวงศ์ตระกูล และมีความเป็นห่วงใยว่าเมื่อพ่อแม่ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ลูกจะได้มีคนดูแลตลอดไป เป็นสิ่งน่ายินดีและชื่นชมกับผู้พบเห็นเป็นสักขีพยานในงานพิธีวิวาห์ เหมาะสมกันทั้งชื่อเสียง เกียรติยศ วงศ์ตระกูล ฐานะ และผลประโยชน์ร่วมกัน มักประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและธุรกิจอย่างสูง คู่สมรสเป็นคนดี เชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่เป็นอย่างดี ไม่ใช่การคลุมถุงชนกันเสียทีเดียว ต่างฝ่ายต้องมีความเข้าใจและความรักต่อกันบ้าง ไม่เช่นนั้นคงปฏิเสธตั้งแต่เริ่มคบกัน ยุคปัจจุบันจึงมีความแตกต่างจากยุคสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา

นอกจากทัศนคติเรื่อง การจับคู่แบบคลุมถุงชนที่กลายเป็นการแนะนำรู้จักกัน ลองคบหาเรียนรู้จิตใจกันปัจจัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมาก วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศตะวันตก เกาหลี ญี่ปุ่น จีน เข้ามามากมาย มีการเลียนแบบทั้งทรงผม หน้าตา อาหารการกิน ติดตามดาราและนักร้องต่างประเทศ การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป การเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศที่ตนเองชื่นชอบ วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลงไป กระแสการเปลี่ยนแปลงมาจากโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยีอินเตอร์เน้ต ผู้คนติดต่อกันง่ายขึ้น เรื่องราวจากอีกขั้วโลกหนึ่งสามารถสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียได้ทันที หรือผ่านทีวีดิจิลตอลทางโทรศัพท์สมาทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มองเห็นภาพ การแสดงออก การใช้ชีวิตของประเทศเจริญกว่า ทำให้ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตคล้อยตามไปในสิ่งที่เน้นวัตถุนิยม บูชาเงินทอง เห็นแก่ตัว ขาดความรับผิดชอบเกิดทัศนคติเอาอย่างในสิ่งที่ฉาบฉวย อยากได้สิ่งของมาง่ายดายโดยไม่ต้องทำงานหนักไม่มีความอดทน นิยมชื่นชอบในสินค้าหรูหรา ราคาแพง ติดแบรนด์เนม หากฐานะทางบ้านไม่ดี นิยมเอาร่างกายเข้าแลกเพื่อนำปัจจัยไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยหรือเลียนแบบค่า นิยมที่ล่อแหลมต่อวัฒนธรรมไทย เช่น เปลี่ยนคู่นอน มีเพศสัมพันธ์คืนเดียวโดยไม่รู้จักกันมาก่อน มีแฟนหลายคน อยู่ด้วยกันก่อนแต่ง หลังจากมีลูกค่อยจัดงานมงคล เป็นต้น

ถึงแม้ว่าปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก การคัดเลือกคู่ครองต้องได้รับความเห็นชอบจากพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ การแอบไปลักลอบได้เสียกันหรืออยู่ร่วมกัน โดยปกปิดไม่ให้ใครทราบเรื่อง ถือว่าเป็นเรื่องเสียหาย ผิดทำนองคลองธรรม ส่วนใหญ่มักจบลงด้วยการทะเลาะวิวาท แยกทางกัน บางครั้งอาจทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลายคู่ที่ทำเช่นนี้มีความเชื่อว่า ถ้าอยู่ด้วยกันไม่รอดก็แยกทางกันทันที ไม่ต้องนัดไปหย่าขาดกันและแบ่งสินสมรสให้ยุ่งยาก เป็นวิธีสะดวกด้วยกันทั้งสองฝ่าย การเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ก่อให้เกิดความประมาทในชีวิต เป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์ความใคร่เหนือความรักและเหตุผลอื่นใดทั้งสิ้น ส่วนใหญ่ต้องออกจากการศึกษากลางคัน ต้องอยู่แบบหลบซ่อนตัว เกรงพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่พบเจอ ผู้หญิงหลายคนตั้งครรภ์ ถูกฝ่ายชายทอดทิ้ง ต้องเป็นภาระกับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีอาชีพและรายได้ บางรายคลอดลูกแล้วทิ้งตามโรงพยาบาลของรัฐ เป็นเรื่องน่าอเนจอนาถกับผู้พบเห็นทั่วไป การคัดเลือกคู่ครองดังกล่าวไม่ใช่เรื่องถูกต้อง ตัดสินใจบนพื้นฐานความโง่เขลา ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบและกิเลสใฝ่ต่ำครอบงำจิตใจ ผลเสียหายย่อมตามมาอย่างคาดไม่ถึง

การคัดเลือกคู่ครองจึงเริ่มต้นด้วยการเป็นแฟน มีความรักต่อกัน ทำความรู้จักกันมากขึ้น เรียนรู้นิสัยใจคอว่าสามารถร่วมชีวิตได้หรือไม่ แต่คงไม่ใช่มีเพศสัมพันธ์ต่อกันโดยอ้างว่ารักกัน ต้องยินยอมเป็นของกันและกัน เป็นเรื่องที่ฝ่ายชายยกเป็นข้ออ้างด้วยความเห็นแก่ตัว อีกทั้งเมื่อยินยอมเสียตัวไปแล้ว ย่อมเป็นที่ดูถูกและมองไม่เห็นคุณค่าของฝ่ายหญิง ผู้ชายต้องมองว่าเป็นคนใจง่าย สำส่อน ไม่รักษาความบริสุทธิ์ตนเองซึ่งเป็นที่ระบาดกันมากในหมู่ชายหญิงวัยรุ่น เป็นความเสื่อมโทรมของสังคม ไม่ใช่การคัดเลือกคู่ครอง เป็นความสนุกสนานที่อาจติดต่อโรคร้ายและเกิดผลเสียดังที่กล่าวมาข้างต้น

การคบกับใครเป็นแฟนต้องมีวิจารณญาณให้ถ่องแท้ หลายรายเห็นอีกฝ่ายหนึ่งหน้าตาดี ฐานะร่ำรวย หรือมีแนวโน้มเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ เห็นว่าสนใจตนเองก็รีบใช้วิธีการอ่อยเหยื่อ สมัครเป็นแฟนด้วย เวลาไปไหนให้พาไปกินเลี้ยงอย่างดี ซื้อเสื้อผ้าราคาแพง ตนเองไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว ใช้วิธีการหลอกล่อให้สูญเสียทรัพย์สิน เป็นพวกไม่มีความจริงใจ ไม่มีความรักให้ฝ่ายตรงข้าม เข้าข่ายพวกหลอกลวง ถ้าเป็นผู้ชายมักเจ้าชู้ หวังพิชิตพรหมจารย์ของฝ่ายหญิงหรือต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วย ส่วนผู้หญิงต้องการเงินทองอย่างเดียว ไม่มีความรักให้ต่อกัน ดังนั้นจึงควรหลีกหนีให้ห่างไกล ไม่สมควรใกล้ชิดด้วย เป็นคนไม่ดี ใกล้เคียงกับพวกสิบแปดมงกุฏ มีแต่เรื่องสูญเสียตัว ทรัพย์สินเงินทอง และเดือดร้อนตลอดเวลา

บางรายเพิ่งเลิกกับแฟน อยู่ในสภาพเศร้าโศกและทำใจไม่ได้ ต้องหาใครสักคนมาปลอบใจตนเอง รักษาแผลหัวใจ ถ้าบังเอิญต้องมาพบเจอกัน เขาหรือเธออาจไม่ได้มีความรักกับอีกฝ่ายหนึ่ง เพียงแต่ต้องการเวลาคลายความเสียใจ เป็นคนเชื่อถือไม่ได้หลังจากทำใจได้สักพักหนึ่งไม่นานก็ตีจากไป จึงต้องหมั่นสังเกตว่าคนที่คบด้วย มีอาการเศร้าซึม เหม่อลอยหรือไม่ ถ้าทราบความจริงว่าไม่ได้รักจริง ต้องเลิกคบกันไป เพราะคนที่เสียใจต่อไปคือตัวเรานั่นเอง หรือถ้าคิดว่าตนเองเป็นนักบุญ มีความเมตตาสูง ต้องการปลอบใจอีกฝ่ายหนึ่งลืมอดีตเสีย กลับมาเป็นคนมีชีวิตชีวาเหมือนเดิม ถือว่าเป็นการทำบุญกุศล หากต้องการให้เขาหรือเธอเห็นความดีมารักตนเอง คิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ เนื่องจากไม่มีพื้นฐานความรักมาก่อน

แฟนบางคู่ทำตนชนิดลับลมคมใน การมาคบหากันอาจเนื่องจากความเห็นชอบของผู้ใหญ่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีความรักจริง แต่อีกฝ่ายอาจไม่มีใจให้กันหรือเป็นคนเจ้าชู้ ชอบโกหกไปตามสถานการณ์ ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่พ่อแม่ตนเอง ปากกับใจไม่ตรงกัน เมื่อจับได้มักไม่ยอมรับ อ้างโน้นนี่เป็นประจำจนกว่าเห็นคาหนังคาเขา อย่างนี้ไม่ควรคัดเลือกมาเป็นคู่ครอง มีโอกาสนอกใจและเป็นชู้ ในที่สุดต้องหย่าขาดกัน อย่าให้ความรักมาทำให้ตนเองต้องตาบอดเลย

การคัดเลือกคู่ครองไม่ใช่เรื่องการลบล้างความผิด ผู้หญิงบางคนถูกขมขื่นโดยผู้ชายที่กำลังสนใจเธออยู่พอดี หรือแม้แต่การมีเพศสัมพันธ์กันของคู่รักที่อีกฝ่ายไม่ยินยอมพร้อมใจ เป็นการละเมิดทางเพศ พ่อแม่ฝ่ายชายอาจเสนอจัดพิธีมงคลสมรส แทนที่การถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย การทำเช่นนี้ไม่เป็นผลดีในระยะยาว เป็นการหลบเลี่ยงและปกปิดความผิดของผู้ชาย ส่วนผู้หญิงคล้ายตกบันไดพลอยโจน ต้องทนทุกข์ทรมานไปชั่วชีวิต ตลอดจนถูกใช้กำลังกดขี่ทางเพศและเอาเปรียบร่ำไป ชีวิตครอบครัวไม่เป็นสุข เพราะไม่ได้เกิดจากความรักต่อกัน แต่เป็นการได้มาด้วยวิธีการไม่ถูกต้อง มักเกิดกับวัยรุ่นที่ใช้กำลังข่มขื่นจิตใจและไม่มีความพร้อมในเรื่องแต่งงาน

เมื่อพบเจอใครสักคนต้องการเป็นคู่ครอง นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวข้างต้น มั่นใจเป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกันได้ตลอดไปจนชั่วชีวิต ต้องพิจารณาปัจจัย 4 ข้อดังต่อไปนี้

1.            มีศรัทธาเสมอกันหรือไม่ เป็นผู้มีความยึดมั่นเชื่อถือและเลื่อมใสคล้ายกันหรือไม่ อาทิ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต แต่คู่หมั้นหมายเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยม หรือเป็นคนชอบสันโดษ แต่อีกฝ่ายชอบเข้าสังคม เพื่อนฝูงมากมาย ถือว่ามีความศรัทธาไม่เสมอกัน

2.            มีความประพฤติเสมอกันหรือไม่ อาทิ เป็นคนรักเดียวใจเดียว แต่คู่หมั้นหมายเจ้าชู้ ชอบเที่ยวกลางคืน หรือเป็นคนรักษาศีล แต่อีกฝ่ายผิดศีลเป็นประจำ ถือว่ามีความประพฤติไม่เสมอกัน

3.            มีความเสียสละเสมอกันหรือไม่ อาทิ เป็นคนเห็นแก่ส่วนรวมและเมตตาสงสารผู้อื่น แต่คู่หมั้นเป็นคนเห็นแก่ตัว หรือมีฐานะร่ำรวย ไม่ให้เกียรติ์คน แต่อีกฝ่ายเป็นคนจนกว่า ไม่ชอบการดูถูกเหยียดหยาม ถือว่ามีความเสียสละไม่เสมอกัน

4.            มีปัญญาเสมอกันหรือไม่ อาทิ เป็นคนเฉลียวฉลาด ไหวพริบปฏิภาณดี แต่คู่หมั้นเป็นคนโง่เขลา หรือเป็นคนมีการศึกษาสูง แต่อีกฝ่ายหนึ่งจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือว่าไม่มีปัญญาเสมอกัน

ถ้า ท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=587235http://my.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=587235

พี่สอนน้อง: ตอนที่ 27 สติแตก

สติแตก

สติแปลว่าความระลึกได้ความนึกขึ้นได้ ความไม่เผลอฉุกคิดขึ้นได้ การคุมจิตไว้ในกิจ หมายถึงอาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่จะทำจะพูดได้ นึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้แล้วได้เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม ระงับยับยั้งใจได้ ไม่ให้เลินเล่อพลั้งเผลอป้องกันความเสียหายเบื้องต้นยับยั้งชั่งใจไม่บุ่มบ่ามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความไม่ประมาท

สติเป็นคุณธรรมที่เกิดเองไม่ได้ ต้อง ทำให้เกิดขึ้นด้วยการฝึกฝนรวบรวมจิตใจให้นิ่งแน่วด้วยวิธีต่างๆ เช่นการเจริญวิปัสสนาคือการฝึกตามมหาสติปัฏฐานสูตรทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาคือให้มีความรู้สึกตัวผ่านอายตนะทั้ง 6(หู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ)

สติ มีใช้ในอีกหลายความหมาย เช่น กำหนดรู้ ตระหนักรู้ ระลึกรู้สัมผัสรู้ รู้สึกตัว และอื่นๆที่ใช้ในความหมายการทำความกำหนดรู้สึกตัวในปัจจุบันต่อผัสสะใดๆที่ เกิดขึ้นมาเพื่อให้กำหนดรู้เฉพาะหน้าให้เท่าทันต่อสัมผัสตามความเป็นจริงต่อ สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้จิตเป็นอิสระต่อสิ่งที่มากระทบในฐานะเป็นเพื่อผู้เฝ้า รู้เฉยด้วยการเพิ่มการรับรู้ทางประสาทสัมผัสโดยลดการคิดนึกปรุงแต่งความ รู้สึกอื่นๆ

สติใช้เพื่อที่จะรู้เท่าทันในสังขาร 3

1.       รู้เท่าทันในการเคลื่อนไหว(กายสังขาร) ในอันที่จะการสร้างกรรมใดๆ นั่นคือศีล

2.       รู้เท่าทันในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิต(จิตสังขาร) จนจิตเป็นอิสระจากอารมณ์ นี่คือสมาธิ

3.       รู้เท่าทันความคิดทั้งหลาย(วจีสังขาร) ว่าความคิดเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่(โยนิโสมนสิการ) นี้คือปัญญา

(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี วันที่ 30 มีนาคม 2556)

สติแตก น่าจะหมายถึง การสูญเสียสติไปชั่วคราว ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจ จนต้องแสดงความโกรธอย่างเกรี้ยวกราด เผลอลืมตัวทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ เช่น หน้าบึ้งตึง สายตาอาฆาตแค้น พูดจาข่มขู่ ด่าว่า ยกมือชี้หน้า ตรงเข้าทำร้ายร่างกาย ชกต่อย ลอบทำร้าย ฟันแทง ยิงปืน เป็นต้น ส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายไม่สมดุล ทำงานมากกว่าปกติคือ หายใจถี่ หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อใบหน้าเครียดเกร็ง ฮอร์โมนบางอย่างหลั่งมากขึ้น เส้นเลือดตีบและแตกได้ถ้าสติแตกบ่อยๆ เป็นประจำ ทำให้เกิดความเครียดสูง กลายเป็นคนอมทุกข์ ไม่มีความสุข ส่งผลทางอารมณ์เป็นคนโกรธง่าย หายยาก เมื่อมีใครมาพูดกระตุ้นหรือปัจจัยอื่นมากระทบ จะรู้สึกระงับอารมณ์โกรธไม่อยู่ หุนหันพลันแล่น นานวันเข้าเป็นคนซึมเศร้า เป็นโรคจิตและโรคประสาท เป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาตนเองไม่ได้ มองโลกในแง่ร้าย มักเป็นผู้ที่แก่ก่อนวัย เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นราวเดียวกัน ส่วนใหญ่พึ่งพาสิ่งอื่นมาช่วยให้ตนเองคลายทุกข์ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นไม่ต้องมีเวลามาคิดคำนึงถึงเรื่องความทุกข์ อาทิ ชมภาพยนตร์เกือบทุกวัน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไปมาเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย อ่านหนังสือประวัติศาสตร์เรื่องที่ชอบไปประเทศนั้น กินอาหารอร่อยเป็นประจำ กินเหล้าย้อมใจ เที่ยวราตรีทุกวัน ขึ้นอยู่กับตนเองว่านิยมชมชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาอาการเครียดในจิตใจ และคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำเป็นประจำคือความสุขแท้จริง จึงต้องไปแสวงหาความสุขจากวัตถุ ด้านนอกจิตใจ ทำให้สูญเสียเงินทองมากมาย ไม่อาจเก็บออมทรัพย์สินได้ รวมถึงเกิดการทะเลาะวิวาท อาจได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต เสียค่ารักษาพยาบาล สูญเสียเวลาโดยไม่จำเป็น หรือครอบครัวเดือดร้อนจากการที่หัวหน้าครอบครัวถูกจำคุกติดตะราง ชีวิตไม่มีความสุข เนื่องจากอาการสติแตก ทำไปด้วยอารมณ์ของกิเลสทั้งปวง

ตัวอย่างอาการสติแตกที่เห็นชัดเจนคือ การขับรถบนท้องถนน บางครั้งอาจมีปัญหาจราจรติดขัด ขับรถเบียดกัน หรือขับรถเร็วมาก ปาดกันไปมาด้วยความเร่งรีบ อีกฝ่ายหนึ่งโกรธจัดจึงขับปาดหน้าบ้าง เมื่อถึงทางแยกติดไฟแดง ทั้งสองฝ่ายลงมาชกต่อยกัน นำอาวุธที่หาได้มาต่อสู้ทำร้ายกัน บางคนหัวแตก ถูกตีจนน่วม ถูกไล่ยิงแทงฟันเกิดอาการบาดเจ็บและเสียชีวิต บางครั้งพยายามขับเบียดกันด้วยความเร็วสูง รถเสียหลักลงข้างทาง ชนขอบปูน หรือพลิกคว่ำกลางถนน เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ เป็นเพราะความใจร้อน โกรธและโมโหง่าย ไม่รู้จักให้อภัย ยับยั้งจิตใจตนเองไม่โต้ตอบอย่างขาดสติ

อาการสติแตกต่อมาเกิดจากโมหะ เห็นเพศตรงข้ามรูปหล่อหรือสวยงาม มักทนไม่ได้ อยากเข้าไปมีเพศสัมพันธ์ด้วย ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นเรื่องความใจแตก สมัครใจ หรือเป็นชู้กับคนอื่น เป็นปัญหาครอบครัวรุนแรง หากเกิดกับผู้ชาย เป็นเรื่องของการข่มขื่น ความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน เรื่องราวมักใหญ่โตในสังคมทั่วไป เมื่อเป็นการข่มขื่นและฆ่าผู้หญิงโดยเฉพาะเด็ก ส่วนใหญ่เป็นการดื่มเหล้าหรือเสพยาบ้า โดยอ้างว่าทำไปเพราะเกิดอารมณ์จากการดื่มหรือเสพความจริงตนเองนั่นแหละเป็นผู้ก่อเหตุ สติแตกได้อย่างง่ายดายแค่เห็นรูปภาพนอกเท่านั้น แม้แต่หญิงชราก็ไม่ยกเว้น มีข่าวเป็นประจำ ช่างน่าสลดใจว่ากระทำได้อย่างไร มีจิตใจโหดเหี้ยม คล้ายสัตว์ป่าในร่างกายมนุษย์

อาการสติแตกจากความโลภมาก อยากได้สิ่งของคนอื่น เป็นสาเหตุให้มิจฉาชีพนำไปใช้หลอกลวงทรัพย์สินของผู้อื่น อาทิ ถูกรางวัลใหญ่ ต้องเสียภาษีเป็นหลักแสนบาทก่อน จึงจะได้รางวัลไป ถ้าโอนมาช้าอาจให้ผู้อื่นได้รับรางวัลแทน หรือหลอกให้หวาดกลัวว่าคนในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ ต้องโอนมาให้ด่วนเป็นค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลจึงสามารถรักษาช่วยชีวิตไว้ทันที อารามตกใจ ไม่ทันฉุกคิด ทำให้สูญเสียเงินทองมากมาย ส่วนใหญ่คนร้ายสุ่มโทรศัพท์ตามบ้านช่วงกลางวัน มีเฉพาะผู้สูงวัยเพียงคนเดียว ไม่มีลูกหลานอยู่บ้าน เนื่องจากเป็นเวลาปกติของการทำงาน

ผู้มีสติแตกได้ง่าย มักเป็นคนหงุดหงิด ใจร้อน บ่นจู้จี้จุกจิกในเรื่องราวต่างๆ ทนภาพที่เห็นหรือเสียงมากระทบถูกจิตใจไม่ได้ อ่อนไหวต่ออารมณ์และความรู้สึก ยิ่งเป็นเรื่องไม่พอใจ อาจระเบิดเป็นคำพูดด่าว่าทันที ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับผู้คนรอบตัว ผลเสียคือมีความเครียดและวิตกกังวลสูง ส่งผลให้เกิดโรคร้ายในภายหลังได้ ใบหน้าเหี่ยวย่นก่อนวัย ไม่มีรอยยิ้มให้ผู้อื่น กลายเป็นคนมองโลกในแง่ลบ ความอดทนต่ำ ไม่มีความสุขในชีวิต บั้นปลายชีวิตอาจป่วยเป็นโรคซึมโศร้า เมื่อป่วยเป็นโรคร้ายหรือโรคเรื้อรัง มักรู้สึกทุกข์ทรมานมากกว่าคนปกติทั่วไป แก้ไขปัญหาตนเองไม่ได้ และตัดสินใจด้วยการฆ่าตัวตาย

ผู้ที่รู้สึกว่าตนเองขาดสติสัมปชัญญะบ่อย ประการแรกต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจ ไม่ไปมองดูภาพและฟังเสียงที่รู้สึกทนไม่ได้ อีกทั้งไม่ไปปรุงแต่งความคิดจนฟุ้งซ่าน ในเรื่องราวไม่พอใจต่างๆ โดยนำมาพูดซ้ำให้คนอื่นฟัง เช่น การบริการไม่ดีของพนักงานร้านอาหาร การวิพากษ์วิจารณ์ข่าวอาชาญกรรมดุเดือด เป็นต้น ประการที่สองคือ มีสติอยู่กับตนเองตลอดเวลา หมั่นถือศีล สวดมนต์ และนั่งสมาธิภาวนา บอกกับตนเองไม่ให้กิเลสเข้าครอบงำง่ายเกินไป ขอให้มีพลังกายและใจในการระงับความรู้สึกไม่พอใจทั้งหลาย จนนำไปสู่อาการสติแตก ประการที่สาม ต้องหัดเป็นคนให้อภัยและเมตตาผู้อื่น ไม่หาเหตุผลอื่นมาล้มล้างสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจ มองโลกให้สวยงามขึ้น หาเหตุผลในแง่บวกมาหักล้างความไม่พอใจตนเอง เป็นการยกระดับจิตใจสูงขึ้น ไม่เกิดอาการฉุนเฉียวง่าย ประการที่สี่ ต้องเป็นคนอยู่กับตนเองได้ หมายถึงอยู่กับบ้านได้ ไม่ออกไปไหนทุกวัน มีงานอดิเรกในบ้านก็ทำไป หลายคนอยู่กับบ้านตนเองไม่ได้ รู้สึกเบื่อหน่าย ต้องคอยออกนอกบ้านเป็นประจำ บางครั้งไปที่ไหนก็ได้เพื่อไม่ต้องอยู่บ้าน ไปดูชมภาพยนตร์ ฟังเพลงคอนเสิร์ตเป็นประจำ หรือไปห้างสรรพสินค้าเพื่อทานข้าวในวันหยุดทุกครั้ง ถ้ามีวันหยุดยาวต่อเนื่องก็ถือโอกาสหยุดไปทั้งสัปดาห์เพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ในรูปแบบแสวงบุญก็มี ราวกับไปหายาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการเครียดและความทุกข์ในจิตใจ บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีความเครียดสูง มีแนวโน้วเกิดอาการสติแตกได้ง่ายและบ่อย
 

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=587235

คมความคิด (แนวทางธุรกิจ): ร้านอาหาร

ร้านอาหาร

 

ปัจจุบันธุรกิจร้าน อาหารมีมากมายจำนวนมาก ตั้งแต่รถเข็นข้างถนน รถท้ายกระบะ แผงลอยในตลาด ร้านตึกแถว อาคารพาณิชย์หลายห้องสวนอาหาร ไปจนถึงภายในห้างสรรพสินค้าใหญ่โต บางแห่งเข้าไปอยู่ในโรงแรม ลักษณะรูปแบบภัตตาคาร

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลวของการทำธุรกิจจึงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก ช่องทางการตลาด (Market channel) หรือทำเลสถานที่จึงขึ้นกับลูกค้าเป็นสำคัญ

 

รถเข็นส้มตำและไก่ ย่างหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้กับป้ายรถเมล์ มีวัตถุประสงค์คือจำหน่ายในลักษณะบรรจุใส่ถุงและห่อไปกินที่บ้าน ลูกค้าคือผู้มีรายได้ไม่สูง เป็นคนอีสาน หาเช้ากินค่ำ

 

ปัจจัยแห่งความ สำเร็จคือรสชาติ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และทำเลสถานที่ ถ้าไม่คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว ธุรกิจจำหน่ายส้มตำและไก่ย่างก็ล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ

 

รถ ท้ายกระบะก๋วยเตี๋ยวก็เช่นเดียวกัน ต้องมีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอกับจำนวนลูกค้า เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม นอกเหนือจากรสชาติ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และทำเลสถานที่

 

ร้าน แผงลอยข้าวราดแกงในตลาด ร้านข้าวมันไก่ตามตึกแถว ร้านราดหน้าอาคารพาณิชย์ ปัจจัยความสำเร็จคือ รสชาติ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำเลสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มีโต๊ะและเก้าอี้ สถานที่จอดรถเพียงพอกับจำนวนลูกค้า

 

สิ่ง เพิ่มเติมคืออาหารต้องสด สะอาด และใหม่เสมอ ไม่มีอาหารเหลือค้างในแต่ละวัน อาหารอาจเป็นพิษ ทำให้ลูกค้าป่วย อาเจียน และท้องเสีย ไม่มีแมลงวันตอม แมลงสาบคลานขึ้นมา และหนูวิ่งไปมาให้ลูกค้าเห็น

ยิ่ง มีซากบางส่วนของมด แมลง แมลงสาบอยู่ในอาหาร ลูกค้าจะไม่กลับมาอุดหนุนอีกเลย มีการบอกต่อให้คนรู้จักกันทราบถึงความไม่สะอาด แม้ว่าอาหารนั้นรสชาติเลิศเลอเท่าใดก็ตาม

 

ร้าน สวนอาหาร ร้านอาหารห้างสรรพสินค้าใหญ่โตภัตตาคารโรงแรม รูปแบบการทำธุรกิจซับซ้อนมากขึ้น มักเปิดหลายสาขาจนถึงหลายร้อยสาขา ชื่อเสียงของแบรนด์เป็นที่รู้จักดี มีกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก

ปัจจัย ที่เด่นขึ้นมาคือ วัตถุดิบอาหารต้องสด สะอาด และใหม่ตลอดเวลาหลังปรุงเสร็จ (อาหารที่ปรุงต้องทำขึ้นใหม่เสมอ) มีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร เหนือกว่าคู่แข่งขัน ตลอดจนถูกปากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 

อาหารเด่นคือมีเมนูทองอะไรบ้าง ราคาสมเหตุสมผล ไม่แพงเกินไป หากมีการเปลี่ยนแปลงเมนู ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่กระทบถูกความรู้สึกลูกค้า

 

รายการเมนูอาหารต้องออกแบบแคตตาล็อกสวยงาม มีรูปแบบและสีสันอาหารชัดเจนเหมือนจริง ดึงดูดอารมณ์และความรู้สึกลูกค้าให้อยากสั่งอาหารเพิ่มเติม

 

การ บริการต้องอบรมพนักงานเป็นอย่างดี รู้จักอาหารแต่ละชนิด ทราบว่าเมนูอาหารอะไรอร่อยลูกค้าชอบสั่งเมนูอะไรเป็นพิเศษ เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าได้สั่งอาหารถูกต้องตามความต้องการ พนักงานมีจำนวนเพียงพอกับลูกค้า

 

การ จัดวางเรียงโต๊ะและเก้าอี้ไม่เบียดเสียดมากไปจนลูกค้ารู้สึกอึดอัด เก้าอี้นั่งพิงสบายในการรับประทานอาหาร มีทางเดินผ่านเข้าออกระหว่างโต๊ะและเก้าอี้ไม่แคบเกินไป นอกจากนี้บริเวณทางเดินเข้าไปในร้านอาหารต้องสะดวกกว้างขวาง ไม่คับแคบหรือมีสิ่งขวางกั้น อาจทำให้ลูกค้าวัยชราสะดุดหกล้ม

 

ห้อง น้ำและห้องส้วมต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น แบ่งออกเป็นชายหญิงคนละฝั่งของทางเดินซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดสลัว มีพนักงานคอยทำความสะอาด ทักทาย เชื้อเชิญ และอำนวยความสะดวกกับลูกค้า ไม่ควรนำห้องน้ำไปตั้งอยู่ด้านหน้าของร้าน หรือใกล้กับบริเวณรับประทานอาหาร

 

การตบแต่งร้านค้าเข้ากับเมนูอาหารของกลุ่มลูกค้า เช่น บางร้านเจ้าของชอบสไตล์แต่งร้านให้มืดสลัว แต่อาหารเป็นเมนูแบบสว่าง ไม่เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสว่าง มองเห็นได้ชัดเจน

 

บริเวณ ร้านค้าต้องสะอาด ไม่มีหนูและแมลงสาบให้ลูกค้าเห็น สถานที่จอดรถกว้างขวาง เพียงพอ มีความสะดวกสบาย ระยะทางไม่ห่างไกล และเดินเข้าสู่ร้านอาหารได้โดยตรง

 

ทำเลสถานที่เป็นสิ่งสำคัญ (Market channel) ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาง ควรเข้าไปในห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียง หากแบรนด์ไม่มีใครรู้จัก ต้องออกมาสร้างความจงรักภักดีของสินค้าและบริการ ในบริเวณย่านลูกค้าเป้าหมาย

 

ถ้า เป็นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางระดับสูงจนถึงรายได้มาก ต้องเลือกเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรูหราและโรงแรมระดับห้าดาว หลังจากผู้บริโภคทั่วไปจดจำแบรนด์ได้และมีกลุ่มลูกค้ามากเพียงพอ

 

เปิด โอกาสให้ลูกค้าแนะนำการบริการของร้านอาหาร เช่น เขียนใส่กระดาษแบบฟอร์มเล็ก หย่อนลงในกล่องหน้าร้าน เพื่อจับสลากชิงโชคทุกสัปดาห์และทุกเดือน เป็นกิจกรรมโปรโมชั่นลูกค้าที่เสนอแนะกับร้านค้า

 

สิ่ง แวดล้อมภายนอกร้านอาหาร ต้องไม่เป็นแหล่งมลภาวะทางธรรมชาติและสิ่งสกปรก (เช่น กองขยะ ถนนขรุขระ เป็นหลุมบ่อหรือน้ำท่วมขัง พื้นที่สูงและน้ำไม่ท่วม ไฟไหม้ทุ่งหญ้า ร้านอู่ซ่อมรถยนต์ แหล่งชุมชนแออัด แหล่งสลัม) มีความปลอดภัยในการเดินทาง ไม่มีคดีอาชญากรรมในย่านใกล้เคียงเป็นประจำ

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=688596

 

เถ้าแก่มืออาชีพ: แนวทางธุรกิจ (6)

ราคาเป็นส่วนผสมหนึ่งของการตลาดที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค หากประเมินว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีมูลค่า (Value) และก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ (Utility) เหมาะสมกับราคาหรือจำนวนเงินที่จ่ายไป เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

 

การเริ่มต้นทำธุรกิจจึงไม่ใช่มุ่งหวังการตั้งราคาสินค้าต่อชิ้น สูงสุด เพื่อให้ได้กำไรมากที่สุด แต่เป็นการค้นหาวิธีและออกแบบธุรกิจตั้งแต่การผลิตจนถึงมือผู้บริโภคให้ได้ ราคาคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกันในท้องตลาด

 

ราคาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในกรณีที่สินค้าและบริการมีความทัดเทียมกัน (แบรนด์มีชื่อเสียงเหมือนกัน) การทำโปรโมชั่นจูงใจลูกค้า อาจใช้เป็นปัจจัยรองในการตัดสินความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้นในระยะยาว การบริหารต้นทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยไม่ไปลดทอนคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนทางธุรกิจ

 

สินค้าราคาไม่แพง แต่หากค่าบริการซ่อมบำรุงสูงกว่าคู่แข่งขันมาก ผู้บริโภคอาจตัดสินใจไม่ซื้อสินค้านั้นได้ สินค้าและบริการจึงต้องสมเหตุผล คุณภาพถูกใจผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่งขัน

 

การทำธุรกิจเริ่มต้น ต้องทราบว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหน ใช้ชีวิตเป็นอย่างไร (Life style) ช่วงอายุกี่ปีเดินผ่านสถานที่ใดเป็นประจำ รายได้และฐานะทางการเงินเท่าไหร่ รสนิยมชมชอบอะไรเป็นพิเศษ ตัดสินใจใช้จ่ายด้วยเหตุผลใด

 

การสร้างคุณค่ากับลูกค้า (Customer value) และเกิดความพึงพอใจ (Customer satisfaction) อาทิ ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย ความสวยงาม ความบันเทิง คุณค่าทางจิตใจ การช่วยให้พ้นทุกข์ ความมีเกียรติ์และศักดิ์ศรี เมื่อได้ใช้และครอบครองสินค้าชนิดนั้น

 

ในระยะยาวต้องก่อให้เกิดผลลัพธ์คือ ความสุขใจของลูกค้าในการมาซื้อสินค้าและบริการมาใช้สอยเพื่อมาซื้อซ้ำบ่อยๆ กลายเป็นลูกค้าประจำ ภักดีกับแบรนด์สินค้า และเป็นหุ้นส่วนทางจิตใจหรือสาวกของผลิตภัณฑ์องค์กร

 

การทำธุรกิจให้อยู่รอดไม่ใช่เป็นผู้เก่งที่สุด แข็งแกร่งที่สุด และ/หรือร่ำรวยมากที่สุด หากแต่เป็นผู้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด

 

บริษัทยิ่งใหญ่ ระดับการบริหารซับซ้อน มีระดับชั้นสูง และการสื่อสารนโยบายให้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรใช้เวลานาน ทำให้การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทำได้ยากกว่าบริษัทขนาดเล็ก

 

บริษัทใหญ่ได้เปรียบทางด้านระบบการผลิตเน้นปริมาณ (Mass production) ผลิตได้จำนวนมากในราคาประหยัดจากขนาด (Economy of scale) คือยิ่งผลิตสินค้ามาก ราคาต้นทุนยิ่งถูกลง (ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำ) บริษัทเล็กจึงต้องหันไปผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche production) ในราคาสูงระดับพรีเมี่ยม (Premium price) ภายใต้ร่มเงาของสินค้าชนิดเดียวกันกับบริษัทใหญ่

 

ทำเลสถานที่ (Place) คือ การจัดหาหรือสรรหาสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึง กำไร ค่าใช้จ่ายพนักงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้า ความสะดวกในการติดต่อค้าขาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น

 

ร้านค้าปลีกหรือค้าส่ง มีลูกค้าเป้าหมายของสินค้าและบริการในย่านชุมชนมากพอในการประกอบธุรกิจ คู่แข่งขันน้อยราย ส่วนแบ่งการตลาดมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดรถ หากเป็นร้านอาหารใหญ่โตหรือมีการขนส่งสินค้าจำนวนมาก การจราจรต้องไม่ติดขัดจนเดินทางไม่สะดวก

 

ถ้าเป็นที่ตั้งโรงงานต้องใกล้แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน การคมนาคมสะดวก สินค้าจำหน่ายในประเทศต้องไม่ไกลจากศูนย์กระจายสินค้า เพื่อขนส่งมาสาขาร้านค้าปลีกในตัวเมือง หากเป็นธุรกิจส่งออกควรใกล้กับท่าเรือน้ำลึกหรือสนามบิน

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://writer.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=688596


คมความคิด: แนวทางธุรกิจ (5)

ความไม่เฉลียวฉลาดและการให้ข้อมูลไม่เพียงพอ ย่อมทำให้สูญเสียเวลาไปมากมายในการวางแผนธุรกิจ

 

การวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าในเรื่องจำเป็น ช่วยให้เงินทองไม่ขัดสน

 

เงินทองวางกองอยู่หน้าบ้าน ขึ้นอยู่กับใครมีวิธีไปหยิบมาเป็นของตนเอง

 

คนมีวินัยตนเอง ไม่นำเงินในส่วนธุรกิจมาใช้จ่ายส่วนตัว ธุรกิจย่อมเติบโตได้

 

ความคิด จิตใจ และอารมณ์เป็นอย่างไร ผลลัพธ์ภายนอกเป็นอย่างนั้น อย่าคิดไปเปลี่ยนแปลงวัตถุที่เห็น ขอให้เปลี่ยนแปลงภายในเสียก่อนจึงเกิดผลดี

 

แนวทางการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องไม่หยุดนิ่งกับที่ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในธุรกิจตนเองตลอดเวลา

 

สร้าง สรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในธุรกิจตนเองผ่านในรูปของสินค้า บริการ การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาดโดยตรง ให้เข้าถึงจิตใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค

 

ศึกษา กลยุทธ์และวิธีการของคู่แข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่เกิดขึ้นจนประสบความสำเร็จ

 

การมี วินัยทางธุรกิจช่วยให้เถ้าแก่ควบคุมเกมส์การแข่งขันของตนเองได้ สร้างเงื่อนไขของสัญญา กฎเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจจนเจริญเติบโต

 

วินัย ทางธุรกิจต้องเป็นไปในลักษณะยุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนร่วมทุกคนคือ พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาและผู้ถือหุ้น การมีธรรมภิบาลก่อให้เกิดความเป็นมิตร ไม่สร้างศัตรูทางธุรกิจโดยไม่รู้ตัว ไม่เกิดกระแสต่อต้านขึ้นในสังคม ไม่ถูกประณามว่าร่ำรวยขึ้นมาเนื่องจากเอาเปรียบคนอื่น

 

การ มีวินัยทางธุรกิจที่ดีช่วยให้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นยังคงได้รับการสนับสนุนธุรกิจให้อยู่รอดต่อไป

 

เมื่อเริ่มแรกการทำธุรกิจ เถ้าแก่หรือผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการ ต้องมีการวิเคราะห์โครงการของธุรกิจ (Industrial structure)ใครเป็นรายใหญ่ในธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาดเท่าไหร่ มูลค่าโดยรวมเป็นเท่าไหร่

 

ลักษณะสินค้าและบริการที่เป็นผู้นำตลาดคืออะไร มีจุดเด่นและเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด กลยุทธ์ที่มัดใจลูกค้าของเขาคืออะไร ลูกค้าคือใคร มาจากไหนเขาสร้างโมเดลธุรกิจอย่างไร
 
ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer
/view.php?id=688596