กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

ครอบครัวแข็งแกร่ง

สังคมทุกวันนี้ช่างแตกต่างและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์ และความเห็นแก่ตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน กลายเป็นความแตกแยกร้าวลึกซึ่งเป็นปรากฎการณ์ทั่วโลกในยุคต้นปีศตวรรษ 21 ผู้คนขาดศีลธรรมและคุณธรรมพูดจาบิดเบือนความจริง ให้ดูดีเชื่อถือได้ แต่เบื้องลึกของจิตใจขาดความจริงใจ ลับหลังประกอบกิจกรรมไม่ดี กลายเป็นสังคมแห่งการเอาตัวรอดคือคนฉลาด สอนให้คนเจ้าเล่ห์เพทุบาย ใช้คำพูดให้คนเชื่อถือมากกว่าการกระทำ สร้างภาพพจน์ให้เป็นคนดี ยกย่อง ชมเชย และให้รางวัลถ้วยคุณงามความดี แต่หารู้ไม่ว่าคนดีที่ยกย่องเป็นศิลปินของบริษัทใหญ่ฝากมาบ้าง กลายเป็นเรื่องการตลาดโฆษณาศิลปินในสังกัดตนเองบ้าง บางรายพอได้รางวัลมาก็ไปก่อเหตุและมีพฤติกรรมหลอกลวงโกงชาวบ้าน ต้นสังกัดต้องเลิกสนับสนุนการเป็นศิลปิน หน่วยงานที่แจกรางวัลต้องขอคืนถ้วยรางวัล กลายเป็นเรื่องโจษจันถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นในเรื่องความกตัญญูรู้คุณ ขาดความน่าเชื่อของหน่วยงานและรางวัลที่ได้รับไปโดยสิ้นเชิง พอย้อนกลับมาดูในระดับจังหวัดเรื่องแม่ดีเด่นแห่งปี ก็กลายเป็นคุณแม่ของหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหรืออำเภอในจังหวัดแห่งนั้น กลายเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบหมายกับพวกพ้องเดียวกัน เป็นสังคมอุปถัมภ์ค้ำจุน ชาวบ้านไม่มีเส้นสายได้แต่ทำตาปริบๆ ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนัก พวกท่านอยากโอ้อวดบารมีและโชว์เกียรติยศไม่มีใครว่า แต่หลายรายโดนแย่งที่ทำมาหากิน นายทุนทำลายสิ่งแวดล้อมจนเกิดมลภาวะรอบชุมชน เอารัดเอาเปรียบและกดราคาผลผลิตจนขาดทุน เป็นหนี้สินมากมาย คือความเดือดร้อนคับแค้นใจที่สะสมมานาน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ลำบากยากแค้น สินค้าเกษตรกรรมราคาตกต่ำจนน่าใจหาย และเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ เป็นชนวนเหตุนักการเมืองฝ่ายค้านโจมตีรัฐบาล เป็นความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จนลุกลามและข้อกล่าวหาต่างๆ นานา เป็นปัญหาการเมืองแบ่งข้าง ไม่มีทีท่าสิ้นสุดลง และนับวันจะกลายเป็นความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ทราบว่าสาเหตุแท้จริงของการขัดแย้งและวิวาทะกันคืออะไรจะหาทางออกกันได้อย่างไร ไม่มีการเจรจา ทุกฝ่ายมุ่งเอาชนะกันโดยใช้เหตุผลบังหน้าและใช้คำพูดโน้มน้าวประชาชนทั่วไปมาเข้ากับฝ่ายตนเอง เกิดความแตกแยกจนยากเยียวยา ในหลายประเทศเกิดความรุนแรงจนใช้อาวุธเข้าปราบปราม ห้ำหั่นต่อสู้กันด้วยกองกำลังทหาร และเกิดสงครามการเมือง

นอกจากประชาชนภาคต่างๆ ส่วนใหญ่ของประเทศจะแตกแยกตามคะแนนเสียงของพรรคการเมืองที่ตนเองนิยมชื่นชอบแล้ว กลุ่มเพื่อนเรียนมาด้วยกัน เพื่อนในหมู่บ้าน เพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อนในที่ทำงานเกิดความแตกแยกทางความคิด ขัดแย้งและทะเลาะวิวาทกัน เคยมีกรณีนักท่องเที่ยวคนไทย ไม่รู้จักกัน เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่เดียวกัน ถกเถียงกันเรื่องการเมืองสองขั้วที่แตกต่างกัน เมื่อเกิดอารมณ์โกรธถึงกับใช้กำลังชกต่อยกัน

ครอบครัวที่เป็น หน่วยเล็กสุดของสังคม ย่อมได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สมาชิกของครอบครัวเลือกแบ่งข้างเป็นฝักฝ่าย มีข้อถกเถียงกันทุกวัน ถ้าพ่อหรือแม่ พี่กับน้องไม่คุยกัน ทะเลาะวิวาทกัน แตกแยกและไม่อยู่ร่วมกัน อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าความอบอุ่นและความสุขที่เคยมีมาช้านานถึงคราวล่มสลาย ปัญหาไม่ว่าเริ่มต้นจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในเองก็ตาม อย่างน้อยต้องมีสมาชิกของครอบครัวหนึ่งคนที่มองเห็นถึงสาเหตุของปัญหาและ วิธีการแก้ไข มีปัญญารับมือกับปัญหาที่อาจพัฒนาเป็นวิกฤติของครอบครัว ความเครียดที่ถูกสะสมขึ้นทุกวันจนหลายครอบครัวมองไม่เห็นทาง ใช้อารมณ์ดุด่าว่ากล่าวกับสมาชิกในครอบครัว ไม่ได้ใช้ความอดทนและความรักที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา บางครั้งไล่สมาชิกของครอบครัวออกจากบ้านด้วยความโกรธ ไม่ส่งเสียเลี้ยงดู ผลักไสให้ไปเผชิญกับความยากลำบากยิ่งขึ้น ซ้ำร้ายไปเปรียบเทียบกับพี่ชายหรือน้องชายว่ารักดี ไม่เกเร พฤติกรรมไม่เป็นที่เสื่อมเสียกับวงศ์ตระกูล โดยลืมนึกไปว่าสมาชิกของครอบครัวจะดีหรือไม่ เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กทั้งสิ้น ครอบครัวที่แข็งแกร่งต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่รักลูกและตามใจจนเหลิง เลี้ยงไม่รู้จักโตเสียที เอาแต่ใจตนเอง ไม่มีความรับผิดชอบชั่วดี นึกถึงตนเองเป็นหลักและใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง บุคคลใกล้ชิดคือพ่อแม่และญาติพี่น้องตามมา หนักที่สุดคือไปก่อคดีอาชาญกรรม ปล้น ชิง วิ่งราว ทำร้ายและฆ่าผู้อื่น แม้กระทั่งย้อนกลับมาสังหารพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวก็เคยเป็นข่าวใหญ่โตมา แล้ว ถ้าเป็นผู้หญิงอาจกลายเป็นโสเภณีเด็ก เด็กเร่ร่อนขอทาน เข้ากลุ่มแก๊งมิจฉาชีพเป็นภาระสังคมต่อไป ส่วนความรักที่น้อยเกินไปก็เกิดเป็นโทษเช่นเดียวกัน เด็กขาดความอบอุ่น ไปคบเพื่อนไม่ดี ติดยาเสพติคและก่อคดีได้ ทั้งนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ตนเอง ถ้าบุคคลในครอบครัวมองไม่เห็นหนทางแก้ไขปัญหา ต้องปรึกษาผู้รู้ มีประสบการณ์ นักจิตวิทยา และศูนย์ช่วยเหลือที่อาจให้คำแนะนำสิ่งดีได้ ถ้าเกิดปัญหากับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเด็ก การแก้ไขจะง่ายกว่าในเด็กโต วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว และวัยกลางคนตามลำดับ ยิ่งอายุมากขึ้น การพูดจาทำความเข้าใจยิ่งลำบากยากขึ้น ต้องอาศัยความอดทน ใจเย็น วิธีการพูดจาโน้มน้าวจิตใจให้คล้อยตามจนบางครั้งผู้เข้าไปแก้ไขปัญหาเกิด ความเครียดเสียเอง (ต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเครียดขึ้นหรือมีวิธีคลายความเครียด) แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ปัญหาในครอบครัวบานปลายจนเกิดภาวะจิตใจเริ่มผิดปรกติ ร้องไห้เสียใจได้ง่าย หรือความเครียดสะสมทุกวันจนถึงสุดขีด กลายเป็นโรคประสาทซึมเศร้า และก่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมขึ้นได้

ครอบครัวแข็งแกร่ง หมายถึงสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งคนมีปัญญา มองเห็นถึงปัญหา รู้แจ้งแทงตลอด มีศักยภาพเพียงพอในการทำให้ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปรกติ ไม่เกิดการทะเลาะวิวาท มีความอบอุ่นขึ้นในครอบครัว ช่วยเหลือในเรื่องที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่เกิดเรื่องทุกข์ร้อนจนกลายเป็นปัญหาสะสมหรือรู้สึกว่าไม่มีความสุขในชีวิต ครอบครัวในที่นี้อาจเป็นครอบครัวเดิมของพ่อแม่ตนเองตั้งแต่วัยเด็ก หรือครอบครัวใหม่ที่ตนเองแยกเรือนออกไปบางครอบครัวพ่อแม่รักลูกมากเกินไป พร่ำบอกกับลูกเสมอ เวลามีปัญหาเล็กน้อยก็คิดมากเกินไป เกิดความวิตกกังวลและความเครียด นึกน้อยใจในโชคชะตา โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่อารมณ์เริ่มผันแปรได้ง่าย สมาชิกในครอบครัวต้องหมั่นสังเกต ไม่ใช้อารมณ์เกรี้ยวกราด ประชดประชัน หรือนำปัญหามาให้กับพ่อแม่วัยชราต้องกลุ้มใจ คิดมาก หลายรายเกิดความน้อยใจกับลูกหลาน แอบร้องไห้คนเดียว และไม่อยากมีชีวิตอยู่ สมาชิกในครอบครัวต้องพูดคุยด้วยการปลอบประโลม ใจเย็น ไม่บ่นว่า ใช้เหตุผลให้คลายทุกข์กังวล และช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ จากพี่น้องคนอื่นที่นำความทุกข์เดือดร้อนมาให้พ่อแม่ สมาชิกในครอบครัวแข็งแกร่งต้องมีปัญญาและความรู้ทางด้านจิตวิทยาบ้าง เนื่องจากปัจจัยภายในและสิ่งแวดล้อมเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อคนมีความเครียดสะสมมากจิตใจขุ่นมัว มองไม่เห็นถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข มักจบลงด้วยการใช้ความรุนแรงตามอารมณ์กิเลสความโกรธ

ถ้าท่านสนใจโปรดติตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://writer.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=587235

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.