กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

Archive for คมความคิด

คมความคิด (แนวทางธุรกิจ): ผู้ประกอบการ

การริ่มต้นธุรกิจไม่ใช่จากการเบื่อและเครียดงานประจำ ถูกเจ้านายตำหนิหรือด่าว่า

 

การทำอาชีพส่วนตัว เป็นงานต้องรับผิดชอบในองค์กรทั้งหมด ไม่ใช่งานในหน้าที่ตำแหน่งลูกจ้างเท่านั้น

 

คนทำธุรกิจต้องมีนิสัยอดออม ประหยัด เก็บเงินได้มากพอในแต่ละเดือน มีวินัยและรับผิดชอบตนเองได้ดี

 

สิ่งสำคัญคือมีวุฒิภาวะ ไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผล ความคิดกว้างไกล สร้างสรรค์ และเป็นรูปธรรมจับต้องได้

 

เหนือสิ่งอื่นใดคือ มีความมุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อ มุ่งสู่ความสำเร็จ สอบถามและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

 

ไม่ตั้งคำถามง่ายๆ ว่าในสมัยนี้ทำอะไรถึงรวยแค่คำถามก็ผิดแล้ว แสดงถึงความไม่พร้อมในการทำธุรกิจ

 

สิ่งแรกต้องคำนึงถึงคือ เรามีความเชี่ยวชาญอะไรบ้าง? ชอบสิ่งใดเป็นพิเศษ? และสามารถปั้นขึ้นมาเป็นอาชีพได้หรือเปล่า? ลูกค้าและตลาดอยู่ที่ไหน? มีมากเพียงพอหรือไม่? และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (key to success) ที่เป็นตัวปั้มเงินให้เราคืออะไร? ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ก่อน

 

ถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญในสิ่งใด ต้องเริ่มจากสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับคนทั่วไป ผลิตสินค้าและบริการเพื่อแก้ไขปัญหานั้น

 

การแก้ไขปัญหาสำหรับคนทั่วไป บางครั้งเริ่มต้นจากความต้องการตอบสนองวิถีชีวิตตนเอง ไม่มีธุรกิจใดทำมาก่อนหรือมีน้อยรายที่ตอบสนองไม่เต็มที่

 

บางคนเริ่มต้นจากสิ่งที่ตนเองรักและมีความถนัด ผ่านการทดลองนับไม่ถ้วน เพื่อค้นหาสิ่งแปลกใหม่ โดนใจผู้บริโภค

 

การเริ่มต้นในสิ่งที่ถนัดและชอบ ก่อให้เกิดความมุ่งมั่น อยากเรียนรู้ และเกิดความสำเร็จทางธุรกิจได้ง่าย

 

ลูกหลานในครอบครัว เริ่มต้นจากภูมิปัญญาและความรู้จากบรรพบุรุษ แล้วมาต่อยอดให้เป็นธุรกิจผ่านการขายและบอกต่อในสังคมออนไลน์

 

ค้นหาสินค้าในหมวดที่มีความต้องการสูงในท้องตลาด มีความนิยมสูง ยังไม่มีผู้นำตลาดและไม่มีการสร้างแบรนด์ แล้วพัฒนาขึ้นเป็นสินค้ายอดนิยม มีแบรนด์ในใจลูกค้า

 

การต่อยอดคุณภาพสินค้าในท้องตลาด ให้ไปศึกษาสินค้าผู้นำสามอันดับแรก เทียบเคียงว่าใช้วัตถุดิบใดเป็นพิเศษ ใส่วัตถุดิบเหนือกว่าและพัฒนาเป็นสินค้าดีเลิศ ขณะที่ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำกว่า เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันในตลาด

 

การทำธุรกิจอาจเริ่มต้นจากงานอดิเรก การสะสม และเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ แล้วพัฒนาเป็นธุรกิจในอนาคต

 

การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในวัตถุดิบตนเอง หรือมีวัตถุดิบนั้นจำนวนมากในท้องถิ่น ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

 

การมองเห็นเทรนใหม่ ความต้องการและกำลังซื้อสูง เป็นโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

 

โอกาสทางธุรกิจอาจเป็นเรื่องง่ายๆ อาทิ อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหากับผู้คนในย่านนั้น ลูกค้ารายใหม่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก การเลิกกิจการที่เป็นย่านทำเลทองเนื่องจากไม่มีใครสืบทอดธุรกิจ

 

โอกาสทางธุรกิจและวิกฤตเป็นเรื่องเดียวกัน เหมือนอยู่เหรียญเดียวกัน แต่ตรงกันข้าม ถ้าแก้ไขปัญหาได้คือโอกาส หากแก้ไขไม่ได้คือวิกฤต

 

การแก้ไขปัญหาช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ธุรกิจจึงเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา

 

หากมีเวลาเพียงพอ ต้องหมั่นออกไปสำรวจสินค้าในท้องตลาด การออกแบบดีไซน์ร้านค้า อาจเกิดความคิดใหม่หรือไอเดียสร้างสรรค์มาทำธุรกิจ

 

การทำธุรกิจที่สนใจ ให้เริ่มศึกษาโดยการทำตัวเป็นลูกค้าก่อน สอบถามรายละเอียดรูปแบบการดำเนินงาน การผลิตสินค้า รูปแบบบริการ และโมเดลธุรกิจ

 

การพูดคุยและหมั่นสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเรียนรู้ธุรกิจ

 

เมื่อเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าเป้าหมายถึงความต้องการ รสนิยม ปัญหา และวิถีการใช้ชีวิต อาจค้นพบพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อมาทำธุรกิจในอนาคต

 

การตัดสินใจลาออกจากงานประจำ ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายมาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงชีพตนเอง ก่อนลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัว

 

การทำธุรกิจส่วนตัว เริ่มแรกอาจทำร่วมกับงานประจำ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสัปดาห์และวันหยุดทั่วไป เพื่อฝึกฝนและทักษะการทำธุรกิจ

 

เมื่อธุรกิจมีแนวโน้มเจริญเติบโต เรียนรู้ความต้องการลูกค้าและตลาดรอบด้าน การตัดสินใจทำธุรกิจโดยลาออกจากงานประจำ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

คนที่ถนัดเรื่องการขาย ให้เริ่มต้นจากการซื้อมาและขายไปในหมวดสินค้ามีความต้องการสูง บริเวณย่านทำเลลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 

การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องเลือกเว็บไซด์ยอดนิยมของโลก ศึกษาความต้องการสินค้าและตอบสนองลูกค้าบนเว็บไซด์นั้น

 

เว็บไซด์ยอดนิยมของประเทศใด ให้ศึกษาความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาของประเทศนั้น อาจค้นพบสินค้าเฉพาะในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

เถ้าแก่ผู้ลงทุน เมื่อค้นพบธุรกิจแล้ว ต้องตั้งคำถามง่ายๆ คือ ลูกค้ามีหรือไม่ จำนวนเพียงพอในการทำธุรกิจหรือไม่ และอยู่ที่ไหน

 

คำถามต่อไปคือ ทำธุรกิจอย่างไร ต้องมีหุ้นส่วนธุรกิจหรือไม่ และหาใครมาช่วยดำเนินธุรกิจ

 

การเลียนแบบทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ (Me too) ทำได้ง่ายในระยะเริ่มแรก หากรูปแบบและสินค้าไม่มีความแตกต่าง ในระยะยาวอาจมีปัญหาแข่งขันไม่ได้

 

การเลียนแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของบริษัทอื่นที่ประสบความสำเร็จก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้ และสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย แต่ต้องนำมาประยุกต์และดัดแปลงเข้ากับรูปแบบของเราเอง เพื่อสร้างความแตกต่างกับธุรกิจ

 

การทำธุรกิจเป็นเรื่องของไอเดียความคิด ไม่ใช่เรื่องเงินลงทุนในธุรกิจ

 

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ครับ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=688596

คมความคิด (แนวทางธุรกิจ): ร้านอาหาร

ร้านอาหาร

 

ปัจจุบันธุรกิจร้าน อาหารมีมากมายจำนวนมาก ตั้งแต่รถเข็นข้างถนน รถท้ายกระบะ แผงลอยในตลาด ร้านตึกแถว อาคารพาณิชย์หลายห้องสวนอาหาร ไปจนถึงภายในห้างสรรพสินค้าใหญ่โต บางแห่งเข้าไปอยู่ในโรงแรม ลักษณะรูปแบบภัตตาคาร

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลวของการทำธุรกิจจึงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก ช่องทางการตลาด (Market channel) หรือทำเลสถานที่จึงขึ้นกับลูกค้าเป็นสำคัญ

 

รถเข็นส้มตำและไก่ ย่างหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้กับป้ายรถเมล์ มีวัตถุประสงค์คือจำหน่ายในลักษณะบรรจุใส่ถุงและห่อไปกินที่บ้าน ลูกค้าคือผู้มีรายได้ไม่สูง เป็นคนอีสาน หาเช้ากินค่ำ

 

ปัจจัยแห่งความ สำเร็จคือรสชาติ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และทำเลสถานที่ ถ้าไม่คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว ธุรกิจจำหน่ายส้มตำและไก่ย่างก็ล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ

 

รถ ท้ายกระบะก๋วยเตี๋ยวก็เช่นเดียวกัน ต้องมีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอกับจำนวนลูกค้า เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม นอกเหนือจากรสชาติ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และทำเลสถานที่

 

ร้าน แผงลอยข้าวราดแกงในตลาด ร้านข้าวมันไก่ตามตึกแถว ร้านราดหน้าอาคารพาณิชย์ ปัจจัยความสำเร็จคือ รสชาติ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำเลสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มีโต๊ะและเก้าอี้ สถานที่จอดรถเพียงพอกับจำนวนลูกค้า

 

สิ่ง เพิ่มเติมคืออาหารต้องสด สะอาด และใหม่เสมอ ไม่มีอาหารเหลือค้างในแต่ละวัน อาหารอาจเป็นพิษ ทำให้ลูกค้าป่วย อาเจียน และท้องเสีย ไม่มีแมลงวันตอม แมลงสาบคลานขึ้นมา และหนูวิ่งไปมาให้ลูกค้าเห็น

ยิ่ง มีซากบางส่วนของมด แมลง แมลงสาบอยู่ในอาหาร ลูกค้าจะไม่กลับมาอุดหนุนอีกเลย มีการบอกต่อให้คนรู้จักกันทราบถึงความไม่สะอาด แม้ว่าอาหารนั้นรสชาติเลิศเลอเท่าใดก็ตาม

 

ร้าน สวนอาหาร ร้านอาหารห้างสรรพสินค้าใหญ่โตภัตตาคารโรงแรม รูปแบบการทำธุรกิจซับซ้อนมากขึ้น มักเปิดหลายสาขาจนถึงหลายร้อยสาขา ชื่อเสียงของแบรนด์เป็นที่รู้จักดี มีกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก

ปัจจัย ที่เด่นขึ้นมาคือ วัตถุดิบอาหารต้องสด สะอาด และใหม่ตลอดเวลาหลังปรุงเสร็จ (อาหารที่ปรุงต้องทำขึ้นใหม่เสมอ) มีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร เหนือกว่าคู่แข่งขัน ตลอดจนถูกปากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 

อาหารเด่นคือมีเมนูทองอะไรบ้าง ราคาสมเหตุสมผล ไม่แพงเกินไป หากมีการเปลี่ยนแปลงเมนู ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่กระทบถูกความรู้สึกลูกค้า

 

รายการเมนูอาหารต้องออกแบบแคตตาล็อกสวยงาม มีรูปแบบและสีสันอาหารชัดเจนเหมือนจริง ดึงดูดอารมณ์และความรู้สึกลูกค้าให้อยากสั่งอาหารเพิ่มเติม

 

การ บริการต้องอบรมพนักงานเป็นอย่างดี รู้จักอาหารแต่ละชนิด ทราบว่าเมนูอาหารอะไรอร่อยลูกค้าชอบสั่งเมนูอะไรเป็นพิเศษ เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าได้สั่งอาหารถูกต้องตามความต้องการ พนักงานมีจำนวนเพียงพอกับลูกค้า

 

การ จัดวางเรียงโต๊ะและเก้าอี้ไม่เบียดเสียดมากไปจนลูกค้ารู้สึกอึดอัด เก้าอี้นั่งพิงสบายในการรับประทานอาหาร มีทางเดินผ่านเข้าออกระหว่างโต๊ะและเก้าอี้ไม่แคบเกินไป นอกจากนี้บริเวณทางเดินเข้าไปในร้านอาหารต้องสะดวกกว้างขวาง ไม่คับแคบหรือมีสิ่งขวางกั้น อาจทำให้ลูกค้าวัยชราสะดุดหกล้ม

 

ห้อง น้ำและห้องส้วมต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น แบ่งออกเป็นชายหญิงคนละฝั่งของทางเดินซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดสลัว มีพนักงานคอยทำความสะอาด ทักทาย เชื้อเชิญ และอำนวยความสะดวกกับลูกค้า ไม่ควรนำห้องน้ำไปตั้งอยู่ด้านหน้าของร้าน หรือใกล้กับบริเวณรับประทานอาหาร

 

การตบแต่งร้านค้าเข้ากับเมนูอาหารของกลุ่มลูกค้า เช่น บางร้านเจ้าของชอบสไตล์แต่งร้านให้มืดสลัว แต่อาหารเป็นเมนูแบบสว่าง ไม่เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสว่าง มองเห็นได้ชัดเจน

 

บริเวณ ร้านค้าต้องสะอาด ไม่มีหนูและแมลงสาบให้ลูกค้าเห็น สถานที่จอดรถกว้างขวาง เพียงพอ มีความสะดวกสบาย ระยะทางไม่ห่างไกล และเดินเข้าสู่ร้านอาหารได้โดยตรง

 

ทำเลสถานที่เป็นสิ่งสำคัญ (Market channel) ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาง ควรเข้าไปในห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียง หากแบรนด์ไม่มีใครรู้จัก ต้องออกมาสร้างความจงรักภักดีของสินค้าและบริการ ในบริเวณย่านลูกค้าเป้าหมาย

 

ถ้า เป็นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางระดับสูงจนถึงรายได้มาก ต้องเลือกเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรูหราและโรงแรมระดับห้าดาว หลังจากผู้บริโภคทั่วไปจดจำแบรนด์ได้และมีกลุ่มลูกค้ามากเพียงพอ

 

เปิด โอกาสให้ลูกค้าแนะนำการบริการของร้านอาหาร เช่น เขียนใส่กระดาษแบบฟอร์มเล็ก หย่อนลงในกล่องหน้าร้าน เพื่อจับสลากชิงโชคทุกสัปดาห์และทุกเดือน เป็นกิจกรรมโปรโมชั่นลูกค้าที่เสนอแนะกับร้านค้า

 

สิ่ง แวดล้อมภายนอกร้านอาหาร ต้องไม่เป็นแหล่งมลภาวะทางธรรมชาติและสิ่งสกปรก (เช่น กองขยะ ถนนขรุขระ เป็นหลุมบ่อหรือน้ำท่วมขัง พื้นที่สูงและน้ำไม่ท่วม ไฟไหม้ทุ่งหญ้า ร้านอู่ซ่อมรถยนต์ แหล่งชุมชนแออัด แหล่งสลัม) มีความปลอดภัยในการเดินทาง ไม่มีคดีอาชญากรรมในย่านใกล้เคียงเป็นประจำ

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=688596

 

เถ้าแก่มืออาชีพ: แนวทางธุรกิจ (6)

ราคาเป็นส่วนผสมหนึ่งของการตลาดที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค หากประเมินว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีมูลค่า (Value) และก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ (Utility) เหมาะสมกับราคาหรือจำนวนเงินที่จ่ายไป เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

 

การเริ่มต้นทำธุรกิจจึงไม่ใช่มุ่งหวังการตั้งราคาสินค้าต่อชิ้น สูงสุด เพื่อให้ได้กำไรมากที่สุด แต่เป็นการค้นหาวิธีและออกแบบธุรกิจตั้งแต่การผลิตจนถึงมือผู้บริโภคให้ได้ ราคาคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกันในท้องตลาด

 

ราคาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในกรณีที่สินค้าและบริการมีความทัดเทียมกัน (แบรนด์มีชื่อเสียงเหมือนกัน) การทำโปรโมชั่นจูงใจลูกค้า อาจใช้เป็นปัจจัยรองในการตัดสินความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้นในระยะยาว การบริหารต้นทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยไม่ไปลดทอนคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนทางธุรกิจ

 

สินค้าราคาไม่แพง แต่หากค่าบริการซ่อมบำรุงสูงกว่าคู่แข่งขันมาก ผู้บริโภคอาจตัดสินใจไม่ซื้อสินค้านั้นได้ สินค้าและบริการจึงต้องสมเหตุผล คุณภาพถูกใจผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่งขัน

 

การทำธุรกิจเริ่มต้น ต้องทราบว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหน ใช้ชีวิตเป็นอย่างไร (Life style) ช่วงอายุกี่ปีเดินผ่านสถานที่ใดเป็นประจำ รายได้และฐานะทางการเงินเท่าไหร่ รสนิยมชมชอบอะไรเป็นพิเศษ ตัดสินใจใช้จ่ายด้วยเหตุผลใด

 

การสร้างคุณค่ากับลูกค้า (Customer value) และเกิดความพึงพอใจ (Customer satisfaction) อาทิ ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย ความสวยงาม ความบันเทิง คุณค่าทางจิตใจ การช่วยให้พ้นทุกข์ ความมีเกียรติ์และศักดิ์ศรี เมื่อได้ใช้และครอบครองสินค้าชนิดนั้น

 

ในระยะยาวต้องก่อให้เกิดผลลัพธ์คือ ความสุขใจของลูกค้าในการมาซื้อสินค้าและบริการมาใช้สอยเพื่อมาซื้อซ้ำบ่อยๆ กลายเป็นลูกค้าประจำ ภักดีกับแบรนด์สินค้า และเป็นหุ้นส่วนทางจิตใจหรือสาวกของผลิตภัณฑ์องค์กร

 

การทำธุรกิจให้อยู่รอดไม่ใช่เป็นผู้เก่งที่สุด แข็งแกร่งที่สุด และ/หรือร่ำรวยมากที่สุด หากแต่เป็นผู้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด

 

บริษัทยิ่งใหญ่ ระดับการบริหารซับซ้อน มีระดับชั้นสูง และการสื่อสารนโยบายให้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรใช้เวลานาน ทำให้การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทำได้ยากกว่าบริษัทขนาดเล็ก

 

บริษัทใหญ่ได้เปรียบทางด้านระบบการผลิตเน้นปริมาณ (Mass production) ผลิตได้จำนวนมากในราคาประหยัดจากขนาด (Economy of scale) คือยิ่งผลิตสินค้ามาก ราคาต้นทุนยิ่งถูกลง (ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำ) บริษัทเล็กจึงต้องหันไปผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche production) ในราคาสูงระดับพรีเมี่ยม (Premium price) ภายใต้ร่มเงาของสินค้าชนิดเดียวกันกับบริษัทใหญ่

 

ทำเลสถานที่ (Place) คือ การจัดหาหรือสรรหาสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึง กำไร ค่าใช้จ่ายพนักงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้า ความสะดวกในการติดต่อค้าขาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น

 

ร้านค้าปลีกหรือค้าส่ง มีลูกค้าเป้าหมายของสินค้าและบริการในย่านชุมชนมากพอในการประกอบธุรกิจ คู่แข่งขันน้อยราย ส่วนแบ่งการตลาดมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดรถ หากเป็นร้านอาหารใหญ่โตหรือมีการขนส่งสินค้าจำนวนมาก การจราจรต้องไม่ติดขัดจนเดินทางไม่สะดวก

 

ถ้าเป็นที่ตั้งโรงงานต้องใกล้แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน การคมนาคมสะดวก สินค้าจำหน่ายในประเทศต้องไม่ไกลจากศูนย์กระจายสินค้า เพื่อขนส่งมาสาขาร้านค้าปลีกในตัวเมือง หากเป็นธุรกิจส่งออกควรใกล้กับท่าเรือน้ำลึกหรือสนามบิน

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://writer.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=688596


คมความคิด: แนวทางธุรกิจ (5)

ความไม่เฉลียวฉลาดและการให้ข้อมูลไม่เพียงพอ ย่อมทำให้สูญเสียเวลาไปมากมายในการวางแผนธุรกิจ

 

การวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าในเรื่องจำเป็น ช่วยให้เงินทองไม่ขัดสน

 

เงินทองวางกองอยู่หน้าบ้าน ขึ้นอยู่กับใครมีวิธีไปหยิบมาเป็นของตนเอง

 

คนมีวินัยตนเอง ไม่นำเงินในส่วนธุรกิจมาใช้จ่ายส่วนตัว ธุรกิจย่อมเติบโตได้

 

ความคิด จิตใจ และอารมณ์เป็นอย่างไร ผลลัพธ์ภายนอกเป็นอย่างนั้น อย่าคิดไปเปลี่ยนแปลงวัตถุที่เห็น ขอให้เปลี่ยนแปลงภายในเสียก่อนจึงเกิดผลดี

 

แนวทางการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องไม่หยุดนิ่งกับที่ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในธุรกิจตนเองตลอดเวลา

 

สร้าง สรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในธุรกิจตนเองผ่านในรูปของสินค้า บริการ การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาดโดยตรง ให้เข้าถึงจิตใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค

 

ศึกษา กลยุทธ์และวิธีการของคู่แข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่เกิดขึ้นจนประสบความสำเร็จ

 

การมี วินัยทางธุรกิจช่วยให้เถ้าแก่ควบคุมเกมส์การแข่งขันของตนเองได้ สร้างเงื่อนไขของสัญญา กฎเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจจนเจริญเติบโต

 

วินัย ทางธุรกิจต้องเป็นไปในลักษณะยุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนร่วมทุกคนคือ พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาและผู้ถือหุ้น การมีธรรมภิบาลก่อให้เกิดความเป็นมิตร ไม่สร้างศัตรูทางธุรกิจโดยไม่รู้ตัว ไม่เกิดกระแสต่อต้านขึ้นในสังคม ไม่ถูกประณามว่าร่ำรวยขึ้นมาเนื่องจากเอาเปรียบคนอื่น

 

การ มีวินัยทางธุรกิจที่ดีช่วยให้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นยังคงได้รับการสนับสนุนธุรกิจให้อยู่รอดต่อไป

 

เมื่อเริ่มแรกการทำธุรกิจ เถ้าแก่หรือผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการ ต้องมีการวิเคราะห์โครงการของธุรกิจ (Industrial structure)ใครเป็นรายใหญ่ในธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาดเท่าไหร่ มูลค่าโดยรวมเป็นเท่าไหร่

 

ลักษณะสินค้าและบริการที่เป็นผู้นำตลาดคืออะไร มีจุดเด่นและเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด กลยุทธ์ที่มัดใจลูกค้าของเขาคืออะไร ลูกค้าคือใคร มาจากไหนเขาสร้างโมเดลธุรกิจอย่างไร
 
ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer
/view.php?id=688596
 

คมความคิด: แนวทางธุรกิจ (2)

ลูกค้าอยู่ที่ใด ทำเลสถานที่ค้าขายอยู่ที่นั่น

 

การเลียนแบบใครเพื่อทำธุรกิจไม่ยั่งยืนในระยะยาว การค้นหาตัวตนที่แท้จริงช่วยให้อยู่รอดได้

 

สินค้าใหม่ล้มสินค้าเดิมที่ครองตลาดได้ ถ้ามีคุณค่าถูกใจลูกค้าทั้งคุณภาพและราคา

 

การประมาทสินค้าหรือคู่แข่งขันรายใหม่ที่เป็นคนละตลาดกัน อาจนำไปสู่การพ่ายแพ้ทางธุรกิจ

 

การเลียนแบบคู่แข่งขันอาจทำได้ในระยะแรก เมื่อเวลาผ่านไปต้องหาตัวตนให้ชัดเจน

 

การออกสินค้า Fighting brand ออกมาเพื่อสู้กับคู่แข่งขัน อาจกินส่วนแบ่งสินค้าเดิมของตนเอง วิธีแก้ไขคือต้อง segmentation สินค้าตนเอง

 

การทำธุรกิจไม่ใช่การรับจ้างผลิต ต้องมีการผลิตสินค้าที่สร้างแบรนด์ตนเอง

 

Partnership ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินไปได้ ไม่ใช่เอาผลประโยชน์อย่างเดียว

 

การล้มแล้วลุก ลุกแล้วล้มจากการทำธุรกิจช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ หากไม่ยอมแพ้ย่อมประสบผลสำเร็จแน่นอน

 

องค์กรที่เจริญเติบโตต้องรักษาคนดีและคนเก่งไว้ได้ ผู้บริหารที่ไม่มี EQ ไม่อาจนำพาองค์กรไปได้

 

ลูกค้าของสินค้าทั่วไป (Mass product) เน้นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ลูกค้าของบริษัทมาใหม่หรือรายเล็กเน้นความชื่นชอบส่วนตัว (แฟนคลับ)

 

ทุกกิจกรรมต้องเน้นและส่งเสริมกลยุทธ์ของบริษัท กลยุทธ์นั้นหมายถึงการเพิ่มยอดขายสินค้าและเอาชนะคู่แข่งขันได้

 

แบรนด์บุคคล (Personal brand) แสดงถึงตัวตน มีชีวิตชีวา จับต้องได้ ดีกว่าแบรนด์ทั่วไปที่คล้ายโลโก้ ไม่มีชีวิตชีวา เข้าถึงไม่ได้

 

การเริ่มต้นธุรกิจของเถ้าแก่ยุคใหม่เริ่มต้นจากร้านค้า (ปลายน้ำ) ไปสู่เจ้าของวัตถุดิบ (ต้นน้ำ) ตรงกันข้ามกับเถ้าแก่ยุคเก่าที่เริ่มจากธุรกิจต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ

 

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=688596

 

คมความคิด: แนวทางธุรกิจ (1)

ความรู้และประสบการณ์ บวกกับสิ่งที่ชอบทำให้เกิดความคิดในการทำธุรกิจได้

แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง เป็นปรัชญาการทำธุรกิจ

Egonomics เป็นการตอบสนองอัตตาของลูกค้า เป็นแนวทางการสร้างแบรนด์ในส่วนของลูกค้า
การส่งสินค้าของเราประกวดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ในส่วนของผู้ประกอบการ

Exotic คือคุณสมบัติของ luxury brand

Country of origin คือส่วนหนึ่งของรับรู้ของลูกค้าว่าวัตถุดิบนั้นเป็นของประเทศนั้น เช่น โสมเป็นของเกาหลี

แบรนด์ไม่ใช่ยี่ห้อ ยี่ห้อเป็นส่วนที่เล็กมากของแบรนด์ แบรนด์เป็นเรื่องของการเล่าเรื่อง (story)

Authenticity คือความเป็นของแท้ของสินค้า ไม่อาจเลียนแบบได้

ความไว้วางใจของลูกค้าต่อแบรนด์ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้

ปัญหาเรื่องคนทำให้การขยายธุรกิจทำได้ยาก

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=688596

คมความคิด : ตอนที่ 28

Read the rest of this entry »