กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 10 คุณสมบัติของเถ้าแก่

.

คุณสมบัติของเถ้าแก่

          ลูกจ้างและผู้ประกอบการหลายคนต้องการทำธุรกิจส่วนตัว
บางคนให้เหตุผลว่าต้องการความเป็นอิสระตนเอง ไม่มีนายจ้าง
ไม่ต้องฟังคำสั่งของใคร เป็นนายตัวเอง
แต่บางคนทำงานมานานนับสิบปีหรือไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี มีประสบการณ์มากมาย
อาจถูกกดดันให้ลาออกเนื่องจากเงินเดือนสูง
โดนเจ้านายหรือเจ้าของบริษัทที่ตนเองทำงานอยู่โขกสับและด่าว่าโดยไม่มี
เหตุผล เกิดความโกรธและถือดีว่าตนเองก็มีดี ทำงานมาจนมีตำแหน่งสูง
ไม่ต้องง้อบริษัท ลาออกมาทำธุรกิจเลยดีกว่า ไม่ต้องมาเป็นลาโง่
คอยทำงานให้คนอื่นร่ำรวยฝ่ายเดียว ลืมคิดไปว่าการทำธุรกิจไม่ง่ายดาย
มีองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เมื่อมาทำธุรกิจเองในสิ่งที่ตนเองถนัดรู้จักดี
มองตลาดออก
แต่พอทำไปสักระยะหนึ่งและกินเวลาหลายปีเข้าก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ไม่อาจสร้างฐานะร่ำรวยได้ รายได้จริงน้อยกว่าตอนเป็นลูกจ้างเสียอีก
ต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าหลายเท่า แถมรับผิดชอบและคอยแก้ไขปัญหาทุกเรื่องราว
ไหนจะต้องจ้างพนักงาน ให้เงินโบนัสตอนปลายปี
ร้านค้าขนาดเล็กไม่สามารถขยายกิจการออกไปเป็นหลายสาขาได้
เพราะมีเพียงร้านค้าเดียวก็เหน็ดเหนื่อยจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน
ถึงกับพึมพำออกมาว่าตนเองตัดสินใจผิดพลาด
เป็นลูกจ้างดีกว่าและการทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายดาย
ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ไม่ประสบความสำเร็จมักขาดคุณสมบัติบางประการของการ
เป็นเถ้าแก่
(Entrepreneur spirit)
ดังนั้นการเป็นผู้ประกอบการแบบเถ้าแก่จึงไม่ใช่การบริหารงานทั่วไปแบบผู้
จัดการในบริษัทซึ่งในแต่ละวันดูแลรับผิดชอบและบริหารงานให้เป็นไปตามพันธะ
กิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objectives) และเป้าหมาย (Target) ของบริษัท          คุณสมบัติของการเป็นเถ้าแก่มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ 1. 1.                  ต้องมีแรงบันดาลใจตนเอง
  มีความมุ่งมั่นจริงจัง
  อยากร่ำรวยและเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างแรงกล้า
  ไม่เกรงกลัวอุปสรรคทั้งปวง ไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจไปเสียก่อน
  มองเห็นแต่โอกาสรอบตัวมากกว่าผู้อื่น
 2. 2.                  มีวินัยตนเองสูง
  รับผิดชอบในตนเองได้ และสิ่งสำคัญคือสามารถเก็บเงินออมได้
  ไม่เป็นหนี้สินในแต่ละเดือน
  เพราะถ้าไม่มีวินัยตนเองและไม่อาจเก็บเงินออมได้เลย
  อย่ามาทำธุรกิจเลยดีกว่า เมื่อไม่อาจบริหารตนเองได้
  การไปบริหารคนอื่นและธุรกิจยิ่งยากกว่าหลายเท่าตัว
 3. 3.                  ชอบเรียนรู้ตลอดชีวิต
  หมั่นศึกษาค้นคว้าและสอบถามผู้รู้อยู่เสมอ ทำตนเป็นแก้วน้ำไม่ล้นแก้ว
  พร้อมรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ เสมอโดยไม่โต้แย้ง
  เถ้าแก่หลายคนนำข้อคิดเห็นที่เสนอแนะจากผู้อื่นไปปรับปรุงและขยายกิจการตน
  เองจนประสบความสำเร็จมากมาย และมีบางคนไม่เปิดใจกว้าง
  มักดูหมิ่นผู้อื่นว่าไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตนเอง
  ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติแท้จริงเหมือนกับตนเองจะมาแนะนำได้อย่างไร
  โดยหลงลืมไปว่าข้อคิดเห็นดีๆ สามารถนำไปเป็นไอเดียต่อยอดธุรกิจตนเองได้
 4. 4.                  มีวิสัยทัศน์ (Vision) อ่านเกมธุรกิจออกว่ามีแนวโน้มไปทางใดและสามารถปรับตัว (Adaptation) ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 5. 5.                  เป็นผู้ที่ชอบเปลี่ยน
  แปลงตนเองไปในแนวทางที่ดีอยู่ตลอดเวลา
  ไม่ติดยึดกับแนวคิดเดิมและทำตามวิธีการเดิมที่ตนเองเคยประสบความสำเร็จมา
  ก่อน คิดว่าตนเองเก่ง เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูง
  ทำได้ทุกเรื่องโดยไม่ผิดพลาด
 6. 6.                  สามารถสร้างกำลังใจให้
  กับตนเองได้เป็นอย่างดี
  แม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายหรือวิกฤติทางเศรษฐกิจ
  เพื่อนำแรงใจที่มีไปสร้างขวัญกำลังใจกับลูกน้องและทีมงาน
 7. 7.                  เป็นผู้รวบรวมข้อมูล
  ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  เรียบเรียงเหตุการณ์ตามลำดับและนึกคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปสังเคราะห์แนวทาง
  แก้ไขปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยม
 8. 8.                  เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารได้ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Communication
  and Inspiration) ทำให้ลูกทีมเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  การสื่อสารไม่ใช่เรื่องการพูดเก่ง
  แต่เป็นการสื่อเนื้อหาสาระในเรื่องเข้าใจยากให้เป็นเรื่องง่าย
  และทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า
 9. 9.                  มีความเป็นผู้นำสูง (Leadership)
  หมายถึงสามารถชักจูงผู้คนให้คล้อยตาม ปฏิบัติงานได้ตรงตามนโยบาย
  วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดี
  นำพาทุกคนฟันผ่าอุปสรรคและขวากหนามจนลุล่วง
 10. 10.              สามารถใช้เวลาทุกนาทีและทุก
  ชั่วโมงได้อย่างคุ้มค่า จัดแบ่งเวลาในเรื่องงานธุรกิจ การออกกำลังกาย
  การพักผ่อน และการใช้ชีวิตกับครอบครัวได้สมดุลลงตัว
 11. 11.             เป็นผู้มีความซื่อสัตย์
  สุจริต อดทน ขยันขันแข็ง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และชอบการแก้ไขปัญหา
  ถือว่าปัญหาเป็นเรื่องปกติของชีวิต ทุกคนต้องเจอกันหมด
  ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้
 12. 12.             มีทัศนคติและค่านิยมในแง่บวก
  มองวิกฤติให้เป็นโอกาส
  ไม่บ่นว่าหรือโทษคนอื่นว่าเป็นสาเหตุให้ตนเองทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ
  หมั่นปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงโดยไม่รอคอยโชคชะตา
  ไม่รอให้ผู้อื่นเข้ามาช่วยเหลือตลอดเวลา
 13. 13.             เป็นนักวางแผนและบริหารงาน
  ได้ดีมีประสิทธิภาพ รู้จักเรียงลำดับงานก่อนหลัง เรื่องไหนเร่งด่วน สำคัญ
  ไม่สำคัญ แต่ละเรื่องมีความจำเป็นมากน้อยเท่าไหร่
 14. 14.             มีความไว้วางใจและกล้ามอบหมายงานให้กับผู้อื่นทำในเรื่องสำคัญ แจกแจงรายละเอียดของงานตามความรู้ ทักษะ ความสามารถและจริตของคน
 15. 15.             มองภาพใหญ่เป็นสิ่งสำคัญ
  ลงรายละเอียดในเรื่องจำเป็นเท่านั้น ไม่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อย หยุมหยิม
  เรื่องไม่สำคัญก็นำมาเป็นประเด็นให้เกิดปัญหาและความขัดแย้ง
  เอาแต่เนื้อหาและสาระเท่านั้น
 16. 16.             เป็นผู้มีความโปร่งใสและ
  ยุติธรรมในจิตใจ ไม่บริหารด้วยการใช้อารมณ์ มีเหตุผลต่อตนเองและผู้อื่น
  แบ่งเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัว
  ไม่เอนเอียงรักลูกน้องคนใดคนหนึ่งออกนอกหน้าจนผู้อื่นเกิดความน้อยเนื้อต่ำ
  ใจ
 17. 17.             เป็นพวกหัวก้าวหน้า
  มีความริเริ่มสร้างสรรค์
  ใช้การบริหารจัดการที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ชอบการเปลี่ยนแปลง
  ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ไม่รักความสบาย หลายคนนิยมอยู่ในโซนปลอดภัย
  เป็นพวกอนุรักษ์นิยม ไม่กล้าออกสินค้าใหม่
  ผลิตแต่สินค้าเดิมที่จำหน่ายดีอยู่แล้ว ธุรกิจจึงไม่พัฒนาและไม่เติบโต
  การขยายสาขาก็หวาดกลัวไปหมด กลัวความเสี่ยงและขาดทุน มองเห็นแต่อุปสรรค
  ในไม่ช้าคู่แข่งขันก็ไล่ตามทันและครอบครองส่วนแบ่งการตลาดไปจนหมดสิ้น

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/dek-d/my.id_station/writer_editlong.php?story_id=588875

No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.