กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

คมความคิด : ตอนที่ 28

.

ความจริงใจปรารถนาดีเป็นคุณสมบัติของคนดี แต่ถ้าอยู่ในหมู่คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เขาย่อมมองว่าเราเป็นคนไม่ฉลาดและตามเขาไม่ทัน

ความไว้วางใจไม่เคยมีในหมู่มาร เขามักหวาดระแวงตามนิสัยดั้งเดิม และลงท้ายด้วยการตักตวงผลประโยชน์

 

 
การสังเกตคนไม่ดีคือมักโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นต้นเหตุ และยกคุณธรรมความถูกต้องมาสนับสนุนคำพูดของตนเอง

 
คนไม่จริงใจที่ฉลาดมักไม่
เปิดเผยตัวตนแท้จริงออกมา มักใช้คำพูดและวาจาให้ดูดี เปิดเผย
หากหมั่นสังเกตจะพบสีหน้าและอาการตรงกันข้ามกับคำพูดตนเอง

 
การคิดดี ประพฤติดี และพูดดีไม่ทำให้ตนเองต้องตกต่ำ หากเรามีความอดทนในการเดินไปบนเส้นทางของชีวิต

 
หากเรามีชีวิตทุกวันไปกับเส้นทางไร้สาระ มีเรื่องราวตลอดเวลา ชีวิตเราย่อมไม่มีความหมายและไม่มีแก่นสารเช่นเดียวกัน

 
ความสุขไม่ใช่ความสนุก
และความสนุกไม่ใช่ความสุข หลายคนเดือดร้อนจากความสนุกเพียงชั่ววูบ
ความสุขแท้จริงต้องไม่ทำให้ตนเองและคนอื่นเดือดร้อน

 
ความสุขลดน้อยลงตามค่านิยมวัตถุนิยมที่เพิ่มขึ้น หากเราหลงใหลอำนาจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากวัตถุนิยม ชีวิตเรายิ่งมีความสุขน้อยลง

 
ความสุขของคนทั่วไปลดน้อยลง
เป็นเพราะเรายึดมั่นกับค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนร่ำรวย คนมีอำนาจ
และคนมีหน้าตาในสังคม เราจึงละเลยความสุขทางใจที่เกิดจากคิดดี ประพฤติดี
และพูดดี

 
สังคมที่เน้นผลประโยชน์ส่วน
ตน อย่าคาดหวังอะไรจากผลงานที่ร่วมสร้างสรรค์
สังคมที่ขัดแย้งและสาดโคลนเข้าหากัน อย่าถามหาถึงความสงบสุขในใจ

 
เรามักคาดหวังให้สังคมลงโทษ
คนไม่ดี ขณะเดียวกันกลับนิ่งเฉยเมื่อเห็นคนดีถูกกลั่นแกล้ง
แล้วเราก็ด่าว่าสังคมเลวร้าย อย่าคาดหวังอะไรถ้าไม่ย้อนดูตนเอง

 

เมื่อสังคมแบ่งเป็นสองฝ่าย ต่างฝ่ายหาเหตุผลโจมตีซึ่งกันและกัน อย่าคาดหวังว่าสังคมจะสงบสุขมีความสามัคคี


  

ความทุกข์ บางครั้งเกิดจากการเปรียบเทียบในสิ่งที่ดีกว่า จึงรู้ขมขื่นเศร้าเสียใจ ความสุขเกิดจากการปล่อยวาง ไม่ติดยึดกับสิ่งใด


  

ความสุข บางครั้งเกิดจากหยุดโต้ตอบในเรื่องเล็กน้อยที่กระทบกระทั่งกัน ความทุกข์รู้สึกได้ถึงความเดือดร้อน หากทะเลาะวิวาทกัน


  

ความจริงใจและความปรารถนาดีต่อทุกคนเป็นสิ่งดีงาม แต่คนทุกคนไม่ได้เหมือนกันหมด จึงต้องระมัดระวังคนประเภทฉวยโอกาสจากความดีงามของเรา


  

มนุษย์แบ่งเป็น 4 บัว ตามที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบ ความจริงใจและปรารถนาดีต่อใครต้องดูจริตของคนนั้นด้วย ไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็นโทษในภายหลัง


  

เรามักหลงระเริงกับความสนุกเพียงชั่วครู่ แต่อาจต้องทุกข์ใจไปชั่วชีวิต กิเลสในใจทำให้เราขาดทุนเสมอ


  

ไม่มีความเชื่อใดเท่ากับคำพูดที่กรอกใส่หูอยู่ทุกวัน
ไม่มีความโลภใดสู้กับความอยากในใจ ไม่มีโทสะใดเท่ากับความไร้เหตุผล
และไม่มีความหลงใดเท่ากับภาพในใจที่สร้างขึ้นจากความคิด


  

เราเชื่อเสมอกับคำพูดของเพื่อนสนิท
เราอยากได้เสมอถ้าเห็นเพื่อนทุกคนมี เราไร้เหตุผลเสมอเมื่อขาดวินัยในตนเอง
และเราชอบสร้างภาพในใจเสมอต่อเรื่องราวแห่งความทุกข์


  

หลายคนไม่ชอบให้พ่อแม่ดุด่าว่ากล่าว
หลายคนไม่อยากเรียนหนังสือหรือเรียนรู้วิธีการทำงาน
หลายคนเบื่อหน่ายกับการอยู่บ้านในวันหยุด
และหลายคนไม่ยอมปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น แล้วเราจะมีชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร


 

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่

http://writer.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=688596


 

No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.