กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 47 4 P: สินค้า (Product)

.

4
P: สินค้า (Product)                ฟิลิป
คอตเลอร์
(Philip
Cottler) ปรมาจารย์ด้านการตลาด ชาวสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งความสำคัญทางการตลาดออกเป็น4 P คือ Product, Price, Place และ Promotionเมื่อราวยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา และปัจจุบันการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
เมื่อหลายปีก่อนจึงเกิด
4 C คือ Customer, Cost, Convenienceและ Communication แต่ 4 P ไม่ได้ลดคุณค่าในตัวเองเลยแม้แต่น้อย
ขึ้นอยู่กับนักการตลาดจะดำเนินการจับผสมกันอย่างไรให้เกิดผลสำเร็จทางธุรกิจ
และเน้นกลยุทธ์ที่ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
(Competitive
advantage)                P ตัวแรกคือสินค้า(Product) ถูกแทนที่ด้วย C ตัวแรกคือ
ลูกค้า
(Customer) การตลาดสมัยยุคแรกมีคู่แข่งขันน้อยรายในสินค้าประเภทหนึ่ง
ลูกค้ามีมากมายเตรียมซื้อสินค้าที่มีจำนวนน้อยกว่าความต้องการแท้จริง
สินค้าจึงหมดไปจากท้องตลาดอย่างรวดเร็ว เถ้าแก่หรือพ่อค้าผลิตสินค้าใดออกมาก็ตามไม่ต้องไปสนใจลูกค้า
หากความต้องการแท้จริงมีอยู่ตลอดเวลา กลายเป็นการตลาดเน้นการผลิตอย่างเดียว ต่อมาเกิดการผลิตมากเกินความต้องการ
คู่แข่งขันมีมากเกินไป อีกทั้งมีสินค้าทดแทนและราคาถูกกว่า
เป็นการเพิ่มทางเลือกกับลูกค้า จึงเกิดการตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
มีการบริการหลังขายสินค้าเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจ
(Satisfaction) ดีใจ (Delight) และกลับมาซื้อสินค้าซ้ำอีกจนกลายเป็นลูกค้าภักดี(Loyalty customer) หรือเป็นสาวกของบริษัทแห่งนั้น                แต่เนื่องจากสินค้าในท้องตลาดมีจำนวนมากมาย
สินค้าที่ดี มีคุณภาพและการบริการเป็นเยี่ยมถูกใจผู้บริโภคจึงต้องมีการสร้างแบรนด์ในสินค้าเพื่อให้ลูกค้าจดจำได้
เป็นการสื่อสารไปยังลูกค้าโดยตรงว่าสินค้าชื่อแบรนด์นี้เท่านั้นที่ทำให้กลุ่มลูกค้าตนเองเกิดความประทับใจ
อาจมีการบอกต่อไปให้คนอื่นมาใช้สินค้าแบรนด์ที่ได้สร้างขึ้นไว้
แบรนด์จึงเป็นคุณค่า
(Value) ของสินค้าที่แสดงออกมาให้ลูกค้ารับรู้ สัมผัสจับต้องได้
และรู้สึกภายในจิตใจว่าสินค้าดีจริงๆ วิเศษเลิศเลอกว่าสินค้าอื่นๆ
ในประเภทเดียวกัน อาจมีการบริการมาเสริมให้รู้สึกเพิ่มขึ้นไปอีกว่าสินค้านั้นกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตตนเอง
ขาดแคลนไม่ได้ หรือจนกว่าคุณค่าสินค้าลดถอยลง แบรนด์ที่สื่อสารออกไปย่อมเสื่อมลง
ลูกค้าไม่ประทับใจอีกต่อไป และส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ
พ่อค้าอาจต้องสร้างสินค้าใหม่ หรือ รีแบรนด์ดิ้ง
(Rebanding) สินค้าโดยมุ่งเน้นไปที่คุณค่าของลูกค้าเพิ่มขึ้น                สตีฟ
จ๊อบ
(Steve
jobs) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทแอบเปิ้ลผู้ผลิต iPod, iPhoneและ iPad ก่อนทำการผลิตสินค้าดังกล่าว
ได้มีความคิดว่าต้องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในโลกใบนี้
เขาจึงทำการศึกษาค้นคว้า ทดลอง และสร้างผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ คุณภาพดีเลิศ
ใช้งานง่ายที่สุดจนลูกค้าเกิดความประทับใจ มาเข้าคิวตั้งแต่เช้ามืดเพื่อซื้อสินค้าวิเศษสุด
เป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกจนหมดลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว เขาเน้นกลยุทธ์เพียงสินค้าตัวเดียวเท่านั้น
ไม่ต้องมีกิจกรรมการตลาดอย่างอื่นอีกเลยสนใจโปรดติดตามอ่านได้ที่นี่ http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/viewlongc.php?id=588875&chapter=47

2 Comments»

   post link wrote @ July 21st, 2012 at 6:31 pm   

This is a terrific article, and I would like more information if you have any. I am fascinated with this topic and your post has been one of the best I have read.

   my post wrote @ June 20th, 2012 at 6:26 pm   

This article is something that will help me with my class assignment. It helped me to better understand another aspect of this topic. Thanks.

Your comment

You must be logged in to post a comment.