กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 50: การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

.

4 P: การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

                P ตัวสุดท้ายคือ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เถ้าแก่
ที่สินค้าตนเองมีการแข่งขันสูง
มักหาวิธีการมาส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
แผนการตลาดเมื่อสิ้นสุดในไตรมาสสุดท้ายของปี
หรือเห็นว่ายอดขายในแต่ละวันมีแนวโน้มลดต่ำลงเนื่องจากกลยุทธ์ลดแลกแจกแถม
ของคู่แข่งขัน

                โดย
ทั่วไปการส่งเสริมการตลาดคิดกันง่ายๆ เพียงแค่ลดแลกแจกแถมเท่านั้น
เป็นวิธีการง่ายๆ ของเจ้าตลาดสินค้าที่ใช้ตอบโต้คู่แข่งขันระดับรองลงมา
ในที่สุดไม่พ้นในเรื่องการลดราคาสินค้าทางอ้อม
ขึ้นอยู่กับสายป่านหรือเงินทุนของใครมากกว่ากัน
รายเล็กกว่าถ้าไปลดแลกแจกแถมตามเจ้าตลาดก็อาจประสบปัญหาขาดทุนจนเลิกผลิต
สินค้าชนิดนั้นได้
หากรายได้จากการผลิตสินค้าไม่คุ้มทุนกับการผลิตสินค้านั้น

                ช่วง
เทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน คริสต์มาส
ตามห้างสรรพสินค้ามีการนำเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
ที่เริ่มตกรุ่นหรือมียอดขายค่อนข้างต่ำมาลดราคาสินค้าหลายสิบเปอร์เซ็นต์
เพื่อจูงใจลูกค้ามาซื้อสินค้า
ยิ่งสินค้าเป็นแบรนด์เนมและลูกค้ารู้จักเป็นอย่างดีทางด้านคุณภาพทนทานก็
ตัดสินใจซื้อทันที แต่ถ้าเป็นแบรนด์เนมหรูหรา ราคาแพงลิบลิ่ว
การลดราคาในสินค้าตกรุ่นอาจไม่ได้รับความนิยมได้
เนื่องจากสินค้าแสดงถึงหน้าตา เกียรติ์ยศ และสถานะของผู้ซื้อ
ยิ่งต้องถือไปออกงานราตรีของชนชั้นสูงที่อวดความร่ำรวย
การซื้อสินค้าแบรนด์เนมลดราคาอาจถูกดูหมิ่นเอาได้
ดังนั้นการผลิตสินค้าแบรนด์เนมนิยมผลิตจำนวนไม่มาก
ให้เพียงพอกับความต้องการแท้จริงเท่านั้น

                การโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นการกระตุ้นผู้บริโภคให้รู้จักสินค้าใหม่ตนเอง (New product) หรือสร้างความจดจำได้ของตัวสินค้า (Brand awareness) ถือว่าเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง (Communication) ไป
สู่ลูกค้าเป้าหมาย
เถ้าแก่ที่เป็นเจ้าตลาดหรือมีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันมักจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการตลาดร่วมกับการโฆษณาผ่านทีวี เช่น
นำฝาขวดสินค้ามาจับสลากเพื่อแจกรางวัลเงินสดหนึ่งล้านบาทโดยเถ้าแก่เป็นนำไป
มอบให้เองถึงที่บ้าน
หรือการนำฝาขวดมาจับสลากเพื่อได้ผู้โชคดีไปทัวร์ต่างประเทศ
มีการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือแจกเสื้อ แว่นตากันแดด
หากมาซื้อสินค้าและตัดแว่นตาที่ร้านซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามได้ที่นี่ http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=588875


No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.