กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

พี่สอนน้อง: ตอนที่ 66 โทสะจริต

.

โทสะจริต 

พระอรหันต์ชาวศรีลังการูปหนึ่ง ได้แบ่งจริตมนุษย์ออกเป็น 6 จริต ดังนี้ โทสะจริต วิตกจริต โมหะจริต ราคะจริต ศรัทธาจริต และพุทธจริต
นอกจากนั้นยังมีจริตผสมซึ่งรวมจริตสองชนิดเอาไว้ แต่มีจริตใดจริตหนึ่งที่เด่นกว่าอีกจริตหนึ่ง
การที่จริตของมนุษย์ไม่เหมือนกันเนื่องจากมีระบบความคิดและการมองโลกแตกต่างกัน
ทำให้หลายครั้งมีปัญหาต่อตนเองและผู้อื่น การเข้าสังคม การพูดจา
การมีปฎิสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และครอบครัวจึงพลอยทำให้เกิดความขัดแย้งตามแต่จริตของตนเอง
การแก้ไขปัญหาจึงแต่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละจริต
การที่มนุษย์คนหนึ่งมีจริตใด อิทธิพลของครอบครัวมีผลอย่างมากตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ถ้ามนุษย์ผ่านวิกฤติหนึ่งของชีวิต จริตของมนุษย์อาจเปลี่ยนแปลงเป็นจริตอื่นได้
เป็นเพราะระบบความคิดและการมองโลกได้ถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนกลายเป็นอีกจริตหนึ่ง

                มนุษย์ผู้มีโทสะจริต เป็นอีกประเภทหนึ่งที่มองโลกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง
บุคคลในจริตกลุ่มนี้มักมองว่าโลกควรจะเป็นไปตามสิ่งที่ถูกต้อง โดยหลงลืมไปว่าโลกเปลี่ยนแปลงทุกวัน
ไม่มีสิ่งใดคงทนถาวร เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปรกติ และมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันจะให้เป็นไปตามสิ่งที่ถูกต้องตามระบบความคิดของมนุษย์โทสะจริตไม่ได้
จึงมักมีอารมณ์ขุ่นมัวอยู่เสมอ ใบหน้าไม่ยิ้มแย้ม บึ้งตึง
และโกรธกริ้วผู้อื่นตลอดเวลา มองตนเองว่าเป็นผู้ฉลาดกว่าจริตอื่น
มีความมั่นใจตนเองสูง ทำงานเก่ง
แต่ไม่สามารถสร้างสรรค์งานและไม่เกิดนวัตกรรมสิ่งใหม่
มักมองผู้อื่นตลอดเวลาโดยใช้วาจารุนแรงทิ่มแทง
ถ้าเป็นผู้บังคัญบัญชาจะด่าว่าลูกน้องโดยตรง ทั้งต่อหน้าและในที่ประชุม
ทำให้ลูกน้องบางคนรู้สึกหวาดกลัว บางคนไม่ชอบหน้า เกิดความขัดแย้งสูง

สนใจโปรดติดตามอ่านได้ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=587235

No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.