กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

โฮ้ง…ผู้เดียวดาย: ตอนที่ 8 สู้เพื่อศักดิ์ศรี (2)

.<br /><br />

<div>&nbsp;

</div>

<div>&nbsp;

</div>

<p>

  <br /><img height=”0″ border=”0″ width=”0″ alt=”” style=”visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;” src=”http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyODg5NzU3MDgyMTImcHQ9MTI4ODk3NjExOTU*MyZwPTcwNjUxMSZkPSZnPTEmbz1lZWViODk4NjkxMjY*MTc5ODMy/OWM4NDc*NWEzMzVlMyZvZj*w.gif” /><span style=”font-weight: bold; font-size: large;”><a target=”_blank” title=”โฮ้ง…ผู้เดียวดาย” style=”color: rgb(255, 0, 0);” href=”http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=571778″>โฮ้ง…ผู้เดียวดาย</a>: ตอนที่ 8 สู้เพื่อศักดิ์ศรี (2)  คลิ๊กที่โฮ้ง…ผู้เดียวดาย แล้วเลื่อนลงมาข้างล่าง จากนั้นคลิ๊กแต่ละหัวข้อครับ  ขอเชิญสมัครสมาชิกกลุ่มนิยายโฮ้ง…ผู้เดียวดายที่ http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=132757613437523 หรือ http://hi5.com/friend/profile/displayGroups.do?userid=559867236</span></p>

No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.