กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 8 การผสมผสาน 4 P (Product, Price, Place และ Promotion)

.

การผสมผสาน 4 P (Product, Price, Place และ Promotion)การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง
การเปิดการค้าเสรีที่ไร้พรมแดนและลดภาษีให้กลายเป็นศูนย์ช่วยเร่งเร้าให้
เกิดคู่แข่งขันขึ้นทั่วโลก
เถ้าแก่หรือผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตนเองและธุรกิจอย่างรีบด่วนเพื่อให้ทัน
กับคู่แข่งขันมากมายที่ส่งสินค้าเข้ามาในประเทศ
หรือถ้าส่งสินค้าออกนอกประเทศก็ต้องพบกับคู่แข่งขันเจ้าถิ่นและประเทศอื่น
ที่ส่งสินค้าเข้ามาแข่งขันเช่นเดียวกัน

กลยุทธ์การแข่งขันทุกชนิดจึงถูกระดมมาเพื่อเอาชนะใจลูกค้าและได้ส่วนแบ่ง
การตลาดจากลูกค้า (Customer share) มากที่สุด หนึ่งในกลยุทธ์นั้นคือ
การผสมผสาน 4 P (Product, Price, Place และ Promotion)
เนื่องจากการแข่งขันมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น คู่แข่งขันมากหน้าหลายตา
สินค้าบางชนิดมีคุณภาพและคุณลักษณะการใช้งานเหมือนกัน
แต่ผลิตจากประเทศต้นทุนแรงงานถูกกว่า ค่าขนส่งสินค้าถูกกว่า
ทำให้สินค้ามีราคาถูกกว่า เพียงเท่านี้การได้เปรียบในการแข่งขัน
(Competitive advantage) ย่อมเกิดขึ้น
ดังนั้นเถ้าแก่จึงมักไปตั้งโรงงานผลิตสินค้าในประเทศที่ได้เปรียบในเรื่อง
ของวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าขนส่งถูกที่สุด

การผสมผสาน 4 P ไม่ใช่เรื่องง่ายดาย
จำเป็นต้องวิเคราะห์ธุรกิจของตนเองว่าเป็นธุรกิจด้านใด
ปัจจัยทางด้านสินค้าและบริการ (Product and service) ราคา (Price)
ทำเลสถานที่ (Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ชนิดใดเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมาคือชนิดไหน
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้เป็นกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองของการแข่ง
ขันทางธุรกิจ

สินค้าและบริการ (Product and service) ถ้าเป็นรถยนต์
อุปกรณ์อิเลตทรอนิคไฟฟ้า การเปิดร้านอาหารหรือเครื่องดื่มสาขาต่างๆ
ต้องคำนึงถึงการผลิตครั้งละมากๆ (Economy of scale) เพื่อทำให้ต้นทุนถูกลง
การออกแบบและขนาดสินค้า (Design and Size) ให้ถูกใจลูกค้า
การวางตำแหน่งสินค้าและแบ่งกลุ่มลูกค้า (Positioning and Segmentation)
เพื่อให้ทราบว่าลูกค้าคือใคร การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
เพื่อให้สินค้าและบริการดีเลิศจนคู่แข่งขันตามไม่ทัน
คุณลักษณะและหน้าที่การใช้งาน (Description and Function) เป็นประโยชน์
ใช้งานง่ายและสะดวกต่อลูกค้า คุณภาพและความทนทานต่อการใช้งาน (Quality and
Durability) ทำให้ประหยัดเงินลูกค้า ไม่ต้องมาใช้บริการศูนย์ซ่อมบ่อยเกินไป
ตลอดจนการสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าเชื่อถือในสินค้าและบริการ

ราคา (Price) ต้องสามารถแข่งขันได้
ลูกค้ามองเห็นว่าคุ้มค่าในการซื้อเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพต่างๆ
ของสินค้าและบริการที่ได้รับกับคู่แข่งขันในท้องตลาด
การแข่งขันได้ต้องสามารถลดค่าต้นทุนการผลิต การดำเนินงาน การจัดเก็บ
การขนส่ง และค่าการตลาดต่างๆ
(อาจสร้างอำนาจต่อรองกับผู้จัดหาเพื่อลดราคาวัตถุดิบหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
ให้เหนือกว่าคู่แข่งขันคือมีราคาถูกกว่า แต่ถ้ามีราคาแพงกว่า
แม้เพียงเล็กน้อย
แบรนด์ของสินค้าต้องแข็งแกร่งกว่าในความรู้สึกของลูกค้าซึ่งหมายถึงสินค้า
และบริการให้ความคุ้มค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายออกไป
แต่เมื่อไหร่ก็ตามคู่แข่งขันพัฒนาสินค้าและบริการจนไล่มาทันความรู้สึกของ
ลูกค้าว่าเริ่มจ่ายแพง สินค้าและบริการของแบรนด์แข็งแกร่ง (ราคาสูงกว่า)
อาจต้องสูญเสียลูกค้าเดิมของตนเองไป
ดังนั้นราคาสินค้าและบริการจึงมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
หากมีคุณภาพทุกอย่างเท่าเทียมกันหรือสูงกว่าคู่แข่งขัน

     ทำเลสถานที่ (Place) มักหมายถึงร้านค้าปลีก
ต้องอยู่ในแหล่งชุมชนที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย ถ้าอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรูหรา
สินค้าและบริการต้องดี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีแบรนด์เนม
หากอยู่ในห้างสรรพสินค้าโมเดริน์เทรด ต้องคำนึงถึงสินค้าและบริการราคาถูก
สถานที่ตั้งโรงงานผลิตต้องอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบจำนวนมาก
ถ้าเน้นการใช้แรงงานมาก (Intensive Labor) ควรอยู่ในเขตค่าแรงงานถูก
และการคมนาคมสะดวกต่อการลำเลียงสินค้าไปสู่ลูกค้าหรือท่าเรือขนส่งสินค้าไป
ต่างประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการผลิตสินค้าและบริการให้ถูกลง
เป็นการเอาชนะคู่แข่งทางด้านต้นทุนการผลิต
การขยายสาขาให้เพิ่มขึ้นทุกปีมากกว่าคู่แข่งขันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้
ทำเลสถานที่เป็นประโยชน์ทางด้านกลยุทธ์ภูมิศาสตร์
ปิดช่องว่างไม่ให้คู่แข่งขันเข้ามาเสนอสินค้าและบริการได้
สถานที่ทำเลยังหมายถึงช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด อาทิ
ออฟฟิศการตลาด โกดังเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า
ตัวแทนจำหน่ายหรือยี่ปั้ว
ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบคู่แข่งขันทางด้านต้นทุนการดำเนินงานและค่าขน
ส่ง การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าต้องมีหลายช่องทาง ติดต่อได้ง่าย
ไม่ทำให้ลูกค้ารอนาน เช่น จำนวนโทรศัพท์ พนักงานรับสาย ศูนย์ Call center
พนักงานต้อนรับลูกค้า ต้องเหมาะสมกับจำนวนลูกค้าเข้ามาติดต่อในแต่ละวัน
หรือมีการทำเวบไซด์ของบริษัท
ต้องออกแบบให้สะดวกในการติดต่อและโอนเงินผ่านธนาคาร
ลดขั้นตอนยุ่งยากและหลายขั้นตอน
หากเป็นการชำระผ่านบัตรเครดิตต้องมีระบบเชื่อถือได้ว่าปลอดภัยและค่า
ธรรมเนียมต่ำที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีหลายรูปแบบตั้งแต่การลด แลก แจก แถม
การสะสมแต้ม บัตรสมาชิก
การคืนเงินในรูปคูปองเพื่อเป็นส่วนลดเมื่อนำกลับมาซื้อสินค้าใหม่
การจัดเจ้าหน้าที่ไปสาธิตสินค้าใหม่ตามห้างสรรพสินค้าหรือจัดซุ้มสินค้า
บริษัทตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยแนะนำสินค้าและแจกของแถม
การโฆษณาในสื่อต่างๆ ทั้งทีวี วิทยุ หนังสื่อพิมพ์ นิตยสาร
สื่อทางโซเชี่ยลมีเดีย เวบไซด์ออนไลน์ การจัดงานอีเวนท์ในห้างสรรพสินค้า
จุดประสงค์คือต้องการสื่อสารสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค
เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer relationship management)
ตอกย้ำแบรนด์ (Brand awareness)
สิ่งสำคัญคือสินค้าและบริการต้องมีความแตกต่าง
ถ้าเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีต้องเหนือกว่าคู่แข่งขัน
มีนวัตกรรมโดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจนเกิดการตัดสินใจซื้อ
และต้องมีการเจรจากับผู้จัดหา (Supplier) ให้มาสนับสนุนการส่งเสริมการตลาด
เช่น จัดซุ้มแสดงสินค้าในงาน การแจกของแถม (ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง)
การลดราคาเป็นพิเศษสำหรับสินค้าที่ต้องการส่งเสริมการตลาด

ถ้าท่านสนใจ โปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=588875


 No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.