กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

สันติสุขและความสงบในประเทศไทย

.หลายวันนี้ฝนตกกระหน่ำหนักมาก น่าช่วยให้ความแห้งแล้งตามแม่น้ำและเขื่อนต่างๆ
หมดไป สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงกะทันหัน อย่าให้คนแล้งน้ำใจต่อกัน






ทุกอย่าง
ต้องสมดุลย์กันระหว่างปัจจัยซื้อสินค้า ครอบครัวไม่ทะเลาะเบาะแว้ง
ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ การช่วยเหลืออย่างเป็นมิตรต่อกัน

  •  

เศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองต้องสมดุลย์กันให้ดี อย่าให้บิดเบี้ยวไปทางหนึ่งทางใด
บวกกับความเป็นอยู่ที่ดีจะทำให้เกิดความสุขขึ้นในหมู่ประชาชน

ประเทศ
ชาติจะก้าวหน้าถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อกัน จริงใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝวง ทรยศ และหักหลังกัน สร้างวัฒนธรรมอันดีงาม

วัฒนธรรม
อันดีงามช่วยถ่ายทอดแบบแผนการถือปฎิบัติจากคนรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกและรุ่น
ต่อไป สันติสุขและความสงบจะบังเกิดขึ้นกับประเทศไทยนานแสนนาน





No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.