January, 2009

♪ 7 ตุลา แบบ ประทีป ขจัดพาล ♪

January 27th, 2009 January 27th, 2009
Posted in Uncategorized
1 Comment

 

 

 

อรุณเลือดรุ่งร้าง ฟ้าสางเสียงปืนดังลั่น

 

 

ห่ากระสุนตำรวจโจรมัน ระเบิดลั่นหมายมั่นชีวี

 

 

มันเข่นฆ่าประชาชน สัตว์ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น

 

 

เสียงกู่ร้องสุดแสนลำเค็ญ ตายหรือเป็นสู้ขาดใจ

 

 

 

♬   ♪   ♬   ♪

 

เธอ ฉัน และ วันตรุษจีน

January 26th, 2009 January 26th, 2009
Posted in Music
2 Comments

 

 

“เธอ” คนนี้หล่ะ ที่ตามหลอกหลอนฉัน ทุกเช้าวันตรุษจีน!!

 

ย ะ ใ ส เ ล่ า ชี วิ ต

January 20th, 2009 January 20th, 2009
Posted in Uncategorized
3 Comments

 

 

 

 

” คุณทำอะไรอยู่ ในวันที่ชายหนุ่มคนหนึ่ง

 

กระโจนเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

 

ในเหตุการณ์ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล

 

ที่ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนมากที่สุด

 

เท่าที่สยามประเทศเคยมีมา “

 

 

ใช่ … ฉันทำอะไรอยู่?

 

 

 ข้อความนี้หล่ะ ที่ทำให้ฉันตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มนี้

 

เล่มที่ชื่อว่า  ยะใส เล่าชีวิต ริมสนามรบ

 

 

ณ ขอบฟ้างาม นาม Shangri – La

January 3rd, 2009 January 3rd, 2009
Posted in Uncategorized
No Comments

 

 

ฝั น ไ ก ล  . .  แ ต่ ไ ป ไ ม่ ถึ ง

 

 

 

 

ณ จิ่วไจ้โกว

January 3rd, 2009 January 3rd, 2009
Posted in Uncategorized
1 Comment

 

 

ใ บ ไ ม้ เ ป ลี่ ย น สี

 

ณ คาเมลอนไฮแลนด์

January 3rd, 2009 January 3rd, 2009
Posted in Photo & Trips
No Comments

 

 

ไ ป เ ก็ บ ด อ ก ไ ม้

 

ปีใหม่ สายฝน และ สองเงาในเกาหลี

January 3rd, 2009 January 3rd, 2009
Posted in Uncategorized
1 Comment

 

 

Credit ภาพจาก nunakuzaa.diaryclub.com

 

 

วันหยุดอันแสนน้อยนิด

 

กับ

 

สองเงาในเกาหลี