October, 2009

ก ร ะ ท ง ข น ม ปั ง . . รี เ ทิ ร์ น

October 31st, 2009 October 31st, 2009
Posted in Uncategorized
10 Comments

 

 

 

สองปีแล้วมั้งที่บ้านฉันว่างเว้นจากการประดิษฐ์ “กระทงขนมปัง”

JUST TEST

October 23rd, 2009 October 23rd, 2009
Posted in Uncategorized
2 Comments

 

อยากทดสอบจัดหน้าบล๊อก ตามคำแนะคำของคุณ Folkner

แต่ยังไม่มีเรื่องอยากเขียน

ใช้วิธีนี้ละกัน …

 

ไ ป รำ ลึ ก 7 ตุ ล า

October 13th, 2009 October 13th, 2009
Posted in Uncategorized
10 Comments

 

ฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น … 7 ตุลา 51

แต่ 7 ตุลา 52 … มีฉันอยู่ในเหตุการณ์แน่นอน

ได้โอกาสร่วมรำลึกเฉพาะช่วงครึ่งวันเช้า